The wikis have been moved to another server on 26 January 2021. If you see any problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.

Inger Dalhoff-Nielsen

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Inger Dalhoff-Nielsen var en af pigespejdernes pionerer i Danmark. Hun nævnes et par steder i litteraturen som tropsfører på Østerbro.

Bladet for Det Danske Pigespejderkorps, Pigespejderne bragte i decembernummeret 1968 en gengivelse af en lille historie om en patruljetur for 11. Østerbro Trops 1. og 2. Gemsepatrulje, som deres tropsfører Inger Dalhoff-Nielsen lod bringe i Spejderen i nr. 27, udgivet 7. juli 1911.

Da Robert Baden-Powell besøgte de danske spejdere mandag 4. september 1911 på en kort gennemrejse, holdt 400 spejdere parade og opvisning på Eremitagesletten klokken '5½'. Da B-P ankom, var der øde - ingen spejdere var at se, men de lå skjult og stormede frem ved et hornsignal. I Jyllandsposten kunne man 6. september læse i rubrikken En Spejder-Opvisning for Spejder-Generalen at[1]:

Om Eftermiddagen holdtes der paa Eremitagesletten en overordentlig vellykket Spejderrevue for Generalen.
Der deltog ca. 400 Spejdere og en Mængde Tilskuere. Blandt Spejderkorpsene lagde man særlig Mærke
til et Par kvindelige korps under Kommando af Frk. Inger Dalhoff Nielsen.

I det svenske kvindesagsblad Dagny kan man læse i udgaven fra 18. juli 1912 at Inger Dalhoff-Nielsen ankom til godset Sanda med 20 pigespejdere efter aftale mellem 'Generalen' for pigespejderne og godsets frue. Der står endvidere[2]:

Fröken Dalhoffs flicktrupp ar den största i Köpenhamn och omfattar sextiofem stycken spejdere.
Den är ansluten till gossarnas "Spejderkorps", och flickorna  öfvas efter samma regler som dessa.
De äro uppdelade i mindre patruller på femton, tjugo stycken, hvar med sin ordningsman. Om sommaren idkas
så mycket utelif och lägerlif som möjligt. Om vintern är det egentligen söndagarna, som kunna anslås till scouting.
Men dem tar man vara på. De brunbrända, friska ansiktena visa också hvilket härdande lif detta âr.

Årsagen til dette besøg var at pigespejderne var på vej til de olympiske lege i Stockholm for at heppe på de drengespejdere der deltog i de olympiske lege med en opvisning.

Senere blev Inger gift og fik efternavnet Høg[3]. Hun skrev et afsnit i Spejderminder under dette navn.

Kilder og eksterne henvisninger