The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Centersommerlejr

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

En centersommerlejr er en sommerlejr afholdt på et spejdercenter. Tilbuddene fra centrene er mangfoldige, men som udgangspunkt er der en del fællestræk:

  • Man er på lejr med flere andre [spejdergruppe]]r fra de forskellige spejderkorps.
  • Fælles flaghejsning.
  • Centermedarbejderne tilvejebringer en vis infrastruktur med eksempelvis brænde, rafter, tutte, lejrbål, madindkøbsordning, skovtilladelser m.m.
  • De allerfleste steder er der bemandede og ubemandede aktiviteter.
  • Der er gerne fælles aktiviteter i løbet af lejrugen.

Nogle spejdercentre omtaler deres sommerlejr som centerlejr, et begreb, der benyttes forskelligt.