Det Danske Spejderkorps

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning


Det Danske Spejderkorps
DDS logo med tekst.png
Motto Vær Beredt
Køn Drenge og piger
Land Danmark
Grundlagt 16. december 1910
Sammenlagt af DDS (1910-1972)
Det Danske Pigespejderkorps
Religion Ikke knyttet til en religion
Antal medlemmer 35.872 (2020)
Tilknyttet WOSM
WAGGGS
Spejderchef Mathias Lysholm Faaborg
Spejderchef Kristine Clemmensen-Rotne
Øverste organ Korpsrådet/Korpsledelsen
SpejderWikiforkortelse DDS
Hjemmeside http://DDS.dk

Det Danske Spejderkorps (DDS) er Danmarks p.t. største spejderkorps for børn og unge af begge køn, og er medlem af såvel drengespejdernes som pigespejdernes verdensorganisationer, WOSM, hhv. WAGGGS. DDS havde 35.980 medlemmer (heraf 29.987 under 30 år) i 2016. [1]

Historie

Uddybende artikler: Det Danske Spejderkorps (1910-1972), Det Danske Pigespejderkorps og Det Danske Spejderkorps' historie.
Uniformer og korpsmærker gennem tiden: 1. Emaljekorpsmærke for DDS (1910-1972) 2. Det første korpsmærke efter sammenlægningen 3. Korpsmærke omkring år 2000 4. Nutidigt korpsmærke 2013.

Korpset blev stiftet som et drengespejderkorps (DDS) i 1910 af bl.a. rektor Hans Hartvig-Møller, dr. phil. Oscar Hansen og ritmester Cay Lembcke. Da der var stigende interesse blandt piger for at blive spejdere, oprettedes Det Danske Pigespejderkorps (DDP) i 1916. I 1973 blev DDS (der brugte kakifarvede uniformer) lagt sammen med DDP (som havde mørkeblå uniformer), til det nuværende DDS (mørkeblå uniform). Der indførtes 'dobbeltposter' i korpsets struktur, så spejderchefer m.m. besattes af både en mand og en kvinde. De 2 første spejderchefer var Bente Øst Hansen og Terkel Jacobsen.

Formål og grundlag

Det er i dag Det Danske Spejderkorps' erklærede formål er at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

Det Danske Spejderkorps er i modsætning til de øvrige danske spejderkorps ikke tilknyttet noget kirkesamfund, men er stadig forpligtet på, i overenstemmelse med spejderbevægelsens grundprincipper, at udvikle spejderen åndeligt.

Det Danske Spejderkorps er ejer af Spejder Sport som udover spejderuniformer, spejdermærker, arbejdsstof mm også sælger udstyr til friluftsliv , klatring, ski og kajak.

H.K.H. Prinsesse Benedikte er protektor for Det Danske Spejderkorps.

Divisioner

Hovedartikel: Divisioner under Det Danske Spejderkorps.

Det Danske spejderkorps er inddelt i forskellige divisioner[2], der er en sammenslutning af spejdergrupper i et geografisk område. Divisionens vigtigste opgave er at sikre godt spejderarbejde i det geografiske område divisionen dækker. En anden væsentlig opgave er at hjælpe til ved start af nye spejdergrupper og udvikling af de eksisterende.

Spejdergrupper

Det Danske Spejderkorps består af over 450 spejdergrupper. [3]

Tambourkorps

Som en del af Det Danske Spejderkorps findes tambourkorpsene. I disse er alt opbygget ud fra grundprincipperne fra resten af korpset. I Tambourkorpsene spiller man typisk på instrumenter som marchtromme, tenortromme, stortromme, fløjte, trompet, lyre, og nogle steder spiller man også på euphonium og tuba samt andre dybe blæseinstrumenter. Desuden har man tambourmajorer og fanebærere.

Aldre og afdelinger

I Det Danske Spejderkorps arbejder spejderne som regel sammen ud fra nogle aldersopdelinger. Her holder de normalt et ugentligt møde, hvor de laver spejderarbejde og aktiviteter, der passer til deres færdigheder. Deruover holdes der i divisionen eller på landsplan lejre for de forskellige aldre.

Familiespejd (3-6 år)

Familiespejd er den sidste nye gren i spejderarbejdet. De fleste grupper, der har familiespejd, sætter nedre aldersgrænse på 3-4 år. Børnene deltager sammen med deres forælder/forældre, og spejderarbejdet er for både de voksne og deres børn. Som regel mødes familiespejd i weekenden - måske hver anden uge. Uniformeringen er som regel blot tørklæet, og de mærker, der erhverves, kan sys på dette.

