Post

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

En post er oprindeligt et udtryk der er i familie med position og betegner især i militært sprog et sted hvor et givent forehavende udføres - for eksempel en vagtpost eller en signalpost.

I spejderlivet er en post et af flere punkter på et spejderløb som skal passeres, og hvor en given opgave skal løses. På et opgaveløb er der en opgave, der skal løses. Der er som regel et postmandskab på posten, der modtager patruljen, sætter dem i gang med opgaven og efterfølgende evaluerer resultatet.

På et opgaveløb kan man også opleve døde poster, der blot er en seddel med en besked, et kodeord eller lignende, altså uden postmandskab.

Orienteringspost

En orienteringspost. Øverst hænger en såkaldt natcigar.

På et O-løb er der som regel kun døde poster, bestående af en standard postskærm med en klippetang. Postskærmen består af tre tofarvede flader i hvid og orange nylon. Klippetangen er sædvanligvis en rød plastiktang, der med små nåle prikker huller i kontrolkortet i et særligt mønster. Da der er mange slags mønstre, sikrer det imod snyd, og gør såkaldte fejlklip svære at rette. De 'gamle' tænger havde et fast mønster, mens nyere udgaver tillader at man flytter rundt på nålene. Postskærmene har traditionelt blot været til at binde fast i grene m.m. og med klippetangen hængende nedenunder. Senere udgaver har selv en pind til at stikke i jorden, endda med en holder til klippetangen foroven, så evt. tidsrøvende fumleri med tangen undgås.

Ved natorienteringsløb er det rart at der er refleks på posten. Man kan bruge såkaldte natcigarer, der er et stykke rør eller rundstok med refleks påklæbet. De lyser til alle sider. Man kan være smart og helt undlade postskærmen. Laves natcigaren af et lidt tykkere rør end det tynde elektrikerrør, kan man skubbe klippetangen op i røret ved sammenpakning, så filtrer cigarerne sig ikke sammen i skuffen.

En klippetang med mulighed for at ændre mønster.

Ved konkurrenceløb er klippetangen helt afskaffet - løberen registrerer posten via en lille brik (SportIdent brik), der selv registrerer starttid, poster og sluttid trådløst. Den nyeste generation brikker kan registrere over 100 poster og skal blot føres forbi posten i 30-40 cm's afstand i løbetempo, så er posten 'klippet'.

Hvis et konkurrence-O-løb skal gennemføres af hele patruljen, og ruten giver mulighed for at snyde ved at efterlade de langsomste fra patruljen et sted mens den hurtigste løber 2-3 poster ind, kan der forekomme kontrolposter, der er bemandede poster med det formål at kontrollere patruljens antal.

En lille natcigar, lavet af et stykke elektrikerrør
En større natcigar, lavet af et tykkere rør. Her kan klippetangen stuves væk i røret når posterne samles ind igen, og megen kludder spares.