B-P's sidste besked til spejderlederne

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Robert Baden-Powell

Følgende budskab blev fundet blandt B-P's papirer efter hans død 8. januar 1941 i Kenya (frit oversat):

Til mine brødre spejderledere:

Cecil Rhodes sagde ved enden af sit liv (og jeg, da jeg er kommet dertil, føler sandheden i det): Så meget at gøre og så lidt tid til at gøre det i. Ingen kan gøre sig det håb at se fuldbyrdelsen af et storstilet projekt såvel som begyndelsen indenfor en enkelt levetid.

Jeg har haft den ekstraordinære oplevelse at se udviklingen af spejderbevægelsen fra begyndelsen og til det nuværende niveau. Men der er et stort arbejde forude. Bevægelsen er først nu kommet rigtigt i gang (når jeg taler om spejderbevægelsen mener jeg også pigespejderne). Den del, jeg kan påstå er min andel i at fremme bevægelsen, er at jeg har været så heldig at finde jer mænd og kvinder til at danne en gruppe af den rette støbning, som man kan stole på fører spejderbevægelsen videre mod målet. I bør holde jeres øjne åbne for - når det bliver jeres tur - at finde værdige efterfølgere, som I med fuld tillid kan give stafetten videre til. Lad det ikke blive en lønnet organisation: Lad den forblive en frivillig bevægelse til fædrelandets bedste.

Bevægelsen har allerede, i den forholdsvis korte tid den har eksisteret, etableret sig på et så bredt og stærkt fundament, at det giver et opmuntrende løfte om hvad der kan være muligt for den i årene fremover. Dens mål er at skabe sunde, glade og hjælpsomme borgere - af begge køn - for at udrydde den fremherskende snævre selviskhed, om den så er personlig, politisk, sekterisk eller national, og erstatte den med en bredere ånd af selvopofrelse og tjeneste i menneskehedens sag, og således udvikle gensidig velvilje og samarbejde - ikke kun i vores eget land, men mellem alle lande. Erfaringen viser, at denne fuldbyrdelse ikke er en tom eller fantastisk drøm, men det er praktisk muligt - hvis vi arbejder for det; og det betyder, når det er opnået, fred, velstand og lykke for alle. Det "opmuntrende løfte" ligger i det faktum, at de hundreder af tusinder af drenge og piger, der lærer vores idealer i dag, vil være fædre og mødre til millioner i den nærmeste fremtid, i hvem de igen vil indprente de samme idealer - forudsat at disse er grundigt lært dem af lederne i dag.

Derfor udfører I, der er spejderledere, ikke kun et stort arbejde for din nabos børn, men hjælper også på en praktisk måde med at gennemføre Guds rige med fred og velvilje på jorden. Så fra mit hjerte ønsker jeg jer god vind med jeres indsats.

Baden-Powell

Den oprindelige tekst på engelsk

To my Brother Scouters and Guides:

Cecil Rhodes said at the end of his life (and I, in my turn, feel the truth of it), "So much to do and so little time to do it." No one can hope to see the consummation, as well as the start, of a big venture within the short span of one life-time.

I have had an extraordinary experience in seeing the development of Scouting from its beginning up to its present stage. But there is a vast job before it. The Movement is only now getting into its stride. (When I speak of Scouting I include in it Guiding also.) The one part which I can claim as mine towards promoting the Movement is that I have been lucky enough to find you men and women to form a group of the right stamp who can be relied upon to carry it on to its goal. You will do well to keep your eyes open, in your turn, for worthy successors to who you can, with confidence, hand on the torch. Don't let it become a salaried organization: keep it a voluntary movement of patriotic service.

The Movement has already, in the comparatively short period of its existence, established itself onto a wide and so strong a footing as to show most encouraging promise of what may be possible to it in the coming years. Its aim is to produce healthy, happy, helpful citizens, of both sexes, to eradicate the prevailing narrow self-interest; personal, political, sectarian and national, and to substitute for it a broader spirit of self-sacrifice and service in the cause of humanity; and thus to develop mutual goodwill and cooperation not only within our own country but abroad, between all countries. Experience shows that this consummation is no idle or fantastic dream, but is a practicable possibility - if we work for it; and it means, when attained, peace, prosperity and happiness for all. The "encouraging promise" lies in the fact that the hundreds of thousands of boys and girls who are learning our ideals today will be the fathers and mothers of millions in the near future, in whom they will in turn inculcate the same ideals - provided that these are really and unmistakably impressed upon them by the leaders of today.

Therefore you, who are Scouters and Guiders, are not only doing a great work for your neighbor's children, but are also helping in practical fashion to bring to pass God's Kingdom of peace and goodwill upon earth. So, from my heart, I wish you God-speed in your effort.

Baden-Powell

Se også