Distrikt

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Et distrikt er en administrativ inddeling indenfor spejderkorpsene.

Danmark

Følgende korps har eller har haft distrikter:

KFUM-spejderne

KFUM-Spejderne i Danmark har distrikter. Før 2003 var distrikterne større enheder, der hver rummede flere af korpsets divisioner, men i forbindelse med rådsmøderne i foråret 2003 blev de daværende distrikter nedlagt, og divisionerne blev lagt sammen til større distrikter.

DDS

Det Danske Spejderkorps har haft distrikter. Efter korpsets oprettelse i 1910 (se Det Danske Spejderkorps (1910-1972) og korpsets struktur efterhånden faldt til, fandt man det formålstjenligt at inddele landet regionalt i divisioner, hvilket i 1912 førte til oprettelsen af Fyns Division 27. april og Nørrejyske Division 26. maj. I 1914 oprettedes Sydsjællands Division og Lolland-Falsters Division, og i 1915 var der 14 divisioner incl. Pigespejder Division, K.F.U.M. Division og Søspejder Division. I 1916 dannede pigespejderne deres eget korps Det Danske Pigespejderkorps og KFUM-spejderne skilte sig også ud som selvstændigt korps, således at divisionsstrukturen rummede 12 divisioner.

I 1935 var opdelingen på 18 divisioner, og senere, da medlemstallet for alvor fik et opsving, øgedes antallet af divisioner og disse samledes regionalt i distrikter.

1. januar 1973 blev DDS og Det Danske Pigespejderkorps lagt sammen, og distrikterne blev også lagt sammen, givetvis med småjusteringer hvor der var forskelle i udstrækningen. Distrikterne var: Hedebo Distrikt - Vejle Amt Distrikt - Østjyllands Distrikt - Nordsjælland og Bormholms Distrikt - Sønderjyllands Distrikt - Københavns Distrikt - Roskilde/Storstrøm Distrikt - Fyns Distrikt- Mølleå Distrikt - Vestjylland/Blåvandshuk Distrikt - Nordjyllands Distrikt - Vestsjællands Distrikt.

Distrikterne fortsatte efter sammenlægningen og blev først lagt sammen til de større enheder områder i 1980'erne. Den eneste division, der skilte sig ud fra dette system, var Hertug Knuds Division, der blev oprettet som en landsdækkende division for katolske spejdere 23. april 1918 af pastor Schindler[1]. Divisionen fortsatte til sin nedlæggelse i 2001. Det begrænsede antal katolske grupper er nu tilknyttet de lokale divisioner.

DDP

Det Danske Pigespejderkorps havde distrikter. Som et øjebliksbillede fra 1956 viser et oversigtskort fra korpset denne organisering:

 • Københavns I. Distrikt
  • Amager Division (5 grupper) - Sønderbro Division (5 grupper) - Godthåb Division (5 grupper) - Rygård Division (3 grupper) - Østerbro Division (5 grupper) - Grønlands Division (7 grupper)
 • Københavns II. Distrikt
  • Hellerup Division (4 grupper) - Bernstorff Division (3 grupper) - Lyngby Division (8 grupper) - Mølleå Division (9 grupper)
 • Københavns III. Distrikt
  • Damhus Division (3 grupper) - Frederiksberg Division (6 grupper) - Grøndal Division (3 grupper) - Sct. Jørgen Division (6 grupper) - Vildgæs Division (5 grupper)
 • Øernes Distrikt
  • Kronborg Division (6 grupper) - Frederiksborg Division (6 grupper) - Vejrhøj Division (8 grupper) - Hroar Division (7 grupper) - Gefion Division (5 grupper) - Antvorskov Division (8 grupper) - Lolland-Falster Division (12 grupper) - Bornholm Division (4 grupper)
 • Fyns Distrikt
  • Odense Division (6 grupper) - Sct. Knud Division (6 grupper) - Reventlow Division (6 grupper + Spejderskolen) - Svendborgsund Division (7 grupper)
 • Sydjyllands Distrikt
  • Blåvand Division (7 grupper) - Olaf Rye Division (8 grupper) - Skamlingsbanke Division (5 grupper) - Marsk Division (4 grupper) - Dybbøl Division (7 grupper)
 • Midtjyllands Distrikt
  • Djursland Division (7 grupper) - Århus Division (12 grupper) - Silkeborg Division (8 grupper) - Himmelbjerg Division (6 grupper) - Østjyske Division (10 grupper)
 • Vestjyllands Distrikt
  • Hede Division (4 grupper) - ? Division (6 grupper) - Limfjord Division (5 grupper)
 • Nordjyllands Distrikt
  • Vendelbo Division (7 grupper) - Nørrejyske Division (16 grupper) - Mariagerfjord Division (4 grupper) - Tjele Division (7 grupper)

FDF

FDF havde inddelt sine landsdele i distrikter indtil forandringen i 2001-2002, hvor 10 landsdele blev til 8, og distrikterne blev erstattet af de geografisk noget mindre netværk.

FPF

FPF havde inddelt landet i 13 distrikter indtil sammenlægningen med FDF i 1974. Inden da havde en del kredse slået sig sammen med FDF-kredse i såkaldte fælleskredse siden 1969.

Sverige

Svenska Scoutförbund inddeler sine grupper i distrikter.

Kilder og eksterne henvisninger