Welcome to the ScoutWiki Network

Distrikt

Fra SpejderWiki
Skift til: navigering, søgning

Et distrikt er en administrativ inddeling indenfor spejderkorpsene.

Danmark

Følgende korps har eller har haft distrikter:

KFUM-spejderne

KFUM-Spejderne i Danmark har distrikter. Før 2003 var distrikterne større enheder, der hver rummede flere af korpsets divisioner, men i forbindelse med rådsmøderne i foråret 2003 blev de daværende distrikter nedlagt, og divisionerne blev lagt sammen til større distrikter.

DDS

Det Danske Spejderkorps har haft distrikter. Efter korpsets oprettelse i 1910 (se Det Danske Spejderkorps (1910-1972) og korpsets struktur efterhånden faldt til, fandt man det formålstjenligt at inddele landet regionalt i divisioner, hvilket i 1912 førte til oprettelsen af Fyns Division 27. april og Nørrejyske Division 26. maj. I 1914 oprettedes Sydsjællands Division og Lolland-Falsters Division, og i 1915 var der 14 divisioner incl. Pigespejder Division, K.F.U.M. Division og Søspejder Division. I 1916 dannede pigespejderne deres eget korps Det Danske Pigespejderkorps og KFUM-spejderne skilte sig også ud som selvstændigt korps, således at divisionsstrukturen rummede 12 divisioner.

I 1935 var opdelingen på 18 divisioner, og senere, da medlemstallet for alvor fik et opsving, øgedes antallet af divisioner og disse samledes regionalt i distrikter.

1. januar 1973 blev DDS og Det Danske Pigespejderkorps lagt sammen, og distrikterne blev også lagt sammen, givetvis med småjusteringer hvor der var forskelle i udstrækningen.

Distrikterne fortsatte efter sammenlægningen og blev først lagt sammen til de større enheder områder i 1980'erne. Den eneste division, der skilte sig ud fra dette system, var Hertug Knuds Division, der blev oprettet som en landsdækkende division for katolske spejdere 23. april 1918 af pastor Schindler[1]. Divisionen fortsatte til sin nedlæggelse i 2001. Det begrænsede antal katolske grupper er nu tilknyttet de lokale divisioner.

DDP

Det Danske Pigespejderkorps havde distrikter.

Sverige

Svenska Scoutförbund inddeler sine grupper i distrikter.

Kilder og eksterne henvisninger