The wikis have been moved to another server on 26 January 2021. If you see any problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.

Højdekurve

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Et snit gennem en bakke og højdekurvernes forløb på kortet.

En højdekurve på et kort er en angivelse af terrænets forløb ved at en streg er ført gennem alle de punkter på kortet hvor terrænet har samme højde.

Ækvidistancen for et kort er højdeforskellen mellem to højdekurver. På O-løbskort er den standard 2,5 m. Hvis terrænet har et karakteristisk forløb imellem to højdekurver, som ikke afspejles af disse, kan indtegnes såkaldte hjælpekurver.

Højdekurver er som regel trykt i brunt, og hjælpekurver er trykt i stiplet brunt. På målebordsblade er højdekurver for højder delelige med 10m (over havets overflade) gerne markeret med den reelle højde indført enkelte steder på kurven. På orienteringskort er højdekurverne ikke relateret til en specifik højde.

Andre kortsignaturer med brunt

  • Huller er markeret med en brun u-formet signatur, små huller kan anføres med en v-formet.
  • Lavninger angives ved at den pågældende højdekurve tilføres små streger der indikerer hvor det går nedad.
  • Småhøje angives med en brun dot (•) eller et brunt kryds.