The wikis have been migrated to a new, more powerful server provided by TNNet. If you see any problems, please let us know as soon as possible at support@scoutwiki.org and we will try to solve them. We want to thank TNNet for providing the server space for the wikis!

Bruger:Laketown/sandkasse1

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Opstartsdiskussion - afgrænsning af indhold

Nu har jeg skudt projektet lidt bedre i gang. Jeg har lavet en forside og en forside for skribenter. Jeg er også i gang med at lave lidt hjælpesider med vejledninger.

Nu kommer vi så til det evige problem: Hvad skal vi fylde i SpejderWiki: Det er klart at vi skal have data om korps, divisioner og grupper, og fyldt kød på det skelet, jeg har skitseret til højre på forsiden. Det er også klart at SpejderWiki ikke er et sted, hvor man skriver gruppe- og klanhjemmesider, laver en artikel om sig selv eller det patruljemøde, hvor man bare ikke kunne lade være med at grine.

Et sted i midten ligger grænsen. Den skal vi sammen finde og definere.

Mit oplæg vil være:

  • Personer: Skal være notable, dvs. folk, der har betydet noget for spejderbevægelsen. Her tænker jeg på pionererne, igangsætterne (både nationalt og internationalt). Spejdercheferne? Men at sidde som formand for lovudvalget eller divisionschef giver ikke alene ret til at blive biograferet her.
  • Store lejre (jamboreer, korps- og landslejre) kan beskrives hver især, mens Kong Eriks Trops kanotur på Gudenåen i 1975 er meget uinteressant. Divisionslejre ligger i gråzonen
  • Grupper er fint - men dens afdelinger må blive på gruppens side (og afdelinger er gerne flygtige i sammensætning, så en udredning af, hvem der er ledere bliver hurtigt forældet). Klaner hører også hjemme på gruppens side, medmindre den har et særligt formål (f. eks tilflytterklaner).
  • Af spejderløb vil jeg foreslå at vi kun medtager årligt tilbagevendende begivenheder større end på divisionsbasis, og så selvfølgelig jubilæumsarrangementer i samme regi.

Lad os få diskussionen igang. --Jørgen 8. jun 2013, 08:38 (EEST)

Enig. Der er ingen grund til at drukne wiki'en i biografier, så spejderchefer synes umiddelbart notable, mens divisionschefer og "mindre" må dømmes ude. Vi skal også huske, at vi ikke er begrænset til danske forhold - andre landes notable spejdere skal også optræde her, hvorfor dette virker som et rimeligt kriterium. Jeg tænker at landslejre og internationale jamboréer kan inkluderes under en lignende argumentation; set i internationalt perspektiv er Søndre Bøvelses minilejr i '82 ikke særligt notabel, mens Blå Sommer og Spejdernes Lejr bør have egne artikler. Jeg tænker dog ikke nødvendigvis at hver enkelt Blå Sommer bør have sin egen artikel; lad dem starte som afsnit under Blå Sommer, og hvis afsnittet bliver for langt og/eller detaljerigt kan noget tekst skilles ud i en uddybende artikel senere. Jeg finder det rimeligt at omtale hver enkelt gruppe fra hvert korps; det er trods alt en basal del af spejderarbejdet og spejdernes verden, men som ovenfor anført skal der betragtelige mængder relevant og detaljerig tekst til, før der kan oprettes underartikler om grene, klaner, gruppeaktiviteter osv. Og endelig vil jeg mene at kriteriet for løb er fornuftig; vårfluer skal ikke omtales (ud over (måske!) som en enkelt linie i relevante divisions- eller gruppeartikel), mens årligt tilbagevendende løb med f.eks. mere end fem års levetid kan nævnes, hvis de når en størrelse der strækker sig ud over egen division. En sidste tanke kan gå til f.eks. knob og knuder, materiel eller andet, hvor man kunne fristes til at oprette en hob af korte artikler næsten uden indhold... Jeg er klart fortaler for at starte med at oprette artiklen Knob, hvor hvert enkelt knob har sit eget afsnit. Når detaljerigheden og/eller tekstmængden efterhånden når en størrelse hvor det virker naturligt kan pågældende afsnit forkortes til et resumé, mens hoveddelen af teksten bliver til en selvstændig artikel. Dén model tænker jeg giver mindst vedligehold for os skribenter, samtidig med de mest informative og spændende artikler for læseren. --Medic 12. jun 2013, 21:04 (EEST)

