The wikis have been updated to MediaWiki 1.36 on 4 June 2021. There are still some small problems, but they are being worked on. If you see any other problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.

Bruger:Jørgen/arbejdsside8

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Modtagere af nationale udmærkelser:

DDS:

 • Sølvulven

fra Stenlænderne:1912Oberst Liljefalk, Spejderchef1912,forårFrants Blom, 1. Nykøbing F.1912Frk. I. Dalhoff Nielsen, 4. Frederiksberg(Pigespejder)1913Løjtnant G. Svendsen, Frederiksberg division2691913, 11/5Torry Gredsted, 1. Viborg Trop 270(anført i Æresrullen til 1919 og Midtjyske-Nørredivision)1913, 15/7Premierløjtnant C. Lembcke1913, 15/7Rektor Hartvig-Møller1916, 18/3Kontorchef Fr. Steenberg1916, 20/5DC Hartvig Møller, Nørrejyske Division 2711918, majKontorchef I. Ulrich1918, decFabrikant Black, Odense1919, 9/9Direktør Westenholz1920, januarSir Robert Baden-Powell of Gilwell1920, januarAdjunkt Klaus Vedel1920Tage Carstensen, Jamboree1921, forårHendes kgl. Højhed Prinsesse Margrethe, Æreschef1923, 2/12Grosserer Christian Holm, Formand forKorpsraadet2721923, 2/12Professor Lindhard, Formand for Bestyrelsen2731924Ingeniør Ove Holm, Jamboree1924Forstkandidat Jens Hvass, Jamboree1926, 16/5Kaptajn K.V. Høyer(gl model)1927, juliMajor Ebbe Lieberath, SvenskSpejderchef1930, martsFr. Palm Greisen, 1. Kbhvns. Divisionschef(ny model)1932, 9/10P.A. Madvig, Kongeaa Divisionen1935, 24/3Fritz Lerche, Forretningsudvalget1938Borges Andersen, divisionschef1938Erik Dahl, distriktschef1938Kay Lundby, Forretningsudvalget1941Frk. E. Platou, leder af Ulvearbejdet1944K. Krebs, divisionschef1944Svend Buhl, divisionschef1946Mogens Cold, distriktschef269Vær Beredt, august 1913270Nørrejyske Division 1912-1947271Nørrejyske Division 1912-1947272Nordisk Spejdersport, dec 1923273Nordisk Spejdersport, dec 1923 1661947Fru Inger Holm, 1. Ordrup1948Thorkild Glad, DCC1951Erik Østergaard, korpsledelsen1957Michael Hansen, distriktschef1957N.V. Lundby, divisionschef1957Kay Lauritzen, korpsledelsen1957Henning Valeur Fausbøll, divisionschef Hertug Knud(post mortem) (skulle være uddelt til nytårsparaden 1958)1958Johan Magnussen, divisionschef1958Ruth Olsen, Akelaleder1959Ejvind Draiby, arkitekt1961Johan Kromann, korpsledelsen1962Erik Jessen, korpsledelsen1963Jørgen Einer Raaen Rasmussen, DC Odense division1963Svend Ranvig, TF og Førertræningen, red. af ”Spejdersport”1966Niels Svith1968Jørgen Kringelbach, DC Sydhav (medlem af korpsledelsen 1962-66)1968Mogens Jensen, medl af korpsledelsen, vicespejderchef1968Jørgen Skotte Hansen, medl. af korpsledelsen1969Hartvig Nielsen, Ny Hedebylejren (afleveret igen)1970Mogens Kring1970Jørgen Weirsøe, formand f. korpsets PR udvalg1970John Grevy, Spejderchef1970Henning Mysager, medlem af korpsledelsen, NTC1970Peter Viggo Mørck, medlem af korpsledelsen, vicespejderchef1971Gilwell Park, London til udstilling1972Niels Vilhelm-Andersen, 1.Klampenborg http://spejderstaven.dk/doks/artikel%20om%20medaljer_2020.pdf Andre hæderstegn:

 • Medaljen for rask dåd
  • For ganske særlig behjertet optræden under farefulde omstændigheder
 • Bronzekorset for livredning
  • For redning af menneskeliv uden fare for eget liv
 • Sølvkorset for livredning
  • For redning af menneskeliv med fare for eget liv
 • Korpsets Fortjenstmedalje
  • For udmærket spejderarbejde
 • Korpsets fortjenstkors
  • For udmærket spejderarbejde
 • Korpsets Hæderstegn
  • For tjenester ydet spejderbevægelsen
 • Sølvulven
  • For udmærket spejderarbejde
 • Korpsets 10-årsmærke for aktive førere
  • til aktive førere, der har været spejder i mindst 10 år samt har været fører i mindst 1 år.
 • Divisionens fortjenstmedalje
  • for fortjenstfuldt spejderarbejde gennem længere tid
 • Egernhaler
  • Til flokke som turneringspræmier
 • Rævehaler
  • Til troppe som turneringspræmier
 • Standerplader
  • Som præmier ved turneringer og lignende
 • Standerbånd
  • Til afdelingerne til erindring om velgennemførte foretagender; Hvide for korpsarrangementer, røde for Division, kolonne eller trop.
 • DDS Æresmedlemmer
  • 1924 B. Greve Brockenhuus-Schack
  • 1924 Docent dr. phil. Oscar Hansen
  • 1924 Rektor Hans Hartvig-Møller
  • 1930 Telefondirektør Fritz Johannsen
  • 1930 Generalkonsul V. Ludvigsen
  • 1931 Overretsagfører Halfdan Repsdorph
  • 1931 Grosserer Chr. Holm
  • 1939 Viceskoledirektør H. A. Svane
  • 1939 Kontreadmiral C.V.E. Carstensen
  • 1943 Kaptajn K.V. Høyer

DDP:

 • Æresnål
 • Bronzemedalje
 • Sølvkors
 • Sct. Georg og Dragen
 • Sølvulven

svensk sølvulv: ** Greve Folke Bernadotte 1941[1]

 1. SPM 1/1942