Ingrid Ulbricht

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Ingrid Ulbricht (født Ingrid v. Bülow Ravens) (22. april 1870 på Böslid, Halland, Sverige - 21. marts 1937) var leder af KFUK's hovedforening i København og stifter af KFUK-spejderne i Danmark sammen med bl.a. Augusta Frydendahl.

Hun blev født i Sverige og opdraget meget missionsk. Hun kom til Danmark som 17-årig og blev konfirmeret af Indre missions grundlægger, Vilhelm Beck. Efter at have tilbragt nogle år i Skjern som lærerinde på en præstegård, blev hun forstanderinde for en sindssygeanstalt i Sydslesvig. I Tyskland mødte hun en tysk professor i historie, og de blev gift i år 1900 og bosatte sig i Dresden. Ægtefællen døde i 1907, og i 1913 rejste Ingrid Ulbricht til København, hvor hun blev tilknyttet KFUK ved Hellig Kors Kirke på Nørrebro. Hun overtog 1915 ledelsen af KFUKs Hovedforening (i Vendersgade 25B), der i 1920 fik ny bygning i Store Kannikkestræde. I 1918 valgtes hun til formand for hovedforeningen - en post hun beklædte til sin død i 1937.

I 1919 var hun en af initiativtagerne til oprettelse af spejderarbejde i KFUK, og fortsatte med at støtte op om det grønne pigespejderarbejde ved siden af sit arbejde i KFUK og sit forfatterskab.

Stiftelsen af korpset

Historien fortæller, at fru Ulbricht modtog et brev fra Dagny Grauballe d. 5. februar 1919. Dagny skrev, at hun havde skaffet både lokaler og kapital, og bad derfor om lov til at starte et nyt spejderkorps, der skulle læne sig ideologisk op ad KFUM-Spejderne. 28. februar præsenterede Fru Ulbricht idéen for hovedbestyrelsen, der også syntes godt om forslaget, hvorfor hun tog kontakt til Augusta Frydendahl og bad hende gå ind i arbejdet som divisionschef.[1]


I 1921 blev Ingrid Ulbricht medlem af fællesbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark. Hun blev senere medlem af KFUKs kredsbestyrelse i København samt Komiteen for samarbejde indenfor KFUK i Norden.

Hun modtog Den Kgl. Belønningsmedaille i guld i 1929, og bar den da hun stod på talerstolen ved KFUK's hovedforenings 40-års jubilæum. Der findes en selvbiografi - trykt i KFUKs julebog 1934 side 32-35.

Kilder og eksterne henvisninger