The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Cay Lembcke

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Lembcke.png

Cay Lembcke (15. december 188531. januar 1965), var ritmester (kaptajn i kavalleriet) og medstifter af Det Danske Spejderkorps og senere den danske nationalsocialistiske (nazistiske) bevægelse.

Han var søn af generalløjtnant Immanuel Lembcke og bror til kommandørkaptajn Preben Lembcke. Hans farfar var forfatteren Edvard Lembcke.

Det Danske Spejderkorps stifter og første leder

Lembcke var medstifter af Det Danske Spejderkorps i 1910 sammen med bl.a. rektor Hans Hartvig-Møller og dr. phil. Oscar Hansen.

I løbet af 1910 går Lembcke ind i spejderarbejdet. Han oversætter ved eget initiativ Scouting for Boys til dansk i løbet af 1910 og får den udgivet på Gyldendals forlag - ikke uden problemer. Det er først efter en henvendelse fra Oscar Hansen til forlaget at de vil udgive bogen[1]. Selve oversættelsen giver stof til eftertanke - det er ikke blot en oversættelse, men en kraftig bearbejdning. Scouting for boys er et værk på 310 sider med i snit omkring 380 ord pr. side, mens oversættelsen - Patrouilleøvelser for Drenge - er på 162 sider med ca 274 ord pr. side. Der er selvfølgeligt faldet en del stof ud, der kun var relevant for England og det britiske imperium, men mange historiske eksempler på ridderlighed kunne sagtens være erstattet af danske paralleller. Mest bemærkelsesværdigt er at Gud er totalt fraværende i oversættelsen - bl.a. er spejderløftet i B-P's udgave et løfte om troskab mod Gud, konge og fædreland, mod Spejderloven og om at hjælpe andre. I Lembckes spejderløfte loves lydighed overfor de foresatte i spejderkorpset, og overfor spejderloven, men ikke overfor Gud.

Som titlen antyder, lægges hovedvægten på manøvrer for drengene, og mens B-P nævner et beredskab for at forsvare det britiske imperium, beholder Lembcke invasionsfrygten, sikkert med Tyskland i tankerne. Det kan fornemmes at han er hærofficer, og hans militaristiske tilgang tolereres - han har nemlig drengetække, og viser sig som en god instruktør og tilrettelægger af opvisninger, turneringer og lejre.

"Jeg vil driste mig til den Paastand, at alle Drenge er fødte Soldater – at de i ethvert Fald til at begynde med er besjælet af de rette krigeriske Instinkter… Kamplege er, om man vil, en Slags Manøvre med Drenge."

Dog har han nogle stejle holdninger og et fascistisk syn på mange ting, hvorfor han jævnligt rager uklar med resten af korpsets bestyrelse og senere korpsråd. Det fører til en periode udenfor korpset (1914-1916) i forbindelse med tyskerstriden og er en medvirkende årsag til Spejderstriden, der deler korpset i to i 1922-1924.

Det er givetvis Lembcke, der tager kontakt til Hartvig-Møller om at ophøje spejderbevægelsen til et korps og gøre den landsdækkende - ifølge Ove Holm i 1943[2]. Lembcke udnævnes til korpschef ved stiftelsen af korpset i 1910. Senere har han titel af korpsinstruktør (til 1914) og han er spejderchef 1916 - 23, hvor han udtræder af korpset.


Han arrangerede i 1911 i forbindelse med Baden-Powells besøg det første store spejdertræf på Eremitagesletten ved Klampenborg.

Ved korpsrådsmødet 1915 foreslår Cay Lembcke at bestyrelsen afskaffes så korpsrådet er øverste myndighed og spejderchefen nærmest enevældig. Forslaget forkastes[3].

De sidste år i korpset

Annonce for Lembckes Friluftsudstyr fra bagsiden af Spejdernes Haandbog 1924
Annonce for Lembckes Friluftsudstyr fra bagsiden af Pigespejderne 1927

I begyndelsen af 1920'erne var spejderkorpset i krise, splittet af forskellige holdninger til spejderarbejdet, og Cay Lembcke søgte en tilnærmelse til arbejderbevægelsens DUI (i dag DUI - LEG og VIRKE) i 1922-23, men blev pure afvist. Korpset blev i den såkaldte spejderstrid splittet i to, men de to dele fandt det svært at fungere hver for sig, og i 1923 'trådte Cay Lembcke tilbage' som spejderchef og korpset blev samlet igen. Han blev faktisk nærmest 'smidt ud', da man mente at nogle af hans holdninger var uforenelige med spejderbevægelsen. Han ville have politik ind i spejderarbejdet, og det var der ikke enighed om. Man tog ikke stilling til, hvilken slags politik, blot tanken var nok[4].