Importeret materiale

Det lader til at en del materiale er importeret fra Wikipedia, og desværre ikke problemfrit. Ét eksempel er kategoritræet, der ikke virker til at være designet til SW - kig på Kategori:Spejderkorps, der bør være lidt nær top-level hér, men ret langt nede på træet på WP, hvad kategoriens overkategorier også tyder på. Et andet eksempel er at min bruger, som blev oprettet i går, bliver krediteret for redigeringer foretaget i 2010. Der er tilfældigvis også mig, der har lavet dé redigeringer, men via min WP-bruger, på Wikipedia ikke SpejderWiki. Jeg kan ikke beslutte mig for, om dette er problematisk nok til at vi skal prøve at gøre noget ved det, eller om vi skal debattere visdommen bag fortsat at importere materiale fra Wikipedia. Tilsvarende har jeg ikke den tekniske know-how til at finde ud af om problemet er reparer-bart eller ej... Anyone? --Medic 12. jun 2013, 18:53 (EEST)

Den havde jeg ikke fanget - jeg står også for pre-Spejderwiki-redigeringer. Mon ikke man skal være lavpraktisk og finde et bedre lemma, oprette den side som ny og tom, og copy-paste teksten over? Det kan nok forsvares her i vuggen - selvom vi nok ikke skal være så Wikipedia-stringente herinde. Hvis eksisterende lemma er det bedste, kan vi flytte til midlertidigt lemma og lade den oprindelige side slette (savner en admin-bit). Ellers skal vi lade 2 og 5 være lige og lade det være (men det er nu noget rod). --Jørgen - men kald mig bare Kyk 13. jun 2013, 13:52 (EEST)

Enig. Det må handle om at få en aktiv admin hurtigst muligt. Lige nu ser det ud som om vi har 5 admins her på sitet, men ud over Egel er det kun Akela NDE, der har redigeret, og det var tilbage i 2010. Jeg synes at kunne huske, at du allerede har undersøgt proceduren? --Medic 13. jun 2013, 18:25 (EEST)

Ja, han skrev: Organize an "admin-election" on da:SpejderWiki: Lejrbålet and announce it on the main page. Let the election run for about two weeks and after that time you will get the necessary rights, if no one objects.
Jeg tror at vi skal skaffe nogle skribenter først - hvis vi stemmer på os selv og hinanden nu, er der nok nogle, der mener at det ikke er en fair afstemning ;-)
De 5 admins kan ikke være danske, da der i så fald burde have været en afstemning et sted, jeg tror snarere at det er nedarvede admins fra højere oppe i hierakiet, da 3 af dem også er bureaukrater (egentlig et slemt ord på dansk). Jeg håber at få puslet det allernødvendigste sammen inden midten af næste uge - så kunne vi annoncere på et par velvalgte steder på Facebook og køre en afstemning sideløbende. --Jørgen - men kald mig bare Kyk 13. jun 2013, 18:36 (EEST)

Fair pointe - men det løser desværre ikke, at vi stadig i praksis er uden admin. Kunne man eventuelt lave en ansøgning, der gælder et års tid, således at der er mulighed for at handle indtil skribenterne indfinder sig? I forhold til at invitere skribenter... Der er en del af de grundlæggende sider, der er på plads (de Fem Søjler, ErIkke, Forside, Lejrbålet, starten til en Hjælp-side)... hvor meget mere mon der skal til, før invitationer kan sendes afsted? Jeg tænker, at kategoritræet skal have en overhaling så det er logisk opbygget og klar til brug, POV kunne være rart at have afklaret, Guiden kunne være fornuftig (men ikke strengt nødvendig) og en pendant til WP's Grundregler er nok smart at få lavet. Jeg overvejede også et Nybegynderforum, selv om jeg tænkte at Lejrbålet kunne fungere som sådan til en start, men jeg kan se, du (igen!) er kommet mig i forkøbet. Nogen tanker om resten? --Medic 13. jun 2013, 19:59 (EEST)

På min brugerside har jeg arbejdssider til skribentforside, forside, velkomst og lidt andet gøgl. Jeg regner med at kaste mig over emnerne nu - mere som struktur. Fra forsideikonet vil jeg lede til en portal, så man ikke får et engine-room-look som på en:, hvor man bare kommer ti en kategoriside. Den er ikke så appetitlig. Så de næste dage leger jeg portaler. Kig evt. på nl: og fr: - jeg vil prøve at ramme en low-budget-udgave til en start. --Jørgen - men kald mig bare Kyk 14. jun 2013, 00:02 (EEST)

