The wikis have been updated to MediaWiki 1.36 on 4 June 2021. There are still some small problems, but they are being worked on. If you see any other problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.

Distrikt

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Et distrikt er en administrativ inddeling indenfor spejderkorpsene.

Danmark

Følgende korps har eller har haft distrikter:

KFUM-spejderne

KFUM-Spejderne i Danmark har distrikter. Før 2003 var distrikterne større enheder, der hver rummede flere af korpsets divisioner, men i forbindelse med rådsmøderne i foråret 2003 blev de daværende distrikter nedlagt, og divisionerne blev lagt sammen til større distrikter.

DDS

Det Danske Spejderkorps har haft distrikter. Efter korpsets oprettelse i 1910 (se Det Danske Spejderkorps (1910-1972) og korpsets struktur efterhånden faldt til, fandt man det formålstjenligt at inddele landet regionalt i divisioner, hvilket i 1912 førte til oprettelsen af Fyns Division 27. april og Nørrejyske Division 26. maj. I 1914 oprettedes Sydsjællands Division og Lolland-Falsters Division, og i 1915 var der 14 divisioner incl. Pigespejder Division, K.F.U.M. Division og Søspejder Division. I 1916 dannede pigespejderne deres eget korps Det Danske Pigespejderkorps og KFUM-spejderne skilte sig også ud som selvstændigt korps, således at divisionsstrukturen rummede 12 divisioner.

I 1935 var opdelingen på 18 divisioner, og senere, da medlemstallet for alvor fik et opsving, øgedes antallet af divisioner og disse samledes regionalt i distrikter.

1. januar 1973 blev DDS og Det Danske Pigespejderkorps lagt sammen, og distrikterne blev også lagt sammen, givetvis med småjusteringer hvor der var forskelle i udstrækningen. Distrikterne var: Hedebo Distrikt - Vejle Amt Distrikt - Østjyllands Distrikt - Nordsjælland og Bormholms Distrikt - Sønderjyllands Distrikt - Københavns Distrikt - Roskilde/Storstrøm Distrikt - Fyns Distrikt- Mølleå Distrikt - Vestjylland/Blåvandshuk Distrikt - Nordjyllands Distrikt - Vestsjællands Distrikt.

Distrikterne fortsatte efter sammenlægningen og blev først lagt sammen til de større enheder områder i 1980'erne. Den eneste division, der skilte sig ud fra dette system, var Hertug Knuds Division, der blev oprettet som en landsdækkende division for katolske spejdere 23. april 1918 af pastor Schindler[1]. Divisionen fortsatte til sin nedlæggelse i 2001. Det begrænsede antal katolske grupper er nu tilknyttet de lokale divisioner.

DDP

Det Danske Pigespejderkorps havde distrikter. Som et øjebliksbillede fra 1956 viser et oversigtskort fra korpset denne organisering:

 • Københavns I. Distrikt
  • Amager Division (5 grupper) - Sønderbro Division (5 grupper) - Godthåb Division (5 grupper) - Rygård Division (3 grupper) - Østerbro Division (5 grupper) - Grønlands Division (7 grupper)
 • Københavns II. Distrikt
  • Hellerup Division (4 grupper) - Bernstorff Division (3 grupper) - Lyngby Division (8 grupper) - Mølleå Division (9 grupper)
 • Københavns III. Distrikt
  • Damhus Division (3 grupper) - Frederiksberg Division (6 grupper) - Grøndal Division (3 grupper) - Sct. Jørgen Division (6 grupper) - Vildgæs Division (5 grupper)
 • Øernes Distrikt
  • Kronborg Division (6 grupper) - Frederiksborg Division (6 grupper) - Vejrhøj Division (8 grupper) - Hroar Division (7 grupper) - Gefion Division (5 grupper) - Antvorskov Division (8 grupper) - Lolland-Falster Division (12 grupper) - Bornholm Division (4 grupper)
 • Fyns Distrikt
  • Odense Division (6 grupper) - Sct. Knud Division (6 grupper) - Reventlow Division (6 grupper + Spejderskolen) - Svendborgsund Division (7 grupper)
 • Sydjyllands Distrikt
  • Blåvand Division (7 grupper) - Olaf Rye Division (8 grupper) - Skamlingsbanke Division (5 grupper) - Marsk Division (4 grupper) - Dybbøl Division (7 grupper)
 • Midtjyllands Distrikt
  • Djursland Division (7 grupper) - Århus Division (12 grupper) - Silkeborg Division (8 grupper) - Himmelbjerg Division (6 grupper) - Østjyske Division (10 grupper)
 • Vestjyllands Distrikt
  • Hede Division (4 grupper) - ? Division (6 grupper) - Limfjord Division (5 grupper)
 • Nordjyllands Distrikt
  • Vendelbo Division (7 grupper) - Nørrejyske Division (16 grupper) - Mariagerfjord Division (4 grupper) - Tjele Division (7 grupper)

Sverige

Svenska Scoutförbund inddeler sine grupper i distrikter.

Kilder og eksterne henvisninger