The wikis have been updated to MediaWiki 1.36 on 4 June 2021. There are still some small problems, but they are being worked on. If you see any other problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.

Bruger:Jørgen/arbejdsside4

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Norge: Spejderi forbudt sep41 i en situation som 29.aug43 i dk. Alt materiel og uniformer skulle afleveres til NS-politiet, men der kunne sniges ting ud igen. Illegalt arbejde var fremherskende fra starten og kom før spejderarbejdet. Ture ud med kort og kompas duede ikke - kunne forveksles med flygtede på vej til Sverige - arresteres på stedet. Spejdermøder blev brugt som skjul for modstandsarbejde: Våbeninstruktion, radioaflytning mm. Mange havde bygget radioer - alm radioer var konfiskeret sep41. Nyheder spredtes - også via illegale blade. Spejdere tog del i samfundet som i Dk's beredskabskorps: Luftværn og sanitet. Ved befrielsen 8. maj stillede alle spejdere i uniform hvis de kunne. Specielt spejdere fik besked på at melde sig til kriminalpolitiet for at arrestere NS-folk, værnemagere m.v. Alt spejdermateriel kunne afhentes hvis man kunne finde det. En fabriksejer havde opkøbt en meget stor del af spejderuniformerne (for 15 øre pr. ton) til kludefremstilling, men havde gemt dem - 4 ton! Næsten alle spejdere meldte sig igen i korpsene, og bare i Oslo meldte sig 2000 nye drenge. Fødevaresituationen tillod ikke lejre sommer45, men der var 4 kurset på Sverveli og flere rundt omkring i landet. SPM okt 8/45
Standardization of Badges (1921)

by Robert Baden-Powell Baden-Powell's outlook November, 1921.

In view of a very elaborate curriculum that was recently drawn up by one authority for standardizing the test for badges, I was obliged to criticize it in the sense:

"I hope that the compilers are not losing sight the aim and spirit of the Movement by making it into a training school of efficiency through curricula marks, and standards.

"Our aim is merely to help the boys, especially the least scholarly ones, to become personally enthused in subjects that appeal to them individually, and that will be helpful to them.

"We do this through the fun and jollity of Scouting; by progressive states they can be led on naturally and unconsciously, to develop for themselves their knowledge.

"But if once we make it into a formal scheme of serious instruction for efficiency, we miss the whole point and value of the Scout training, and we trench the work of the schools without the trained experts for carrying it out.

"We have to remember that Scoutmasters are voluntary play leaders in the game of Scouting, and not qualified school teachers, and to give them a hard-and-fast syllabus is to check the ardor and their originality in dealing with their boys according to local conditions.

"I could quite imagine it frightening away many Scoutmasters of the right sort.

"The syllabus as suggested seems to go a good deal beyond what is prescribed as our dose in Scouting For Boys; and if the proportions of the ingredients in a prescriptions are not adhered to you can not well blame the doctor if the medicine doesn't work.

"Our standard for badge earning -- as I have frequently said -- is not to attain a certain level of quality of work ( as in school ), but the AMOUNT OF EFFORT EXERCISED BY THE INDIVIDUAL CANDIDATE. This brings the most hopeless case on a footing of equal possibility with his more brilliant or better-off brother.

"We want to get them ALL along through cheery self development from within and not through the imposition of formal instruction from without."


frit oversat:

Standardisering af (dueligheds)tegn.

af Robert Baden-Powell Baden-Powell's Synspunkt November, 1921.

I betragtning af et meget detaljeret/uddybet pensum, der for nyligt er udarbejdet af one authority/en myndighed? for standardisering af prøverne for duelighedstegn, føler jeg mig forpligtet til at kritisere det således:

Jeg håber at the compilers ikke taber målet og ånden af bevægelsen af syne ved at ændre den til en ren skole ved hjælp af duelighedstegn og normer.

