Helsingør Kolonnes historie 1911-1936

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Denne side er en direkte afskrift af et duplikeret skrift på 4 sider folio med titlen Helsingør Kolonne 1911 - 1936, efter al sandsynlighed renskrevet/stencileret senere, da der er anvendt bolle-Å, men stadig navneord med stort (begge dele ændret i dansk retskrivning 1948). Der er kun foretaget få sproglige rettelser (dog er nutid rettet til datid for ensartethedens skyld), og Wikilinks til rette steder på Spejderwiki er med nænsom hånd indføjet.

HELSINGØR KOLONNE
1911 - 1936

I slutningen af 1909 og begyndelsen af 1910 opstod de første patruljer i Helsingør. Som de første spejdere var N. H. Vejby-Nielsen, Christian Moltke, John Kinck, Poul Mortensen, Erik Gulstad og Torben Jensen.

Den første trop stiftedes 22. januar 1911 med premierløjtnant Staffeld som tropsfører. Efteråret 1911 overtog løjtnant Ove Kaae ledelsen. 19. maj deltog troppen ved divisionsøvelsen i Rude Skov.

1912 blev premierløjtnant Gjellerup fører. 7. september deltog troppen i Matabelekrigen, og 6. oktober i Kongeparaden på Sorgenfri Slot. 28. december eftersøger man en fra hospitalet bortgået patient.

1913: I maj måned var der divisionsøvelse i Tokkekøb Hegn, og i november i Rude Skov.

4. januar 1914 deltager troppen i korpsøvelse ved Buddinge. 1. juli modtoges en fane af Danmarkssamfundet for godt flagsalg på Valdemarsdagen. I 1914 indførtes benævnelserne Flagspejder og Forsvarsspejder for specielt uddannede. 13. - 19. juli en 500 km lang cykeltur til Jylland og Sønderjylland; der deltog 17 spejdere, der alle fik en herlig tur. September-oktober foretoges en indsamling af strømper og undertøj til de ved sikringsstyrken indkaldte soldater. Som tak modtoges en anerkendende skrivelse. 11. oktober divisionsøvelse i St. Dyrehave.

23. april 1915 Sct. Georgsparade. Tropsassistenterne Erik Hansen og P. Krüger fik divisionens fortjenstmedaille for godt arbejde.

22. januar 1916 var der Spejderbal. Premierløjtnant Gjellerup får korpsets fortjenstkors. 24. - 25. juni Korpsudrykning til Sandbjerg. 1. - 9. august divisionens sommerlejr ved raageleje. 1. september overtog Gjellerup tillige stillingen som divisionschef, Erik Leisner blev tropsfører for 2. trop, kolonnen oprettes. 20. december kom en takkeskrivelse til Leisner for eftersøgningen af en forsvunden.

1917: Kolonnen deltog i Korpsets Idrætsturnering ved Hornbæk, sølvbæger blev vundet af K. Paludan, E.Heilmann og E. Ramberg (Rævehale).

1918: I april-maj deltog man i tangbbrænding, der blev indsamlet 7 tons tang, hvilket gav 150 kg aske (2 rævehaler). 10. april B.T.'s kartoffelkonkurrence. 12. december Koncert i Teatersalen til fordel for krigsfangne danske sønderjyder (Kolonnens 11 mands strygeensemble). Overskud 400 kr. Kolonnen assisterede ved Børnehjælpsfesten.

9. februar 1919 deltog kolonnen i en feltøvelse i Gribskov. 4 rævehaler. Helsingør vandt. Hjemtur over isen på Esrum Sø. 3. juni assisterede kolonnen ved de sønderjyske krigsfangers besøg, om eftermiddagen spillede kolonnens orkester. Kolonnen deltog med ca. 30 spejdere i korpslejren ved Hindsgavl. Ulveflok startes.