Cool. Jeg har kastet mig over kategori-træet; nu får vi se, hvor langt jeg når, inden søvnen kalder. Jeg spekulerer lidt på, om ikke vi skulle lade Lejrbålet blive et debatforum igen, og henlægge den igangværende debat om oprydning og klargøring af SW til et "privat" arbejdsdokument, en underside til en af vore brugersider? Der er vel ingen grund til at belemre resten af al folket med vores arbejdssnak, eller lade det indgå i Bålets arkiver for al fremtid... Så hellere et arbejdspapir hvor vi kan redigere opgaver frit, koordinere vores indsats så ikke vi kaster os over samme emner samtidigt, og som vi kan slette efter brug. Jeg prøver at lave et sådant i morgen en gang, når jeg får øjne igen... med mindre du har en bedre løsning? God nat, --Medic 14. jun 2013, 01:46 (EEST)

Undskyld jeg næste skriver på engelsk. First some history: The ScoutWiki Network started as a collaboration between a French and a Finnish-language wiki about Scouting. A legal entity under French law was established to, among other things, arrange the hosting. But when hosting proved possible with the Finnish Scouting Organization, that legal entity became inactive. The accounts "Akela NDE", "Cedsib" and "ScoutWikiBureau" belong with that legal entity. The account "Misbrugsfilter" is part of a anti-spam extension. The swn_admin "ZeiP" ‏‎is active but mostly in the background with work on the server.
These extensions are installed on the ScoutWikis: [1]
I have switch your time from Finish time (EEST) to Europe/Copenhagen (CEST).
If you need something just ask. --Egel 14. jun 2013, 16:44 (CEST)


Ovenstående debatter blev rodet lidt sammen. Jeg tænker, det kan være gavnligt at adskille dem under hver sin overskrift (trods udtalt risiko for gentagelser):

Importeret materiale fra Wikipedia

Jeg har herover redegjort for, at det ikke er problemfrit at hente artikler fra Wikipedia. Dels er kategorierne ikke ordnet ens på de to projekter, dels lader det til at der er rod i historikken, og endelig skal alt importeret tekst "SpejderWikificeres" efter import. Jeg kunne godt være stemt for at lave det til en norm, at vi ikke importerer materiale fra Wikipedia, men i stedet skriver vores eget, da det i sidste ende er omtrent lige så nemt. Jeg skriver bevidst norm, ikke regel, da der naturligvis godt kan være undtagelser, hvor det vil være tåbeligt at forkaste en udmærket artikel, selv om den stammer fra Wikipedia. Jeg tænker eksempelvis på artikler som Prinsesse Benedikte, der indeholder store mængder information, det ville tage evigheder at skrive igen fra bunden... Men tilsvarende er der jo store mængder information, der skal løbes igennem efterfølgende. --Medic 19. jun 2013, 01:51 (CEST)

Jeg er tilhænger af en sådan norm. Jeg tror at det væsentligste er importeret allerede. Så det kunne være en god ide til en kvalitetsoffensiv at få swikificeret de allerede importerede sider. Så kan vi kigge på historikproblemet senere. Hvis senere skribenter henter tekst fra Wikipedia, vil de nok copy-paste, og så er problemerne ikke så store, da skabeloner, links, kategorier og historik så ikke følger med. --Jørgen - men kald mig bare Kyk 19. jun 2013, 11:23 (CEST)

Brugernavnesammenfald

Som nævnt herover lader det til, at SpejderWiki ikke kan skelne mellem SpejderWikibrugeres redigeringer og Wikipediabrugeres redigeringer, når der er navnesammenfald. Er der nogen der ved, om det er teknisk muligt at rette op på problemet? --Medic 19. jun 2013, 01:51 (CEST)

Jeg kan se at det gælder importerede artikler, og måden de er importeret på (et wiki-værktøj, der kan eks- og importere artikler med eller uden historik). Hvis vi skal være pernittengrynede, skal vi gemme tekst, slette og genoprette. På anden måde kan man vist ikke redigere i historikken (udover at skjule redigeringer). --Med spejderhilsen Jørgen - men kald mig bare Kyk (Diskussion) 23. nov 2017, 12:46 (CET)

