Morse

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Morsekoden blev oprindeligt opfundet af Samuel F.B. Morse til hans elektriske telegraf i 1840'erne. Koden er bygget op, så hvert enkelt bogstav og tal har en tilhørende kode, opbygget af prikker (.) og streger (-). Nyt bogstav angives med skråstreg (/) og nyt ord angives med dobbelt skråstreg (//).

Man kan morse på mange måder, for eksempel via nedskrivning på papir, via lyd eller lys.

Man kan anvende en morsenøgle til at oversætte tekst til/fra morse:

E T
I A N M
S U R W D K G O
H V F L Æ P J B X C Y Z Q Ø CH
5 4 3 2 Å 1 6 7 8 9 0

Morsenøglen skal læses oppefra og ned, således at de mørke felter er streger (-) og lyse felter er prikker(.)

Eksempel:

//.../.--././.---/-.././.-.//
S P E J D E R

Tallene er opbygget i en ganske logisk rækkefølge, hvis man i stedet kigger på dem i rækkefølge:

1: /.----/
2: /..---/
3: /...--/
4: /....-/
5: /...../
6: /-..../
7: /--.../
8: /---../
9: /----./
10:/-----/

Der findes også morsetegn for tegnene:

. (punktum): ...... , (komma): .-.-.- ?: ..--.. !: --..-- - (tankestreg): -....-

Huskelregler

Der er forskellige huskeregler for at lette indlæringen af morse. Nogle går på huskeord, andre på tegninger m.m.

Huskeord

Ordene har lige så mange stavelser som morsebogstavet har tegn. De stavelser med O i, er streger, alle andre er prikker.

 • A amOr
 • B bOndefanger
 • C cOcacOla
 • D dOvendyr
 • E en
 • F flamingOæg
 • G gOdmOrgen
 • H hestepære
 • I isbjørn
 • J jetmOtOrstOp
 • K kOngemOrd
 • L limOnade
 • M mOtOr
 • N nOnne
 • O OrdbOgsOrd
 • P pasfOtOgraf
 • Q
 • R røgbOmbe
 • S stifinder
 • T to
 • U udflugtstOg alt. uglelOrt
 • V verdensrekOrd
 • W wellOnbOard alt. waldOrfslOt
 • X xylylOfOn
 • Y yOgifOdspOr
 • Z zOolOgiske alt. zOrrOhelten
 • Æ ækkOekkO
 • Ø
 • Å ålbOrgpOlakOrd