The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Fjeldgruppen

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Fjeldgruppen er et tværkorpsligt samarbejde mellem de grønne pigespejdere, KFUM-Spejderne i Danmark og Det Danske Spejderkorps, grundlagt d. 23. august 1974.

Fjeldgruppen tilbyder sikkerhedskurser og ture inden for blandt andet brævandring, klippe- og træklatring, fjeldvandring, vinterfjeldkursus, kano og havkajak for ledere og de ældste spejdere.

De første 20 år arrangerede Fjeldgruppen brævandringskurser i samarbejde Norsk Speiderforbund (NSF). I en længere årrække indbød gruppen sine instruktører, kursister og andre interesserede til Fjeldtræf sidste weekend i november. Arrangementet var primært af social karakter, med markant islæt af foredrag, billeder fra ture, kollektionsafprøvning via Spejder Sport og meget andet. De første 14 år fungerede Fjeldgruppen udelukkende ved princippet "al magt til de aktive"; på det månedlige Fjeldgruppemøde blev problemstillinger lagt frem og taget stilling til ved de fremmødte. I 1987 blev gruppens interne struktur lagt om, så den i dag fungerer efter almindelige foreningsprincipper med formand, kasserer m.v.

Blå Sommer i '89 og '94 havde Fjeldgruppen et aktivitetscenter.

Ved sin grundlæggelse refererede Fjeldgruppen til Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere. I dag hører gruppen under flere forskellige korps.

Kilder og eksterne henvisninger