Det frie Spejderkorps

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Det frie Spejderkorps korpsmærke

Korpsets officielle navn var Det frie Spejderkorps af 1. september 1954

Det frie Spejderkorps oprettedes af Frank Wagner i Gentofte området.

I korpsets grundlov står følgende:

§ 2 FORMÅL

Korpsets formål er sund åndelig og legemlig beskæftigelse af børn og unge, under moderne lederes førerskab og eksempel søges korpsets medlemmer draget til en selvstændig og sund stillingtagen til livets opgaver og problemer.

Frank Wagner havde angiveligt baggrund i KFUM-spejderne, og en utilfredshed med metoder/det kristne tilhørsforhold skulle have medført oprettelsen af Det frie Spejderkorps.

Generelt var det et spejderkorps, der byggede på de oprindelige spejderværdier og -metoder. Førermappen er da også nærmest en kopi af tilsvarende fra DDS/KFUM-spejderne med organisation, uniform, duelighedstegn og aktiviteter. En afvigelse ligger primært i finansieringen af troppene, idet økonomien var baseret på kontingent og lotteri/loppemarked og uden offentligt støtte/tilskud. Korpset ville være uafhængigt af politik og religion og nægtede derfor at modtage offentlig støtte. Korpset fik derfor aldrig en fane.

Ved oprettelsen bestod korpset af én trop (Gentofte). I førermappen fra ca. 1991 beskrives en division at følge kommunegrænsen og får navn efter denne (drengedivisioner), mens pigedivisioner får navn efter den by, som pigetroppen ligger i. Således har der (i hvert fald) været oprettet følgende divisioner: Lyngby Division, Gentofte Division, Jægersborg Pigedivision, Slangerup Division, Nørrejyske Division (uden at der har været en Nørrejyske kommune), Uvelse Pigedivision, Gladsaxe Division, Karlebo Division og Helsingør Division.

Korpset var fra starten et fælleskorps med både drenge- og pigespejdere

Størst var Gentofte Division med 12 afdelinger (grupper). I divisioner med kun én ”gruppe” har ”gruppen” i princippet også været division. I førermappen fra ca. 1991 kan tælles i alt 34 afdelinger. Der har været mindst en afdeling mere, idet en trop fra Virum brød med korpset og blev optaget i DDS 17. maj 1974 som Virum-Sorgenfri gruppe.

På de sociale medier er der en gruppe, hvor korpset bliver diskuteret og her omtales også en gruppe i Valby/Sydhavn, der ikke fremgår af listen. Der skulle endvidere have været en Fyns gruppe.

Helt særligt havde man på et tidspunkt også en international gruppe, der bl.a. bestod af ambassadebørn. Man fik endda oprettet en trop i Indien gennem den indiske ambassade.

I øvrigt var langt de fleste afdelinger i 1991 sjællandske, og kun nogle få i Aså i Nordjylland bryder dette mønster.

Korpsmærket beskrives som grøn ”nordpil” på gul spejderlilje på Dannebrogsskjold. Korpsmærket blev udleveret ved beståelse af ulve/spejderprøven.

Uniformen blev beskrevet som brun/mørkbrun skjorte med 2 brystlommer med klap, mærker og tørklæde. Tørklædefarven var afhængig af alder/leder. Umiddelbart ser det ud til at man anvendte KFUM-spejdernes mærker.

Aldersinddelingen var 7-11 år (ulve/gærdesmutter), 11-15 (spejdere), 15-18 (STI-spejdere), 18-25 (JUN-spejdere), samt 25 år og derover (Roland-spejdere).

I februar 1962 trak korpset overskrifter i flere aviser fordelt over hele landet. Korpset havde luftet en idé om en ”professionel” fodboldklub, hvor medlemmer af DfS fik 50% rabat på klubkontingent. Endvidere kunne drengene vinde kontanter for uafgjorte eller vundne kampe. Symbolske beløb, men alligevel ”lokkemad”. DBU’s formand kaldte forslaget for ”naragtig spejderidé”.

Sidste gang korpset er omtalt i medierne er i 2007 og det formodes at være lukket der omkring.