Hjælp:Kategorier

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Her er en overordnet skitse for opbygningen af SpejderWikis kategori-træ. Det er ikke meningen at disse tanker skal følges slavisk, men et ensartet og logisk ordnet system for kategoriseringen af vores artikler kan være til stor gavn for både nuværende skribenter og fremtidige læsere. Hvis du er i tvivl om hvordan din nye artikel skal kategoriseres, så er du velkommen til at vælge den kategori, du mener passer bedst, eller lade artiklen være kategoriløs indtil videre. Ligesom med alt andet på SpejderWiki er al redigering et samarbejde mellem alle skribenter - så nogen vil med garanti rette til senere, hvis nødvendigt.

 • Top-level kategorien er Kategori:Kategorier.
 • Kategori:Uniformerede korps ligger lige under top-level. I starten forsøgte vi at passe FDF m.v. ind under Kategori:Spejder (se herunder), men det blev mere og mere rodet. Det giver bedre mening at flytte korps-relevante/organisatoriske emner ud i en gren for sig under Uniformerede korps, hvor der ikke behøver være debat om hvad der er spejder og hvad der er ungdomsorganisation.
 • Kategori:SpejderWiki er tiltænkt alle emner, der direkte handler om SpejderWiki, eller som er meta-sider i wiki'en. Det kunne være Lejrbålet, SpejderWiki:Administrator og tilhørende sider, alle vore hjælpesider og så videre. Sidstnævnte har dog sin egen underkategori.
 • Kategori:Spejder er også lagt lige under top-level. Vi prøvede oprindeligt at gøre denne kategori til top-level, men det blev noget rod, da der trods alt er en del sider, der ikke direkte har noget med spejderiet at gøre, foruden hele spejder/ikke-spejder debatten (se herover). Det er dog ikke tanken at FDF'ernes lege, løb m.v. skal have eget, parallelt kategoritræ; dér må vi æde at en dolk er et spejderredskab, uanset hvem der holder den, og at en kimsleg er en spejderleg uanset de deltagende ungers korpstilhørsforhold. Kategori:Spejder er således blevet paraplykategori for rigtigt mange emner, som kan underkategoriseres dérfra.

Lidt yderligere tanker om diverse kategorier:

 • Overordnet set er det fristende at kalde kategorier for "Spejderløb", "Spejderfærdigheder", "Spejderlejre" og en hel masse andre ting, der starter på "Spejder-". Det bliver hurtigt noget rod. Vi kan godt sortere os ud af det (i hvert fald et stykke af vejen) ved at tilrette sorteringsnøglen (se nedenfor), så "Spejderløb" rubriceres under "L" og "Spejderfærdigheder" under F, men når man som læser skal bruge kategoritræet til at finde artikler, eller man som ny skribent skal vælge en kategori til sin nye artikel, bliver det svært at vælge mellem alle de mange "Spejder-"kategorier. Vi har derfor flyttet i hvert fald en del af "Spejder-"kategorierne til navne som "Løb", "Lege", "Lejre", "Færdigheder" m.v. Enkelte kategorier, som f.eks. Kategori:Spejdercentre skal dog have lov til at beholde præfixen, hvor det er naturligt.
 • Lidt om strukturen om spejdergrupperne:
  • Hver gruppe/kreds har/kan have sin egen side. Via infoboks-skabelonen lægges siden automatisk ind i tre kategorier:
   • Kategorien for den aktuelle division/distrikt/region (en underkategori med Spejdergrupper i XX distrikt er fravalgt, da kategorien så oftest kun vil rumme en side om distriktet).
   • Spejdergrupper i XX kommune, så man kan få et hurtigt tværkorpsligt overblik over det lokale ungdomsarbejde
   • Spejdergrupper i Danmark, så vi har alle grupper samlet eet sted, og kan overskue navnesammenfald. Her er det også nemmere at finde en gruppe, man ikke helt kan huske hvad hedder.
  • Niveauet over grupperne (distrikt/region/division) har sin egen side, der ligger i sin egen kategori. Heri ligger også gruppernes sider og andet, der hører til under distrikt/region/divisionen.
  • Distrikt/region/divisionssiden ligger også i en samlende kategori: Kategori:Distrikter under KFUM-Spejderne i Danmark, Kategori:Regioner, Kategori:Divisioner under Det Danske Spejderkorps. I samme kategori ligger en samleside, der på artikelplan giver en oversigt over alle Distrikt/region/divisioner.
 • Flere kategorier indeholder få eller ingen artikler endnu. Kategorierne er dog oprettet alligevel, idet vi tænker at det kan være smart at have skelettet for en sammenhængende struktur på plads allerede fra start, således at vi undgår en grad af kaos senere. Det er selvfølgelig tanken at hele kategoritræet skal have lov at udvikle sig dynamisk fremover.
 • Vi har tilstræbt at give kategorierne en kort indledning, der beskriver det forventede indhold. Det er en vane, vi lige så godt kan tillægge os fra starten, idet det hjælper os selv til at huske hvad den oprindelige tanke med kategorien er, ganske som det vejleder kommende læsere og skribenter i valg af kategori.