SpejderWiki.dk

Og så lige en lille ny at debattere: Jeg er i dag blevet bekendt med, at der findes en alternativ SpejderWiki. Den ser ud til at være umådeligt plaget af spam, som ingen rigtigt rydder op i. Jeg kan ikke se, at den er del af et internationalt netværk, og med 15+ klik på "tilfældig side" ramte jeg ikke en eneste spejderrelevant artikel. Hvordan forholder vi os til den? Den er trods alt øverste hit, når man googler "SpejderWiki". Jeg tænker umiddelbart at det på sigt må være visionen at anskaffe adressen (www.spejderwiki.dk), da den naturligt vil blive søgt af nye læsere der leder efter os. Men... indtil vi får en stab af admins og faste skribenter (muligvis patruljanter) mener jeg ikke det kan give andet end problemer at skabe et link mellem dem og os. Der er ingen grund til at invitere spammere indenfor, før vi er klar til at tage imod dem. Hvad siger I andre? --Medic 19. jun 2013, 01:51 (CEST)

Jeg havde forestillet mig at prøve at få kontakt til bagma/ænden(e) og få siden ned. Den er intet mere end et dårligt udstillingsvindue. Jeg har selv skrevet noget på den for et par år tilbage, og blev trigget af en bemærkning på facebook her i foråret, vendte tilbage til den og sukkede. Så fandt jeg denne, der så ud til at være energien værd. Jeg tror at siden er helt opgivet og vil gerne prøve at få fat i opretter. --Jørgen - men kald mig bare Kyk 19. jun 2013, 09:16 (CEST)

By all means - go forth, then! Lad os endelig sikre os så mange hits her som muligt... dog stadig under ovenstående bekymring. --Medic 19. jun 2013, 13:32 (CEST)

Hej. Det er desværre ikke kun én yderligere "søsterwiki", som går under navnet Spjdrpedia.dk. Denne er lige så plaget af spam, men har 505 medlemmer i deres Facebook-gruppe, hvor jeg har sneget mig ind. Her ser det ud til der er aktivitet, da jeg under et døgn senere, blev budt velkommen.
Først og fremmest må planen være, at vi i fællesskab kan etablere en solid og velorganiseret SpejderWiki her, før vi bør invitere en stor gruppe af brugere ind. Jeg tænker her især på den store mængde "røde links", som optræder på flere af hjælpesiderne. Jeg vil gerne tage kontakt til bagmændene for "Spjdrwiki", når vi har fået klaret sagerne her. Mvh Jonas, KFUM-Spejderne, (Laketown)

Godt spottet, Laketown. Jeg har cruiset lidt rundt på spjdrpedia, og hvor spejderwiki.dk lader til at have givet op og være helt overtaget af spam (ikke ét spejderrelevant opslag med 15+ klik på "tilfældig side") ser det ud som om en enkelt ildsjæl, Bruger:Kim, holder spjdrpedia i live og stort set spamfrit, med støtte fra enkelte andre, noget mindre aktive brugere. Jeg er helt stemt for at invitere spjdrpedia til at deltage her i stedet; blot tror jeg, vi skal fare lidt med lempe, for ikke at "angribe" dem. Argumentet må være, at vi her på SpejderWiki er en del af det internationale ScoutWiki-fællesskab, hvor spjdrpedia lader til at stå alene. Jeg synes det vil være rigtigt fint hvis du vil kontakte spjdrpedia, men jeg er enig med dig i, at tiden måske ikke helt er inde til det endnu...--Medic 20. jun 2013, 11:14 (CEST)

Jeg har kigget på spejderwiki.dk igen, der er blevet ryddet op og gjort rent for et par uger siden, men ellers ingen yderligere aktivitet. --Med spejderhilsen Jørgen - men kald mig bare Kyk 8. aug 2013, 10:53 (CEST)
Spejderwiki.dk er deaktiveret for sideindhold og redigering for lang tid siden. Jeg har skrevet til opretter i forsommeren om domænet, men har ikke fået svar. Muligvis benytter han ikke den pågældende mailadresse mere. Spjdrpedia er lettere hensygnet - ingen redigeringer den sidste måned, men indholdet er tilgængeligt. Jeg så i september eller oktober i loggen at en af bagmændene tilsyneladende lukkede sin brugerkonto. --Med spejderhilsen Jørgen - men kald mig bare Kyk (Diskussion) 23. nov 2017, 12:42 (CET)

