Rudolf Bruhn

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Rudolf Bruhn

Rudolf Harald Bruhn (9. april 1889 i København – 14. oktober 1918) var en dansk lærer, forfatter, digter og FDF-fører.

Han blev dimitteret i 1910 fra Jonstrup Seminarium, hvor hans bestseller-ungdomsbog De seks (1916) gengiver miljøet. De seks hovedpersoner menes at have identificerede forbilleder fra Rudolfs egen studietid. Bogen er fortsættelsen af Drenge, og to af dennes hovedpersoners videre liv følges.

Bruhn var aktiv i Frivilligt Drengeforbund, og hans bøger bærer både et kristent budskab og budskabet om det fritlevende, men ansvarlige drengehumør. Begge facetter stemmer med FDF's formål. Han var en af de forfattere, der i litteraturen kaldes Spejderforfatterne.

Skønt født og opvokset i København, kom Bruhn først rigtigt i kontakt med FDF da han i 1911 var ung kommunelærer i Varde. Da han et par år senere vendte tilbage til København, gik han for alvor i gang med FDF-arbejdet ved siden af sine universitetsstudier og sine digte og øvrige forfatterskab. Han var i øvrigt også den type skolelærer, der brugte en del fritid på sine elever.

Rudolf Bruhn var kredsfører på Nørrebro, ledede sektionsførerskolen på Østerbro og var hyppigt taler ved møder i FDF og KFUM. Han sparede ikke sig selv og reddede sig på den bekostning et mavesår, der plagede ham meget.

I 1915 skrev Rudolf Bruhn Væbnersangen i forbindelse med en sektionsførerskole og igangsatte samme år en storstilet kampagne "FDF-korstoget" for at få flere medlemmer[1]. Hans mål var at få medlemstallet op fra 6000 til 12000 inden årets udgang:

"FDF fordoblet! 12.000 Drenge inden Aaret er omme! Se, saadan havde jeg lyst til at blæse en Fanfare,
et skingrende, tonende Fremad-Signal, som nok skulde vække hver eneste søvnig Kreds- eller
Delingsfører og faa Drengene frem i et brusende Stormløb, som nok skulle rive dem med sig"[2]

Det var et stort og aldeles urealistisk mål, der først blev nået i 1934, men visse tiltag holdt vand. Han samlede blandt andet 100 store drenge og førere til vågenat med altergang i Skt. Johannes Kirke den første søndag i september - en tradition, der fortsatte mange år frem.

Til 15 års jubilæet i 1917 skrev Rudolf Bruhn sangen "Langt over landet", inspireret af 1. verdenskrig. Samme år havde han deltaget på en uges sommerlejr på Klintebjerg, og med inspiration derfra skrev han bogen I Sommerlejr i den følgende uge.

Med lærereksamen fra Jonstrup Seminarium 1910 blev Bruhn ansat ved Københavns Skolevæsen juni 1910 - november 1911. Lærer ved Varde Borgerskole november 1911 - januar 1913 og lærer ved Gasværksvejens Skole 1. januar 1913 til hans død af den spanske syge efter få dages sygdom 14. oktober 1918.

På titelbladet til De Seks i 21. udgave 1956 beskrives hans levnedsforløb dog som født 8. april 1889.

Bibliografi

Rudolf Bruhns Drenge i en senere genudgivelse.
 • 1914 Drenge. Hagerup
  • Om nogle kammeraters skolegang og om genoplivningen af en hensygnende FDF-kreds.
 • 1914 Danske og tyske Drenge. Hagerup
  • En sønderjysk landsby i 1864. Byens drengeflok er splittet ud fra deres nationale sindelag.
 • 1916 De seks. Hagerup.
  • Vi følger Tom og Anton fra Drenge gennem deres seminarietid.
 • ?? Sørens Spille - hæfte. Lohses Forlag
  • Om en lille fattig dreng, der finder et stykke legetøj
 • 1917 I sommerlejr. Første udgivelse på Danske Drenges Forlag, senere udgivet på Lohses Forlag.
  • Skolens rektor tager af nysgerrighed med på en FDF-sommerlejr.

Udgivet posthumt:

 • 1919 Fortællinger og digte. Danske Drenges Forlag.
  • En samling noveller med nationalistiske og/eller kristne temaer.
  • Bagest er en række digte og sangtekster samlet, heriblandt:
   • Hymne til FDF's 15-års fest
   • Væbnersangen (tilegnet sektionsførerne i FDF)
   • Danmark Frem (til en afskedsfest på FDF's sommerlejr)
   • Aften i Lejren
 • ? Indbruddet hos tykke Mads og andre fortællinger
  • Stort set de samme historier som i Fortællinger og digte, bare uden digtene.

Sange og digte

Eftermæle

I Jonstrup Vang mellem Ballerup og Værløse står en mindesten om livet på seminariet i årene 1809 til 1955. Den står ved det, der engang hed Lille Seibeens mose/lille Sejdam, men som seminariets elever omdøbte til Afrodites Øje. På stenen er indhugget et vers af Rudolf Bruhn[5]:

Jeg staar som Værn
ved den stille Sø 
om Jonstrups Minder 
som ej maa dø.

Se også

Kilder og eksterne henvisninger

 1. http://www.fdf-esbjerg4.dk/historie/fdfhistorie2.html
 2. Mette Winge: Dansk børnelitteratur 1900-1945 side 256
 3. http://www.gravsted.dk/person.php?navn=holgerrutzebeck
 4. March- og lejrsange, de 100 bedste. 1949
 5. [1]