The wikis have been moved to another server on 26 January 2021. If you see any problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.

Kammeratskabslejren 1930

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Kammeratskabslejren 1930
Organisation FDF
Lejrtype Kammeratskabslejr
Dato 20. juli - 26. juli 1930
Sted Sletten
Deltagerantal 200
Aldersgruppe 16-20 år.
Kammeratskabslejrsletten1930dd.jpg


Kammeratskabslejren 1930 var den første kammeratskabslejr - en FDF-lejr på lejrpladsen ved Himmelbjerget 20. - 26. juli 1930 for alle 16-20-årige i FDF. Lejrpladsen var forholdsvis nyanskaffet - i Danske Drenge oktober 1930 fortæller Ludvig Valentiner om lejren og indrømmer i indledningen at vejene var små, mange og ikke skiltede, så han kunne faktisk ikke finde lejren i bil, men kørte forkert og måtte have bilen båret ud fra en smal sti.

Der var ca 200 lejrdeltagere, og de blev delt op i grupper på ca 16 mand på tværs af geografi. Hver gruppe lededes af et medlem fra Hovedbestyrelsen, og disse grupper bestod lejren igennem. Man spiste, holdt bibeltime og tog på tur til både Knøsen, Himmelbjerget og Silkeborg i disse grupper, så drengene fik lært hinanden at kende som gode kammerater. Noget praktisk arbejde blev det også til; Holger Tornøes gruppe (gruppe 2) byggede en bred trappe ned til lejrbålspladsen, selv om den foretrukne beskæftigelse var idræt, fodbold og svømning. Under middagssvømningen på sjettedagen forsvandt en lejrdeltager - Michael Laursen fra Aalborg - under vandet og druknede. Man ledte efter ham med både hele eftermiddagen mens resten af lejren var på besøg i Ry Kirke. Først efter deres hjemkomst ved aftenstide blev den druknede fundet og bragt til Silkeborg. Aftenen gik med at mindes og erkende dødens eksistens.

Man afbrød lejren og alle tog hjem dagen efter. Lejrens flag fulgte den druknede på kisten til Aalborg.

Der fulgte flere kammeratskabslejre med nogle års mellemrum, afviklet forskellige steder i landet.