Welcome to the ScoutWiki Network

Centersommerlejr

Fra SpejderWiki
Skift til: navigering, søgning

En centersommerlejr er en sommerlejr afholdt på et spejdercenter. Tilbuddene fra centrene er mangfoldige, men som udgangspunkt er der en del fællestræk:

  • Man er på lejr med flere andre [spejdergruppe]]r fra de forskellige spejderkorps.
  • Fælles flaghejsning.
  • Centermedarbejderne tilvejebringer en vis infrastruktur med eksempelvis brænde, rafter, tutte, lejrbål, madindkøbsordning, skovtilladelser m.m.
  • De allerfleste steder er der bemandede og ubemandede aktiviteter.
  • Der er gerne fælles aktiviteter i løbet af lejrugen.

Nogle spejdercentre omtaler deres sommerlejr som centerlejr, et begreb, der benyttes forskelligt.