The ScoutWiki Network server was upgraded on June 3rd, 2020. We're currently seeing some problems with long page loads on certain pages (for example Recent changes on large wikies). Sorry for the inconvenience!

B-P's Scout Promise

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Det Spejderløfte, B-P indførte ved spejderbevægelsens start i 1908 lød således. Taget fra Scouting for Boys via engelsk Wikipedia:

Before he becomes a scout, a boy must take the scout's oath, thus:

On my honour I promise that---
I will do my duty to God and the King.
I will do my best to help others, whatever it costs me.
I know the scout law, and will obey it.

While taking this oath the scout will stand, holding his right hand raised level with his shoulder, palm to the front, thumb resting on the nail of the digitus minimus (little finger) and the other three fingers upright, pointing upwards:---
This is the scout's salute.

På dansk:

Før han bliver spejder må en dreng aflægge spejderløftet:

Jeg lover på min ære at....
Jeg vil gøre min pligt overfor Gud og Kongen
Jeg vil gøre mit bedste for at hjælpe andre, hvad det end koster mig
Jeg kender Spejderloven og vil aflyde den. 

Mens spejderen aflægger denne ed, står han med højre hånd løftet i skulderhøjde med håndfladen frem og tommelen hvilende på lillefingerneglen og de tre andre fingre strakte, pegende opad. Dette er spejderens hilsen.