I 1920 fratrådte Gjellerup som kolonnechef. En Søspejdertrop stiftedes. Divisionsbladet Birkebarken udkom. 13. juli modtog kolonnen 100 kr fra sportsunionen til en kærre. 1. Divisionsturnering ved Nyrup, vinder blev Helsingør, der fik en rævehale (nr. 5). 4 spejdere deltog i 1. verdensjamboree i London.

1921. Stabssergent V. Larsen bliver kolonnechef. 10. september besøg af korpsinstruktør Ove Holm. Juni: Samariterkursus og salg af lodsedler til Landslotteriet. Divisionsturnering i Kvistgaard. Helsingør vandt rævehale nr. 6. Et blad udkom, Flydedokken, i juli. Helsingør Kolonne udmeldte sig af Det Danske Spejderkorps (Lembcke). 40 spejdere, 7 ulve i sommerlejr ved Gilbjerghoved.

1922: Ved korpsets deling gik Frederiksborg Amts Division ind under Spejderforbundet (Kaptajn Helge Bennike). 2. marts afholdtes stor 2-dages bazar med underholdning af Elisabeth Andersens Skolekomedie på engelsk. Overskud 2000 kr. Divisionsturnering ved Lillerød, Helsingør blev nr. 2. Haagen Petersen leder en tur til Møn for 1. trop.

1923: Helsingør deltog ikke i divisionsturnering, men i korpsets Matabelekrig samt i en lejr ved Trellenæs med 25 spejdere. Kolonnen indskrænkede sig til 40 spejdere og går yderligere tilbage.

1924: 13. januar overtog K. Rohde kolonnen efter V. Larsen, P. Højgaard blev tropsfører. Divisionsturnering i Helsingør. Hillerød blev nr. 1. 20. august(korrekt:9. august - 17. august red.) International Jamboree på Ermelunden. Forældremøde 5/11. Adjunkt Ernst kritiserede. December førerkursus på Høje Sandbjerg.

1925: 29. januar Haagen Petersen rejste til Amerika. Divisionsøvelse ved Holte, Frederiksborg Amt 125, Hellerup Division 100 og Københavns Amt 240 spejdere. Forårsturnering ved Lillerød, Birkerød vandt. Sommertur på Bornholm, 25 spejdere. 8. november divisionsøvelse i Rude Skov mod Østerbro Kolonne.

1926: Nytårsparade 10. januar. 1. februar Helsingør og Espergærde trop indførtes. Espergærde trop blev 7. patrulje. Styrke pr. 1. april 54 spejdere, ulveflok 10. Kolonnen assisterede ved Helsingørs 500 års jubilæum. 18. juni Haagen Petersen afløste p. Høygaard. 3. oktober divisionsøvelse med Hillerød. 5. december korpsøvelse ved Lejre, 35 spejdere fra Helsingør, Børge Rønne tog den fjendtlige fører, Jarl Hjartvar (Tage Christensen).

1927: Dr. Kragelund afholdt samariterkursus. Maj, Divisionsturnering i Hillerød, Birkerød vandt. Juli-august søspejderjamboree på Kronborg. 14. oktober Haagen Petersen afgik som tropsfører, fra november assisterede Per Lang som assistent. Tropsbladet Spejderen udkom som lokalt kolonneblad.

1928: Der forsøgtes med hornorkester. Divisionsturnering ved Jægerspris, Helsingør vandt rævehale nr. 7. Korpslejr Gravenshoved 24 spejdere under Rohde. Harry Nielsen assistent. 21. oktober 1. kurerløb afholdtes. 23. oktober Skjold Nielsen tropsfører, øvelse med Hellerup Division. Spejderfest, Generaldirektøren opførtes.

1929: Verdensskolekongressen assisteredes af spejderne. 4 spejdere deltog i jamboreen i England. Tropsavisen udkom, Børge Rønne. Kolonneøvelse med Birkerød, Helsingør (65 spejdere) vandt. 10 spejdere til brandværnskursus under brandinspektør, kaptajn A. Krieger, censor politifuldmægtig Heilmann.

