Flag

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Det ældste nationalflag som stadig er i brug er Dannebrog, Danmarks flag fra det 13. århundrede
Et af de mest genkendelige flag er Union Jack, hovedsageligt brugt af Storbritannien.
En skitse af en flagstang i rafter, til tre flag.

Et flag er et signalgivende stykke klæde, der hænger fra en flagstang, enten på jorden eller fra en bygning. Små flag båret i hånden i en kort stav, fx til semafor-signalering eller inden for idræt, kaldes også flag, hvorimod et større håndbåret flag kaldes en fane. En mindre fane, der bæres til hest, eller et flag monteret på et køretøj for at identificere indehaveren kaldes en standart.

En flagstang kan, for ikke at stå tom, når der ikke flages, forsynes med et langt, båndformet flag kaldet en vimpel.

I marinen anvendes også personlige flag for at markere, at fx en befalingsmand eller et statsoverhoved er om bord. Et sådant vimpellignende, men kortere, flag forsynet med mærke og split kaldes en stander.

Nogle lande anvender til søs et særligt flag, der hejses i stævnen, når skibet ligger ved kaj. Et sådant flag kaldes en gøs.

Et flag for en stat indeholder ofte farverne fra statens våbenskjold, gerne ordnet i vandrette striber; siden Den Franske Revolution anvendes dog også lodrette striber. Andre flag, fx europæiske korsflag, er dog ikke afledt af et våbenskjolds farver.

En gengivelse af et våbenmærke på et flag, hvor ikke blot farverne, men også motivet gengives, således at flaget simpelt hen er våbenskjoldet på flagdug, kaldes et banner.

Studiet af flag kaldes vexillologi.

Landes flag

Alle selvstændige lande har flag. Nogle lande har ét flag, som bruges i alle sammenhænge, mens andre lande har flere forskellige flag. Opdelingen i, hvilke flag der benyttes hvor, varierer fra land til land, men man kan identificere seks grundtyper (naturligvis med store variationer).

Flagtyper
Civil brug Statslig brug Militær brug
Til lands Nationalflag Statsflag Krigsflag
Til vands Koffardiflag Statsflag til søs Orlogsflag

I Danmark er Dannebrog som stutflag (det almindelige uden split) såvel national- som koffardiflag, mens krigsflaget samt statsflaget til lands og til vands er splitflaget. Orlogsflaget er det kraprøde splitflag.

Flagtyper i Danmark
Til lands
Dannebrog
Dannebrog
Dannebrog
Til vands
Dannebrog
Dannebrog
Dannebrog

International deltagelse på lejre i Danmark

Det er normal kutyme at udenlandske spejdere får lov til at hejse deres nationalflag enten samtidig med den danske flaghejsning eller forskudt herfor. Der er bare nogle regler, man skal følge:

  • Man skal have politiets tilladelse til at flage med udenlandske flag (Man har lov til at flage med de nordiske landes flag, EU flaget og FN flaget uden særlig tilladelse fra politiet.)
  • Som udgangspunkt skal Dannebrog hejses først og hales sidst.
  • Dannebrog skal altid have den bedste plads - dvs. den højeste stang, den midterste eller den længst til venstre. De andre flag anbringes i alfabetisk rækkefølge (efter landets franske navn).
  • Der må ikke hejses to flag på samme stang.

Se også


Eksterne henvisningerer