Dannebrog

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Det ældste nationalflag som stadig er i brug er Dannebrog, Danmarks flag fra det 13. århundrede

Det nationale danske flag, der normalt kaldes for Dannebrog, betyder danernes fane eller rødfarvet fane. Flere steder fortolkes navnet udfra den frisiske betegnelse for rød (dan) og broget i betydningen flerfarvet.[1] [2].

Dannebrog er rødt med et hvidt kors, der går ud til kanterne af flaget. Disse korsflag kendes fra flere steder i verden, men forekommer hyppigst i de andre nordiske lande: Finland, Sverige, Norge og Island og de selvstyrende områder Åland og Færøerne. Det ses også i det baltiske område hos delstater og som byflag.

Vi har kendt Dannebrog som nationalflag siden 1200-tallet, hvor det afløste Ravnebanneret. Ifølge legenden faldt Dannebrog ned fra himlen under den danske konge Valdemar Sejrs kamphandling i Estland 15. juni 1219 hvor det førte danskerne til sejr, og derfor fejres denne dag som Valdemarsdag.

Flaghejsning

En fast tradition på spejderlejre er flaghejsningen hver morgen. Der afsynges en flagsang, som regel enten Vaj højt, vaj stolt og frit vort flag eller Der er ingenting, der maner. Alt efter tradition synges under selve hejsningen eller umiddelbart efter. Sangen Vaj højt har flere vers, og det ses også at første vers afsynges under hejsningen og sidste vers efter.

Nedtagning af flaget

Sjældnere holdes flagets nedtagning som højtidelighed, men der findes faktisk en sang til formålet: Fra himlen er du faldet. Flaget hales gerne klokken 20 i sommerhalvåret; mange steder regner man også solnedgang for nedhalingstidspunkt, og vælger det tidspunkt, der kommer først.

International deltagelse på lejre i Danmark

Det er normal kutyme at udenlandske spejdere får lov til at hejse deres nationalflag enten samtidig med den danske flaghejsning eller forskudt herfor. Der er bare nogle regler, man skal følge:

  • Man skal have politiets tilladelse til at flage med udenlandske flag (Man har lov til at flage med de nordiske landes flag, EU flaget og FN flaget uden særlig tilladelse fra politiet.)
  • Som udgangspunkt skal Dannebrog hejses først og hales sidst.
  • Dannebrog skal altid have den bedste plads - dvs. den højeste stang, den midterste eller den længst til venstre. De andre flag anbringes i alfabetisk rækkefølge (efter landets franske navn).
  • Der må ikke hejses to flag på samme stang.

Eksterne henvisninger