1930: 19. januar besøg på brandstationen. 26. januar Prins Hamlets Trop til konkurrence med KFUM-spejderne i Hørsholm, som vandt konkurrencen. Prins Hamlets Trop indførte traditionen med at slå katten af tønden i troppen. 20. marts genbesøg af Hørsholm, Ulvepatruljen PHT vandt konkurrencen. 23. april parade på Kronborg, indvielse af 2 standere (1. Hg -PHT). Fane fra Danmarkssamfundet bliver indviet. Kaptajn Wøhlk, Tage Carstensen og lærer Klangel slog sømmene i. Ved samme parade overrakte Tage Carstensen en svensk tropsfører, Johansson, livredningsmedaillen. Divisionsturnering ved Burre Sø. Prins Hamlets Trop vandt første rævehale. Rovertroppen vandt en speciel konkurrence, sommertur 40 spejdere til Bornholm (Rohde). Spejderfest, Vækuret, ca 500 kr i overskud.

1931: 22. januar 20 års jubilæum, Rohde tildeltes korpsets hæderstegn. Murermester Harald Petersen skænkede kolonnen en sølvvandrepokal. 14. marts spejderbal, overskud 300 kr. 12. april divisionsturnering i Esrum, 1. gang patruljeturnering. Prins Hamlets Trop nr. 2. 23. april tropssamfundet stiftedes. 27. september kurerløb, 'Guldjagt', Esrum Nakkehoved Gribskov Hillerød Ørsholt Helsingør. Sommertur Tyskland (Rohde). 7. november spejderfest, Charles Tante.

1932. 10. januar kolonnefest, Børge Mølgaard Petersen, tryllekunstner. 23. april Per Lang trådte af som tropsfører. Ny tropsfører Harry Nielsen. Kolonneturnering ved Ørsholt Gaard, 4. patrulje vandt. Kolonnen deltog ved divisionsturnering ved Ørsholt Gaard. Sommertur til Torekov (Skjold Nielsen). Juni, besøg af 10 engelske 'deep sea scouts'. 17. september - 18. september Korpsøvelse ved Ganløse Ore. Louis Mohr redaktør af tropsavisen.

1933. Nytårsfest. Katten af Tønden. 20. februar Louis Mohr (Bror Leo) tropsfører. 15. marts Rohde afgik som kolonnechef. 19. marts parade for den nye kolonnechef i Marienlyst Park. 13. april uniformsforbuddet i 1933 kom i påsken, en del tropper ude i uniform, blev dog ikke arresteret. 23. april Sct. Georgsparade, ingen spejdere over 14 år i uniform. 12.-14. maj Divisionsturnering Tulstruplund, 1. Helsingør vandt rævehalen. 21. maj Bøgegrensdag under ledelse af Louis Mohr. 5 dage i sommerlejr med engelske spejdere på Meulenborg, 1. patrulje i Jylland. November spejderfest med underholdning. 4. kurerløb over Storedam, Lille Savværk, Fredensborg. Styrke 1933: 1. Helsingør 17 spejdere, Prins Hamlets Trop 27 spejdere, 3. Helsingør 18 spejdere, 14 rovere. Ordonnansløb arrangeret af Børge Nielsen.

1934 I januar udskilledes en patrulje fra Prins Hamlets Trop, der blev starten af Snekkersten Trop, fører Ketil Asmund. 8. marts oprettedes bloddonorkorps med 22 gamle spejdere. I april kolonneturnering. 23. april Sct. Georgsparade på Kronborg. Rohde valgtes til formand for tropssamfundet. 26.-29. april divisionsturnering ved Horneby, Prins Hamlets Falkepatrulje (Carsten Petersen) blev nr. 2 og deltog som sådan i landspatruljeturneringen ved Basnæs og blev nr. 8 af 28. Bøgegrensdag, Alderdomshjem, hospital og Esbønderup Sygehus. 1. juni startede Prins Hamlets Ulveflok under ledelse af Tage Rønne. Sommertur i Nordvestsjælland under ledelse af Friis Sørensen. Tropsavisen skiftede redaktører; Tage Rønne og Steen Strube. 14. oktober 5. kurerløb Sverige og Danmark, Tigerpatruljen, 3. Helsingør vandt.

