The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Distrikt

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Et distrikt er en administrativ inddeling indenfor spejderkorpsene.

Danmark

Følgende korps har eller har haft distrikter:

KFUM-spejderne

KFUM-Spejderne i Danmark har distrikter. Før 2003 var distrikterne større enheder, der hver rummede flere af korpsets divisioner, men i forbindelse med rådsmøderne i foråret 2003 blev de daværende distrikter nedlagt, og divisionerne blev lagt sammen til større distrikter.

DDS

Det Danske Spejderkorps har haft distrikter. Efter korpsets oprettelse i 1910 (se Det Danske Spejderkorps (1910-1972) og korpsets struktur efterhånden faldt til, fandt man det formålstjenligt at inddele landet regionalt i divisioner, hvilket i 1912 førte til oprettelsen af Fyns Division 27. april og Nørrejyske Division 26. maj. I 1914 oprettedes Sydsjællands Division og Lolland-Falsters Division, og i 1915 var der 14 divisioner incl. Pigespejder Division, K.F.U.M. Division og Søspejder Division. I 1916 dannede pigespejderne deres eget korps Det Danske Pigespejderkorps og KFUM-spejderne skilte sig også ud som selvstændigt korps, således at divisionsstrukturen rummede 12 divisioner.

I 1935 var opdelingen på 18 divisioner, og senere, da medlemstallet for alvor fik et opsving, øgedes antallet af divisioner og disse samledes regionalt i distrikter.

1. januar 1973 blev DDS og Det Danske Pigespejderkorps lagt sammen, og distrikterne blev også lagt sammen, givetvis med småjusteringer hvor der var forskelle i udstrækningen.

Distrikterne fortsatte efter sammenlægningen og blev først lagt sammen til de større enheder områder i 1980'erne. Den eneste division, der skilte sig ud fra dette system, var Hertug Knuds Division, der blev oprettet som en landsdækkende division for katolske spejdere 23. april 1918 af pastor Schindler[1]. Divisionen fortsatte til sin nedlæggelse i 2001. Det begrænsede antal katolske grupper er nu tilknyttet de lokale divisioner.

DDP

Det Danske Pigespejderkorps havde distrikter.

Sverige

Svenska Scoutförbund inddeler sine grupper i distrikter.

Kilder og eksterne henvisninger