Frederik Adolf Schleppegrell

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Stud. theol Frederik Adolf Schleppegrell (28. oktober 1884 - 25. september 1916) var en aktiv fører i de tidlige år af FDF. Han var skovridersøn fra Knuthenborg, og fattede interesse for det kristelige ungdomsarbejde i sin gymnasietid. Han deltog aktivt i den kristelige studenterbevægelse, der havde rod i KFUM. Som ung teolog søgte han ind i Frederiksberg FDF for 'at lære praktisk teologi' som han udtrykte det. Han gik højt op i arbejdet med drengene og blev 'hyret' som ulønnet sekretær i forbundet. Han brugte alle sine aftener i forbundet - holdt efter sigende kun fri hver 8. lørdag aften gennem en hel vinter[1].

Da han lagde så megen tid i forbundet og var god til det, kom han til at betyde meget for drengene. Han lagde en stor indsats i at være der for drengene og i et enkelt tilfælde opsøgte han dagligt en ung mand, der havde 'karakterproblemer'. Han blev naturligvis omtalt hjemme af drengene, og havde åbenbart så stor en stjerne at et forældrepar henvendte sig til ham for at bede om råd i forbindelse med en skilsmisse[2].

Schleppegrell var en stor organisator og igangsætter. Han trådte til ved arrangementer og reddede forbundets 5-års jubilæum ved i sidste øjeblik at samle et hold dygtige gymnaster og træne et opvisningsprogram med dem. Han var fører i F1 og senere i F3.

Sin største indsats var nok funktionen som koloniinspektør på det nystartede Jomsborg. Den første sæson 1906 ledede han alle tre lejrhold, og de efterfølgende tre år stod han for en uge hvert år. Det første år var de store erfaringers år, hvor man endnu ikke havde fundet på en tanteordning, så koloniledelsen måtte også stå for madlavningen. Ved et stort ryk-ind af forældre besluttede man at traktere dem med kogte skinker, og 'chefen' selv sørgede for at få pillet alle de 'grimme snore' af skinkerne inden de blev kogt[3].

I Lemvig Folkeblad kunne man 22. juli 1910 læse at Schleppegrell havde købt en tom villagrund i Søndervig på Vestkysten. Om han fik bygget sin villa eller det blev til en lejr (Holmborg??), vides endnu ikke[4].

Schleppegrell, der var sønnesøn af den berømte generalmajor F.A. Schleppegrell, døde af en langvarig tuberkulose i 1916.

Mindesmærker

i 1952 fik Jomsborg et altersæt. På alterkalkens fod står indgraveret: Jomsborg 1952 Til minde om Frederik Adolph Schleppegrell.

Kilder