1935. 6. januar indstiftedes Tropsavisens Nytårsløb, vindes af Tigerpatruljen, 3. Helsingør. Snekkersten Trop afholdt fest 9. februar. Kolonnen fik tilladelse til at benytte forstander Mannickes sommerhus. Hyttemøderne begyndte i februar. Ornitologen Halfdan Lang ledte wood-craft-tur. Styrke: 10 førere, 58 spejdere, 16 ulve, 7 rovere. Divisionsførermøde den 10. marts ved Tisvilde. 23. april Sct. Georgsparade. Tropssamfundet afholdt møde. 7. april divisionsøvelse i Hillerød. 31. marts påbegyndtes gravningen af grund til hytten. Divisionsturneringen ved Tisvilde, overdommer Jens Hvass. Prins Hamlet Trop rævehalen. Prins Hamlets Flok besøgte Holte og Gentofte og modtog Holte på besøg. Jubilæumslejren på Ermelundssletten 40 spejdere under ledelse af Vind, Asmund og Louis Mohr. Jubilæumslejren besøgte i 2 hold Helsingør og Kronborg. Holdene blev modtaget af Prins Hamlets ulveflok. Vind fik jubilæumsmedaillen. 7. september indviedes hytten, udsmykning udført af Otto Bülow. Kolonnen modtog af Sportsunionen en flagstang med et pragtfuldt flag. Malermester Christensen og rektor Jensen fik korpsets hæderstegn, Louis Mohr divisionsfortjenstmedaljen, Steen Strube, Ole Christiansen og Tage Rønne modtog kolonnens hæderstegn. 23. september var 300 københavnske ulve på besøg, der blev drukket 50 liter te, spist 600 basser og 300 ispinde, arrangeret af Prins Hamlets Trop og Flok. 29. september Ulveturnering i Hillerød. Helsingør deltog med 5 bander og vandt 2 sølvplader. 16. november spejderfest, 513 kroner i overskud. 3. Helsingør tog navnet Kong Eriks Trop (Den generelle opfattelse blandt ældre spejdere fra kolonnens troppe er at 1. Hgør blev til Kong Erik og 3. Hgør til enten Henrik Gerner eller Kronborg Trop. red.). Tropsfører for 1. Helsingør, Poul Vind, blev divisionschef.

Mange møder har sikkert været afholdt siden spejderbevægelsens første tid i Helsingør om problemet hytte. I 'Tropsavisen's levetid har der gennemgående årligt været mindst 5 artikler om nødvendigheden af en hytte.

Den første hytte i Helsingør blev bygget 1929 af Mågepatruljen, hvor 'Hamlet' (Kaj Schrøder) var patruljefører. Denne hytte fik dog en lidt fortumlet tilværelse, den blev først bygget oppe i 'Hamlets Kilde's have. Efter ca. 1 år blev den pillet ned for påny at blive opført på ekserserpladsen, hvor den dog aldrig blev fuldført. Den blev nu købt af Prins Hamlets Trops Vibepatrulje med Tae Rønne som patruljefører, købesummen var 28,34 kr. En tid lang blev den brugt en del, men den var langt fra nogen prima hytte (gennemtræk). Sluttelig blev den købt af brdr. Skjold og Frede Nielsen, som senere igen solgte den til en vognmand for at hente den, og dermed var denne hyttes saga ude.

I januar 1935 sammenkaldte kolonnechefen til møde for førere og ældre spejdere, hensigten medmødet var at konstatere, om der bag interessen for hyttesagen var arbejdskraft nok til den vanskelige opgave. Da det viste sig at være tilfældet, udarbejdede P. Lang to forslag med overslag til en hytte, og forelagde dette for forældremøderne i Prins Hamlet Trop og 1. Helsingør Trop. Forslagene blev derefter behandlet af kolonnerådet d. 15. januar 1935, hvor det blev besluttet at bygge. På mødet blev nedsat et udvalg til nærmere udformning af planerne; det kom til at bestå af Per Lang, Haagen Petersen, Forvalter Larsen og A. Erting.