Relaunch af side

Jeg er ved at synes at vi snart kan invitere flere folk indenfor - skal vi lave en koordineret relaunch? Jeg kunne forestille mig at sætte et link i egnede grupper på Facebook. Måske kunne man lave en lille flyer til brug på sommerlejre - målgruppe 16 år+. Hvad siger I? --Jørgen - men kald mig bare Kyk 19. jun 2013, 09:16 (CEST)

Jeg synes fint, vi kan starte "rekrutteringen" nu. Min første tanke var, foruden Facebook til venner og bekendte, at sprede budskabet i Centerspejdernes tværcenter-lige forum på Facebook - jeg tænker, at den slags folk dels er spredt over det meste af landet, dels kommer fra mange forskellige grupper/korps omkring eget center. Derudover har jeg overvejet at lave et kort indlæg på Landsbybrønden på Wikipedia... men jeg kan simpelthen ikke beslutte mig for, om det vil være i orden, set med Wikipedias øjne. Hvordan har I det med det? Og skal vi i øvrigt koordinere budskabet herfra, eller blot skrive spontant løs, hver især? --Medic 19. jun 2013, 13:32 (CEST)
Jeg tror ikke det er wikipediarelevant - vi scorer nok et par løftede øjenbryn ;-). Jeg vil prøve at brygge en lille flyer sammen til afslutningsbålet i min søns spejdergruppe på mandag, og få en snak med de unge ledere. Hvis jeg bliver stolt af flyeren kan jeg trykke nogle til centerlejren på Gurredam til lederhyggen. Men jo - en svag koordination kunne måske være på sin plads.
Jeg har iøvrigt lige været inde på Cabza - det er en fælles social spejderportal, der tilsyneladende er sat i værk et par år før den forstenede. Der er ikke sket noget de sidste par år, og koderne er skrevet i futhark, så det er ikke der, vi henter en større skribentflok. --Jørgen - men kald mig bare Kyk 19. jun 2013, 14:52 (CEST)
Jeg har begået en lille flyer til analogt PR. Den er her: Fil:Flyer spejderwiki.pdf. Rent faktisk er der copyright på logoet, men da det er i SpejderWikis interesse, ved jeg ikke om det gælder. Jeg har ikke trykt den - vil lige høre jer. Den ser lidt tam ud uden logo, men det kan godt være at det er den vej, vi skal gå? --Jørgen - men kald mig bare Kyk 20. jun 2013, 23:38 (CEST)
Har genovervejet - den er nok ikke gangbar. Jeg har lagt en version i ren tekst op i stedet. --Jørgen - men kald mig bare Kyk 21. jun 2013, 00:59 (CEST)
Enig - vi kan nok ikke bruge logoet under nuværende licens. Tilladelse kunne sikkert skaffes, men sandsynligvis ikke uden besvær eller inden for ønskede tidsramme. To kommentarer til tekst-flyeren: adressen er uden "www". I stedet bør nok skrives "http://". Dernæst kan man argumentere for, at ScoutWiki Network er globalt, ikke blot europæisk; de 13 sprog tæller også russisk, japansk og arabisk :-) Ellers har jeg ingen indvendinger mod flyeren - tværtimod glæder jeg mig til at hilse de nye skribenter velkommen! Tomlen opad herfra. --Medic 21. jun 2013, 02:58 (CEST)
Hvilken hytte har ikke mindst én udgave af dette hængende på væggen?
Hvis endelig der skulle noget øje-guf på, så kunne man vælge et andet billede i stedet. Jeg tænker f.eks. på BP, som han poserer på forsiden i maleriet til højre - et billede, der er både kendt og elsket af alle spejdere... Blot et alternativ til overvejelse. Jeg er stadig tilhænger af tekst-versionen. --Medic 21. jun 2013, 03:07 (CEST)
Hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg at det er besværet værd, at forhøre sig om brug af logo. Jeg har lige hurtigt vendt den med et par (unge) spejderkammerater, der ligesom jeg frygtede, ville miste interessen hurtigt, hvis de får stukket en tekst-flyer i hånden, frem for en, der byder på noget grafik. Sådan er det generelt, når vi satser på målgruppen 16+, bør flyeren skille sig ud, hvis I forstår, hvad jeg mener? Generelt får man jo kastet hundredevis af flyers i hovedet, når man deltager i lejre, kurser etc. Jeg lægger mit forslag op i løbet af dagen. --- Spejderhilsen Laketown (disk) 21. jun 2013, 10:58 (CEST)
Fintælling: Der er faktisk 15 sprog - SWN-forsiden er ikke opdateret. --Jørgen - men kald mig bare Kyk 21. jun 2013, 12:31 (CEST)
14, no more Japanese, that was an external site which is due to too much spam now disconnected. Not Russian but Ukrainian. Most activity in the Spanish-speaking and Portuguese-speaking ScoutWikis is from South America. 7% of the activity on the French "Scout Wiki" is from outside Western Europe. Even the Dutch language ScoutWiki has some activity from the non-European territories and former colonies of the Netherlands. I will try to make inquiries into the possible uses of the ScoutWiki logos. If possible, also try to do some recruiting among members outside "main land" Denmark and among members of the smaller Scouting Organizations.
--Egel 21. jun 2013, 17:51 (CEST)

