The wikis have been migrated to a new, more powerful server provided by TNNet. If you see any problems, please let us know as soon as possible at support@scoutwiki.org and we will try to solve them. We want to thank TNNet for providing the server space for the wikis!

Avisartikler om spejderbevægelsens første tid i Danmark

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Oprettelsen af Det Danske Spejderkorps 16. december 1910 blev beskrevet landet over i aviserne. I nogle aviser med en lille notits, i andre med en længere artikel, og i de demokratiske og socialistiske aviser med en del kritik. I den næste tid havde aviserne fokus på spejderiet og bragte gerne lokalt stof også. Her er et mindre udpluk, fundet på Statsbibliotekets Mediestream:

Lille advarsel - på den tid blev langt de fleste aviser trykt med gotiske bogstaver.

Januar 1911
Februar 1911
  • Aarhuus Stifts-Tidende skrev 6. februar: Spejderbevægelsens Sejrsgang. Spejderbevægelsen har vakt umaadelig Begejstring hos Drengene Landet over. Alle Vegne fra strømmer det ind med Meldinger om oprettede Patrouiller. Ja, Spejderkorpset kan allerede tælle sine Drenge i Tusindtal.
I København findes en Del større Troppe og en Masse Patrouiller. Spejderne er spredt over hele Byen, fra Kristianshavn og Frederiksberg til Lygten og Østerbro, og baade de lærde Skoler og Kommuneskolerne har leveret deres Kontingent af Drenge.
I Helsingør, Hillerød, Holbæk, Frederiksværk, Rungsted, Nærum, Gentofte, Hellerup, Nørre Alslev (Falster), Odense, Kolding, Aarhus, Viborg, Aalborg, Nørre Sundby er anmeldt Troppe af Spejdere.
Fra Roskilde, Storehedinge, Køge, Hvalsø, Slagelse, Nykøbing S og F Charlottenlund, Lyngby, Sundbyerne, Fredensborg, Maribo, Nyborg, Hesselager, Svendborg, Ryslinge, Assens, Middelfart, Havdrup, Tommerup, Ejby, Tjæreby, Bramminge, Ribe, Esbjerg, Horsens, Vejle, Give, Grenaa, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Løgstør, Holstebro, Hobro, Herning, Hadsund, Frederikshavn, Bjerringbro, Hjørring, Ørsted, Lemvig, Gjern, Tranebjerg (Samsø) og Thorshavn (Færøerne) er meldt Patrouiller af Spejdere.
Som det vil ses, er langt den overvejende Del af Patrouillerne ikke formeret i Troppe. Grunden hertil er den, at der saa godt som alle Steder er Mangel paa voksne Instruktører. Adskillige Mænd har allerede meldt sig som Tropsførere - men med den enorme Tilslutning, Sagen har faaet fra Drengenes Side, er Førernes Antal for intet at regne. Man opfordrer derfor alle Drengevenner, alle Frilufts- og sportsinteresserede, Mænd i Landet til at give Drengene en hjælpende Haand, saa de kan føre deres Sag igennem. Den, der ikke har prøvet det, gør sig næppe noget Begreb om, hvor fornøjelig Virksomheden som Spejder-Instruktør er.
Som man vil vide, er Formaalet med Bevægelsen af ren pædagogisk Natur - tilsigter ved en særlig Træning at udvikle Drengenes Karakter og ta gøre dem sunde og stærke ved at føre dem ud til et alsidigt Friluftsliv.
Korpsets Organ, Ugebladet 'Spejderen', udgaar nu i 7000 eksemplarer.
Uddannelsessystemet er saa simpelt, elastisk og fri for tvingende Bevægelser som vel muligt.
Der findes et Hovedkvarter, men dets Hverv er at opmuntre - ikke at gribe ind.
Der findes en Haandbog til Vejledning fro Instruktøren - men den giver kun Hovedlinierne. Resten er overladt til ham selv.
De kan oprette en Trop, hvor de vil, og de kan lede uddannelsen fuldstændigt efter deres eget Hoved.
En Tropsfører, der har Karakter og Idealer, der er en vendende og bestemt Personlighed, kan bringe, hvad det skal være, ud af sine Drenge.
Hele Uddannelsesprogrammet er saa dragende, at Drengene strax giver det hele deres Hjerte.
Det gælder da for Tropsførerne at gribe dem i deres Begejstringstilsand og gøre dem til Mænd - retlinede, hæderlige, ridderlige, hjælpsomme, viljefaste og nyttige.
Vi vil ligeledes haabe, at de ledende Mænd rundt om i Landet vil sætte sig i Spidsen for Bevægelsen, hver indenfor sit Omraade, og dereved give de yngre Exempel.
Saaledes er det sket i England - og saaledes bør det ogsaa være her, og vi tror at turde sige, at Sagen i fuldt Maal er dette værd.
Marts1911


April 1911

Se også