Børn, der har været familiespejd igennem, er som regel bedre rustet til at begynde som mikroer, da de er vant til at færdes som spejdere, nu skal det så bare foregå uden far og mor.

Spejdere på 6-10 år (mikroer og minier)

bliver udfordret på deres sanser og kreativitet. Naturen er deres lege- og læreplads, når de går på opdagelse i skoven, hvor de finder sjove og spændende dyr, dyrespor og planter og bygger huler i skoven. De er meget udenfor og tager på små hytte- eller teltture, laver løb, arbejder med kort og kompas og øver sig i at binde knob og bruge kniv. Jo ældre spejderne bliver, jo mere ansvar og selvstændighed oplever de også i aktiviteterne. De sjove og spændende opgaver bliver løst sammen i gruppen. Her er der fokus på, at de har et godt kammeratskab, og at det er sjovt, når de i fællesskab skal løse opgaver.

Spejdere på 10-12 år (juniorer)

er meget aktive. De tager ofte på ture og prøver nye aktiviteter. De laver løb, sover i telt og laver selv mad over bål. De lærer også at håndtere en økse og rejse et telt alene. De 10-12-årige får mere ansvar og arbejder sammen i en patrulje. Patruljen er et team med fire til otte spejdere på samme alder, som laver ting sammen, holder sammen og bakker hinanden op, når det bliver lidt sejt. Patruljen arbejder selv med vejledning fra erfarne spejdere og ledere.

Spejdere på 12-16 år (Tropsspejdere)

arbejder tæt sammen i patruljer om sjove og udfordrende aktiviteter. Kammeratskabet er vigtigt, og de tager gerne på lejr, vandretur med oppakning, orienteringsløb eller laver byggeprojekter som rutschebaner af rafter. Spejderne tager på kurser, hvor de lærer at lede en patrulje, lave nye projekter, lære mere om sig selv eller om få et bedre sammenhold i patruljen. Spejderne bestemmer selv deres aktiviteter i patruljen, så alle får et ansvar for, at det er sjovt og udfordrende at være blå spejder. De kan altid få vejledning fra en leder eller en erfaren spejder. Spejderne i denne alder arbejder tit alene til deres møder.

Spejdere på 16-23 år (seniorer)

har fællesskabet og samværet med spejderkammeraterne i centrum. Her har spejderne selv ansvar for arbejdet i patruljen, de vælger selv deres leder, og de bestemmer selv deres aktiviteter. De tager ofte på ture til internationale lejre. Det er det udfordrende og uafhængige spejderliv, som bliver afprøvet. Spejderne udvikler og gennemførers selv deres projekter. Det giver dem viden og udvikler deres evner. For de ældste spejdere kan et projekt godt vare længe, være stort eller ske i samarbejde med spejdere fra andre grupper.

Løb og lejre

Der bliver hvert år arrangeret mange løb, lejre i Det Danske Spejderkorps. De fleste af disse ligger i weekender eller ferier.

Blå Sommer

Blå Sommer er den største og mest kendte lejr, er store korpslejr (en spejderlejr, som er for alle medlemmer i Det Danske Spejderkorps). Lejren bliver afholdt hvert 5. år. Siden 1989 er den blevet holdt på arealerne ved Stevninghus Spejdercenter. Den første korpslejr blev afholdt i 1913 ved Kaløvig.

Det Danske Spejderkorps var desuden medarrangør af Spejdernes lejr 2012 og Spejdernes lejr 2017. Lejrene blev afholdt af: Det danske Spejderkorps, De grønne pigespejdere, KFUM-spejderne, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig og var åben for alle medlemmer af disse korps samt gæster fra andre danske organisationer og udlandet.

Næste store lejr bliver Spejdernes Lejr 2022 med forventet 40.000 deltagere.

Løb

De fleste større løb findes hele året rundt for seniorerne og tropsspejderne. På nogle løb - blandt andet Apokalypseløbet og Nathejk - er tropsspejderne "spejdere" og seniorerne er jægere, der skal forsinke tropsspejderne igennem hele løbet. Mange af løbende er organiseret i det, der hedder [Adventurespejd Ligaen]

Knogleløbet

Knogleløbet er et af Danmarks ældste natløb og stammer fra 1950, hvor det blev stiftet som en konkurrent til et andet odenseansk løb.

