The wikis have been moved to another server on 26 January 2021. If you see any problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.

Forlagsvirksomhed under Det Danske Spejderkorps (1910-1972)

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Spejderkorpsene har alle dage udgivet bøger og arbejdsstof. Det Danske Spejderkorps (1910-1972) har valgt at lade det indgå som en del af korpsets aktiviteter uden at etablere et egentligt forlag.

De tidligste udgivelser:

Spejder-Eksercits 1916, udgivet af Spejderchefen (Cay Lembcke)

I en annonce i Spejdernes Magasin december 1931 annoncerede korpskontoret med De nye Spejderprøver, 25 Patruljemøder (O. Madsen), 25 Terrainlege (T. Carstensen og M. Cold), Ulvepjecerne (3 stk), Spejderidræt (lembcke) og Førerhåndbogen.

Arbejdsstoffet 1930+

Den oprindelige bogserie (kilde: Den lille Spejderbog af Erik Dahl fra 1940 og 30 terrænlege 1935, Patruljemøder 1935):

 • Bog 1: Historie grundlov love samt bestemmelser for Det Danske Spejderkorps (1935, 3. udg 1946)
 • Bog 2: Bestemmelser 1935
 • Bog 3: Uniformsreglementet 1936
 • Bog 4: Prøver og duelighedstegn 1935
 • Bog 5: Patruljearbejdet/Patruljemøder** - Patruljemøder 1935 - Patruljearbejde 1942
 • Bog 6: Tropsture og tropsmøder. (I 1935 var nummeret reserveret Tropsmøder)*
 • Bog 7: Aarets Gang i Naturen. En Woodcraft-Vejledning for Førere (udgivet 1944). (I 1935 var nummeret reserveret Tropsture)*
 • Bog 8: 35 Terrænlege (1942). Tidligere udgivet som 30 terrænlege 1935 og 25 terrænlege v/Tage Carstensen og Mogens Cold 1930
 • Bog 9: Skovmandsbogen. (I 1935 var nummeret reserveret lege)*. Udgivet 1942. ændret udgave 1948 og 1959.(bibliotek.dk)
 • Bog 10: Flok- og Tropsfester* - endelig titel: Spejderfester 1943.
 • Bog 11: Litteraturens brug i spejderarbejdet 1940
 • Bog 12: Vejledning for flokførere 1936/Håndbog for flokførere (1941, stærkt forøget udgave 1948)**
 • Bog 13: Førerhåndbogen 1948 (i 1935 planlagt som Vejledning for Tropsførere)
 • Bog 14: Vejledning for rådene 1935
 • Bog 15: Spejderlejre* (udgivet 1948)
 • Bog 16: Den lille Spejderbog (1940) (2. udgave tilmed 'med søspejderhaandbogen')
 • Bog 19: Ideer for tropsførere
 • Bog 25: Spejdersangbog
 • Bog 26: Nodetillæg
 • Bog 30: Ulvebogen
 • Bog 32: Spejderloven (Sandsynligvis Spejderloven - breve til en patruljefører af Roland Philipps 1938 og 1955).
 • Bog 35: Jubilæumsskriftet 1935
 • Bog 41: Spejdernes lommebog
 • Bog 42: Spejdernes Lommebog 1942 (nævnt i Spejdersangbogen 1941).
 • Derudover (nævnt i Patruljearbejde 1942:
  • Instruktion til Beredskabsmærket
  • Vejledning til Brandmandsmærket

De med * mærkede var kun planlagt udgivet i 1935 De med ** mærkede har forskellig titel i forskellige kilder (oversigt i de andre håndbøger og Bibliotek.dk)

I den gule Spejdersangbog fra DDS i 1954 er der på bagsiden af titelbladet opført en oversigt over korpsets udgivelser til dato. Udover ovenstående drejer det sig om:

 • Baden-Powells spejderbog
 • Beredskabspjecen
 • Dannys Flok
 • Dannys nye eventyr
 • Den lille Spejderbog
 • Din skovmandspatrulje
 • Eksercits-, hilse- og flagreglement
 • Grundlov, love og bestemmelser
 • Håndbog for flokførere
 • Idébog 1952
 • Junglebogen
 • Spejderbevægelsens grundlæggende principper
 • Spejdernes samaritterbog
 • Spor
 • Vejledning til brandværnsmærket
 • Vejledning til navigatørmærket

Mere arbejdsstof

 • Patruljeførerens bog 1960

Hylkedamserien

 • Pioner I, DDS 1965 Genudgivet 1974 udenfor serien
 • Pioner II, DDS
 • Sporing, DDS 1961
 • Orientering, DDS

Temnæsserien

 • 1: Hejk og grej 1962
 • 2: Roverting 1962
 • 3: O-løb 1962
 • 4: Rovervejen 1963 (duplikeret udgave 1960)
 • 5: Sjaktivitet 1964
 • 6: Stil og smil 1964
 • 7: Nævenyttighed 1967

Kulsøserien

 • Hus og hytte DDS 1969
 • Træværk
 • Ny-Hedebybogen

Andre udgivelser

 • 1920 Spejdernes Sommer Sangbog udgivet af Spejderdepotet, Studiestræde 30
 • 1927 Med 800 danske spejdere i Stockholm 1927. Et mindealbum fra Jublolejren ved Beatelund, Saltsjøbaden lige sydøst for Stockholm. 28 sider med billeder. Red. af Aage Jørgensen og Jens Hvass.
 • 1959 De vanskelige år - For Mødre som har Drenge i den vanskelige Alder. Et radioforedrag af Ove Holm. Hæfte på 12 sider
 • 1963 Mowgli Historier af Rudyard Kipling. En særlig udgave med uddrag af Junglebogen og Den nye Junglebog, udgivet af Gyldendal og Det Danske Spejderkorps. Bogen kom ikke til boghandlerne, men forhandledes udelukkende gennem spejderkorpsenes depoter.

Se også