ScoutMedia vs. Commons

Vi har over de seneste dage (et sted, jeg ikke lige kan genfinde) taget hul på debatten om, om billeder skal lægges på ScoutMedia eller Commons. Debatten gled, så hudt jeg visker, ud på et sidespor og blev aldrig konkluderet - derfor tager jeg den lige op igen. SpejderWiki har for nuværende ikke adgang til billeder fra Commons. Politikken er, at billeder lægges på ScoutMedia, ikke Commons, for at ScoutMedia kan bruges som parallel til Commons. Som jeg ser det er fordelene ved ScoutMedia dels, at sletningsrisikoen er mindre, da det er spejdere, der vurderer billeders relevans, samt at billeder fra Commons må kunne hentes frit og lægges ind efter behov, da licenserne er frie begge steder. Ulemperne er et begrænset mediearkiv på ScoutMedia i forhold til Commons, samt risikoen for ekstra- og dobbeltarbejde ved at holde to arkiver. Jeg tænker, vi derfor kan debattere, om SpejderWiki skal søge om adgang til Commons, eller om ScoutMedia fortsat er vejen frem? --Medic 19. jun 2013, 15:15 (CEST)

Addendum: for en god ordens skyld skal jeg nævne, at min egen holdning er at vi holder fast i ScoutMedia, da jeg tror fordelene opvejer ulemperne. Således skal ovenstående ikke ses som en argumentation for at forkaste ScoutMedia, blot et oplæg til debat om især muligheden for også at koble Commons på. --Medic 19. jun 2013, 15:19 (CEST)

Lad os holde fast i ScoutMedia - på commons kan nok kun de få sparke sig vej frem til brugbare billeder uden den tykke vejviser under armen, og ScoutMedia er 'vores egen' med den NSPOV-mulighed det giver. Og nu er det jo også nemmest bare at lade det være som det er. Commons-vante kan jo udlede billeder og overføre - den omvej må vi finde os i. --Jørgen - men kald mig bare Kyk 19. jun 2013, 15:27 (CEST)

Udvidelser, som kunne gøre oplevelsen bedre!

Er det bare mig, som savner nogle af de udvidelser, som gør Wikipedia til en bedre platform og skrive på. Her tænker jeg især på:

  1. Formatering. Det er ikke nemt, at skrive en artikel i eksternt program. Hvis man kopirer indholdet ind fra eks. Notesblok, formateres indholdet rodet i editoreren, modsat hvad tilfældet er på Wikipedia. Men der køres jo på samme platform??
  2. Generelt er "Editor"-funktionen langt bagefter. Især er det igen kopiringen der volder problemer. Når der kopieres indhold udefra, som indeholder hyperlink (eller anden formatering), bliver resultatet herefter. Fordelen kan dog være, at der ikke kopieres beskyttet indhold over direkte. Men det problem vurdere jeg at vi godt kan undgå på andre måder.
  3. Søgefunktionen..... HVOR er live-search? Det er noget jeg glemmer hver gang.
  4. Skabelonernes udseende. Jeg synes skabelonerne har en tendens til at blive forvrænget, når de importeres direkte. Jeg forstiller mig, at der mangler nogle centrale stylesheets, som vil løse dette.

Der er sikkert mere, som jeg ikke lige kan huske nu. Men er det noget, som Bruger:Egel kan kigge på?

Spejderhilsen Jonas (Laketown)