"vores mål er mere at hjælpe drengene - specielt de mindre lærde - til at gå personligt op i emner, der tiltaler dem individuelt, og det vil være nyttigt for dem.

Vi gør dette gennem spejderlivets sjov og glæde; ved gradvist øgede niveauer bliver de ledt til ubevidst at udvide deres viden på en naturlig måde. " Men hvis vi vi først ændrer det til en formel ordning med seriøs undervisning for bedre virkningsgrad, går vi glip af hele pointen og værdien af spejdertræning, og vi undergraver skolernes arbejde uden de uddannede eksperter, det kræver.

Vi skal huske at spejderlederne er frivillige legeonkler i spejderlegen, og ikke kvalificerede skolelærere, og at give dem et fastlagt pensum er at kontrollere deres iver og originalitet i arbejdet med deres drenge udfra de lokale/givne forhold.

Jeg kunne sagtens forestille mig at det vil skræmme mange af den rigtige slags spejderledere væk.

Det foreslåede pensum synes at gå en del ud over hvad der er ordineret dosis i Scouting for Boys; og hvis blandingsforholdet af ingredienserne i en medicin ikke er overholdt, kan du ikke så godt bebrejde lægen, hvis medicinen ikke virker.

Vores standard/metode/niveau for at tage duelighedstegn er - som jeg så tit har sagt - ikke at opnå et specifikt kvalitetsniveauniveau i arbejdet, men MÆNGDEN AF DEN UMAGE, DEN ENKELTE SPEJDER GØR SIG. Dette giver den allermest håbløse spejder de samme muligheder som hans klogere eller mere velstillede brødre.

Vi vil at de ALLE kommer godt på vej gennem munter selvudvikling, der kommer indefra, og ikke gennem formel undervisning, der pålægges dem udefra.


Spejderjul

år KFUM DDS DDP KFUK Forside Bagside
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 Gunnar Ipsen Axel Mathiesen Aage Gotved
46
47 Gunnar Ipsen Aage Gotved Foto
48 Gunnar Ipsen Foto Foto
49
50 Gunnar Ipsen Foto:Rasmus Nielsen Foto:Rasmus Nielsen
51 Tage Kampmann Axel Mathiesen Aage Gotved
52 Erik Schwartz Fritz Lerche Annesofie Hermann Gudrun Due Jensen Axel Mathiesen Aage Gotved
53
54 Erik Schwartz Fritz Lerche Annesofie Hermann Gudrun Due Jensen Thora Lund Aage Gotved
55
56 Erik Schwartz Fritz Lerche Annesofie Hermann Gudrun Due Jensen Gerda Rydahl Aage Gotved
57 Erik Schwartz Fritz Lerche Annesofie Hermann Gudrun Due Jensen Axel Mathiesen Aage Gotved
58 Erik Schwartz Fritz Lerche Annesofie Hermann Gudrun Due Jensen Herluf Jensenius Aage Gotved
59
60
61
62 Erik Schwartz Fritz Lerche Annesofie Hermann Gudrun Due Jensen Per Illum Axel Mathiesen
63
64
65 Erik Schwartz Fritz Lerche Annesofie Hermann Gudrun Due Jensen Thora Lund Aage Gotved
66
67
68
69
70
71
72 72
73
74
75 Erik Schwartz Erik Petersen
Bent Stelsberg
Annesofie Hermann Ingrid Bundgaard
Ulla Thorup
Poul Andersen Poul Andersen
76 Erik Schwartz Erik Petersen
Bent Stelsberg
Børge Jensen
Annesofie Hermann Ingrid Bundgaard
Ulla Thorup
Poul Andersen Poul Andersen
77 Erik Schwartz Erik Petersen
Bent Stelsberg
Børge Jensen
Annesofie Hermann Lis Christensen
Ulla Thorup
Sigrun Kapsberger Sigrun Kapsberger
78 Thora Lund Thora Lund
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91 Thora Lund Thora Lund
92
93
94
95
96
97
98
99
2000
01
02
03
2004