Den ene eller den anden kategori?

 • Tænk ikke på kategorisystemet som en reol med hylder, hvor hver artikel har sin helt egen plads.
 • Kategorisystemet er mere et system for tilhørsforhold. Tænk over hvor artiklen har fællestræk med andre artikler. En artikel kan sagtens være i flere kategorier, så man efter læsning kan søge andre artikler om lignende ting. Artiklen om B-P ligger i 5 kategorier:
Født i 1857, Døde i 1941, Spejdere fra Storbritannien, Forfattere og Tegnere.
 • På den måde virker kategorisystemet som en slags søgesystem. Klikker du dig ind på kategorien om spejdere fra Storbritannien, kan du se artiklerne om andre spejdere derfra. Denne kategori er så videre meldt ind i kategorien Spejdere, der har underkategorier med spejdere fra andre lande - ja selv en fra Kina.
 • Kategorien Spejdere er så igen med i kategori:Biografier, hvor der også er kategorier for de personer, der netop ikke er spejdere.

Meta-tanker om kategorier: Oprettelse og SORTKEY

Kategorier oprettes på samme måde som artikler: Enten ved at skrive 'Kategori:Hvad-den-nu-skal-hedde' i søgefeltet, eller at indmelde en eller flere artikler i kategorien ved at skrive [[Kategori:Hvad-den-nu-skal-hedde]] nederst i artiklen. Så vil kategorien stå som et rødt link i bunden af artiklen når du har gemt. Klik på det røde link, så er du i gang med at oprette kategorien.

Husk at det er rigtig godt hvis kategorien meldes ind i en overkategori. Det kan du gøre under oprettelsen eller senere ved at redigere den. Blot skriv [[Kategori:overkategoriens navn]] nederst i kategoriens redigeringsvindue. Hvis der er særlige tanker eller hensigter med kategorien, kan det også skrives her, så der er en fin information til folk, der åbner kategorien.

Sortering i kategorien

Alle artiklerne oplistes i alfabetisk rækkefølge på kategorisiden udfra deres titel. Det kan nogle gange være lidt bøvlet. I kategorien Kategori:Spejdere fra Danmark vil folk så blive sorteret efter fornavn - en vane de ellers kun har på Island. Her kan et lille kunstgreb med en 'pipe' (tryk alt gr-tasten samtidig med tasten til ´ og `: | ). Begrebet hedder SORTKEY (sorteringsnøgle), og ser således ud:

[[Kategori:Personer|Hermansen, Viktor]]

Her vil artiklen lægges under H (og efter artiklen om Peter Hermansen, hvem han så end er. Dette er også nyttigt i f. eks. kategorien Kategori:Kredse i FDF, hvor alle kredsene ellers ville blive lagt under F.

Oversigt over alle kategorier:

 • Speciel:Kategorier - alle kategorier ordnet alfabetisk
 • Speciel:Kategoritræ - alle kategorier sat i sammenklappeligt skema. skriv: Kategori:Kategorier i øverste boks. Linjer åbnes ved at klikke på pilene.