Løbet startede som et spejderløb for patruljer i 2. Odense Bjørnegruppe, senere blev flere og flere spejdergrupper involveret i løbet med både løbsdeltagere og hjælpere. Bag Knogleløbet står "Racoon klan", som er seniorafdelingen i 2. Odense Bjørnegruppe.

Kurser

Det Danske Spejderkorps' uddannelsestilbud består af Ungdomskurser, Lederkurser og Fokuskurser. Derudover kan man deltage på uddannelsesmoduler på det populære Uddannelsesmarked.

Ungdomskurser

Ungdomskurserne er primært aldersinddeltekurser, der udbydes til spejdere i 10-23 års alderen. Kurserne afholdes udenfor på forskellige spejdercentre i Danmark. Årligt deltager cirka 1500 spejdere på kurserne. Kurserne forudsætter ikke hinanden - dvs. man skal fx ike have været på PlLan 1 for at deltage i PLan 2. Kurserne er:

 • PUF (11-12 år). PUF | Forårets kurser for juniorspejderne. PUF står for Patruljeliv, Udfordringer og Friluftsliv.
 • PLan 0 (12-13 år). På PLan 0 lære man at samarbejde om vanskelige ting og om at lave ting som mindmaps og idegenerering, samt at kunne evaluere et forløb.
 • PLan 1 (13-14 år). På PLan 1 lærer man, som forholdsvis ny tropsspejder, de grundlæggende ting som leder af en patrulje. Man lærer også at opbygge forløb samt at kunne evaluere det.
 • PLan 2 (14-15 år). PLan 2 er for de lidt mere erfarne spejdere, hvor man lærer at blive mere ansvarlig for et forløb samt få idéer til forløb og andet spejderarbejde.
 • PLan 3 (15-16 år). På PLan 3 lærer de erfarne spejder at sætte mål for et forløb samt at gennemføre det. Man reflekterer ligeledes over hvordan forskellige ledertyper er.
 • Spark 0-2 (16-23 år). Spark (tidligere NyS, KlaT, KlaL, SILD og GAS) er kurser for seniorspejdere). På kurserne lærer man at planlægge, udføre og evaluere et større projekt. Det kan være alt fra en legeplads bygget i rafter, til et foredrag og hvad som helst. Man får derudover information om det at være senior samt en masse forslag til mange ting man kan få tiden til at gå med, som fx løb.

Lederkurser

Lederkurserne er uddannelsestilbud til alle ledere i Det Danske Spejderkorps. Kurserne er inddelt i fem underkategorier:

Lederintroduktion

 • Ny i Det Danske Spejderkorps

Ledelse af børn og unge

 • Familiespejd 1
 • Familiespejd 2
 • Mikroleder 1
 • Mikroleder 2
 • Minileder 1
 • Minileder 2
 • Juniorleder 1
 • Juniorleder 2
 • Tropsleder 1
 • Tropsleder 2

Ledelse af voksne

 • Ledelseskursus 1
 • Ledelseskursus 2

Spejderidentitet

 • Ledelse i Praksis
 • Gilwellkurset er en af spejderbevægelsens 'højeste' lederuddannelser, og det udbydes i alle korps. I DDS foregår kurset i korpsets Gilwell-hytter Ryekol ved Gammel Ry og på Hylkedam ved Gelsted.
 • Kursus for gilwellspejdere

Vejledning, instruktion og ledertræning

 • Vejleder- og instruktørkursus 1
 • Vejleder- og instruktørkursus 2
 • Kursus for ledertrænere
 • Nordisk Ledertrænerkursus

Fokuskurser

Fokuskurserne er kurser med fokus på specifikke emner, som spejdere og/eller ledere kan dygtiggøre sig i. Hvor udbyderen af Ungdomskurserne og Lederkurserne i stort set alle tilfælde er DDS' selv via hovedudvalget for uddannelse, DDS Uddannelse, er udbyderne af fokuskurserne ofte DDS' samarbejdspartnere. Fx

 • Fjeldgruppen
 • Søarbejdsgruppen
 • Ildfluerne
 • De øvrige spejderkorps

Eksterne henvisninger

DDS har to officielle hjemmesider

 • Spejder.dk: Generel information om korpset.
 • DDS.dk: Primært intern side for ledere m.v.

Blå Sommer – Det Danske Spejderkorps' store korpslejr

Tambourkorpsene

Verdensorganisationenerne

Referencer

Kilder