Welcome to the ScoutWiki Network

Præcisions-orienteringsløb

Fra SpejderWiki
Skift til: navigering, søgning

På et O-løb er posterne som regel standdard postskærme i nylon i rødt/orange og hvidt. Disse kan hænges fuldt synlige i indløbsretningen til posten og dermed gøre løbet lettere, da man blot skal orientere sig hen i nærheden af posten og så løbe efter den synlige skærm.

På et præcisions-O-løb er denne mulighed kraftigt reduceret, idet postudlæggeren har hængt skærmene så skjult som muligt, dvs. skjult bag en træstamme i den mest logiske indløbsretning, eller blot hængt lavt. Hvis posten er ved et hul eller en grøft, kan der lægges en gren hen over hullet, så posten hænger under jordniveau. Det er i sagens natur ikke smart at benytte rodplader fra vindfælder som skjul for posten.

Er man rigtig hard-core, kan man spare postskærmen væk og blot hænge klippetangen (der er rød), men det kræver en meget præcis betegnelse i postbeskrivelsen, så den med lavning, nordlige ende kan blive et større område, der skal gennemsøges, og dermed er løbstiden gerne et rent lotteri. Her kræves gerne steder som for eksempel sten, stikryds (nordlig side), skarpt afgrænsede knæk i bevoksningsgrænser, grøfteknæk m.m.

Præcisionsorienteringsløb er velegnede som mangeposteløb.

Et indslag i et præcisionsorienteringsløb kan være at der er hængt flere poster op hvert sted, og kun en nøje granskning af kortet afslører, hvilken post man skal klippe.