Udvalget arbejdede med sagen, skaffede grund, Kommunens grusgrav ved Gl. Hellebækvej, og udarbejdede et overslag til en ny hytte til 2800 kr, og på mødet d. 15. marts behandledes yderligere et forslag af malermester Christensen om erhvervelse af en af de gamle pavillioner fra Hornbæk Badehotel. Erting lovede at fremskaffe et tilbud på opstilling i grusgraven efter nærmere beskrivelse. 29. marts blev det vedtaget at acceptere Ertings tilbud på, for en pris af 2200 kr at opføre hytten på en betonsokkel, udført af spejderne.

I mellemtiden var en del af beløbet sikret på et forældremøde, der formede sig som en fornøjelig aften med taler af rektor Jensen og Jens Hvass samt en fremvisning af en film. Der tegnede sig en del forældre og interesserede for materialer, arbejde, enkelte beløb, som siden er blevet opkrævet, og som vi håber må blive indbetalt endnu et stykke tid, så vi helt kan få hytten betalt.

Søndag d. 31. marts blev det første spadestik taget, og den følgende uge blev grunden støbt. Der blev udført et stort planeringsarbejde, da det meste af grunden var store udgravninger. Der manglede fyld, og der blev tilkørt ca. 100 læs støberifyld fra værftet. Hele sommeren gik med arbejdet, og mange ting sinkede os og tømrerne. Udsmykningen blev udført af malermester Christensen og Otto Bülow. 7. september blev hytten indviet. En talrig forsamling havde indfundet sig. Kolonnechefen bød velkommen og et pragtfuldt flag, skænket af Helsingør Sportsunion, gled til tops, og rektor Jensen åbnede døren med den gyldne nøgle.

Hytten består af et tropslokale på 6,6 x 4,8m, et patruljelokale på 2,5 x 4,8m, en sovesal til 30 spejdere, et depot og et køkken. Der er nu indlagt vand og elektrisk lys, og gasrørene ligger hele vejen ud til hytten og venter kun på at blive lagt ned. Stikkene til disse installationer er givet af Helsingør kommune.


Luftfoto fra det Kongelige Bibliotek. Pilen viser den gamle spejderhytte, og X'et viser, hvor de nuværende hytter blev bygget senere. Billedet er vel fra ca 1950'erne. Villaen til højre for hytten tilhørte arkitekt Møgelvang Nielsen, hvis søn Finn senere blev tropsfører i en lang årrække for Espergærde Gruppe (DDS). Klik på billedet for et større billede

.

Redaktionel bemærkning: Hytten kom til sin ret og fungerede som troppenes hytte i ca. 25 år. Den var til sidst alt for lille, og anledningen til at flytte til større forhold kom belejligt da området skulle bebygges. Spejdernes grund er nu optaget af højhuset Lunden (1963), og det store åbne excercerområde syd og vest herfor blev bebygget af blokbebyggelsen Sundparken (1965). Inden da var spejderne flyttet over på den anden side af Gl. Hellebækvej, hvor der blev bygget 6 næsten ens spejderhytter, tegnet af arkitekt Niels Basse (TF Kong Eriks Gruppe) og Ole Greness, begge gamle spejdere. Disse hytter rummede hver sin spejdergruppe, opregnet fra syd og med uret: Prins Hamlet Gruppe, Laertes Gruppe, Holger Danske Gruppe, Henrik Gerner Gruppe, Kronborg Gruppe og Kong Eriks Gruppe. Holger Danske var KFUM-spejdere, resten var under DDS. I Spejdernes Magasin kan man læse om indvielsen af hytterne i oktobernummeret 1961.

I dag (2016) er hytterne brugt af Prins Hamlets Gruppe (der er genopstået efter en del års pause ved at de øvrige DDS-grupper slog sig sammen) og Sct. Georgsgilderne i Helsingør.