Efter 1923

Lembcke fortsatte sin tilknytning til friluftslivet uden for korpset, åbnede en forretning: Lejr- og Spejderhuset og helligede sig efterhånden andre interesseområder. Han blev formand for Gardehusarernes Idrætskommité og indførte gymnastisk træning inspireret af Niels Bukh (en gymnastikpædagog, der arbejdede meget med kropsholdning og -smidighed, og bl.a. grundlagde en idrætshøjskole).

Skuespilleren Mogens Brandt skrev i sine barndomserindringer at han i midten af 1920'erne tilbragte et par sommerophold i telt på Camp Lembcke, et lejrområde ved Hulerød Strand (mellem Hornbæk og Gilleleje), hvor Cay Lembcke havde en plads til campister[5].

Bibliografi

 • Patrouilleøvelser for Drenge 1910. Genudgaves i 4 oplag indtil Spejderbogen blev til i 1923
 • Spejderliv - i samarbejde med Hans Hartvig-Møller 1912
 • Standlejre og Vandrelejre i samarbejde med Hans Hartvig-Møller 1913
 • Terrainlege 1913
 • Spejder-Eksercits (udgivet af Spejderchefen) 1916
 • Ulvebogen af B-P. Oversættelse. 1919
 • Vandreliv, Friluftsliv, Lejrliv i samarbejde med Hans Hartvig-Møller 1920
 • Ved Lejrbaalet : Fortællinger til at fortælle ved Lejrbaalet af B-P. Oversættelse 1919, Ill. af Ingeborg Hyldahl.
 • Ulvebogen af B-P. Oversættelse 1919
 • Spejderidræt : Haandbog for Førere 1921
 • Lejrsport
 • Spejderbogen : en Haandbog i godt Borgerskab oversat og bearbejdet udgave af Scouting for Boys 5. meget forøgede udgave 1923
 • Sommerlejre : moderne Friluftsliv 1925
 • Camping på eget forlag 1940[6]


Stifter af DNSAP

Cay Lembcke var både stifter af og første "fører" i Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti DNSAP. 2. oktober 1930 kom han med et opråb i Ekstra Bladet for at få samlet nogle folk til at stifte et nationalsocialistisk parti. 16. november 1930 stiftedes DNSAP med ganske få folk bag. Lembcke udgav bl.a. bladet Angreb, og måtte afsone en hæftestraf for fornærmelse mod regeringsmedlemmer og Statsminister Stauning. Ved partiets stiftelse udtalte Lembcke, at partiets første opgave var at udelukke kvinder fra det offentlige liv:

"Danmarks national-socialistiske Arbejderparti vil med alle Midler kæmpe for at holde Kvinderne ude fra Rigsdagen og fra Kommunalpolitikken, hvor de aldrig har gjort nogen Gavn, men megen Skade"

Også racespørgsmål blev der plads til:

"Vi kræver en dansk, ikke en jødisk presse." og "Hovedstadpressen er en fuldstændig jødepresse. De store dagblade er rene og skære forretninger. De ejes eller kontrolleres af jøder. Hvad betyder dette?"

Lembcke ragede uklar med resten af ledelsen og overlod den 26. juli 1933 førerskabet til Frits Clausen. Han havde fortsat interesse i friluftsliv, og det sidste vi hører til ham er at han 1935 stadig drev en forretning med lejrsportsartikler: Lembckes Friluftsudstyr, og i 1940 udgiver en bog om camping.

Trivia

Lembckesvej i Odense er ikke opkaldt efter Cay Lembcke, men efter hans farfar, den danske digter Chr. Ludvig Edvard Lembcke (15/6 1815-21/3 1897).

Eksterne henvisninger

Kilder

 • Illustreret dansk konversationsleksikon, Berlingske forlag 1936.
 • Fører uden folk om Fritz Clausen. Skrevet af Ole Ravn.
 1. http://projekter.aau.dk/projekter/files/6140083/Cay%20Lembcke,%20spejdersport%20og%20fascisme%201910-1923.pdf
 2. * Spejderminder - spejderbevægelsens udvikling i Danmark i tekst og billeder, redigeret af M. Friis Møller. Dansk Kulturforlag 1952. Bogen omfatter alle korps og Sct. Georgs Gilderne.
 3. http://projekter.aau.dk/projekter/files/6140083/Cay%20Lembcke,%20spejdersport%20og%20fascisme%201910-1923.pdf
 4. Det Danske Spejderkorps historie 1909-1973 af Svend Ranvig. ISBN87-88646-33-5
 5. De glade barndomsdage af skuespiller Mogens Brandt s. 139
 6. http://forskning.ruc.dk/site/files/33102819/Kulturstudier_Sommerferie.pdf side 140