Sølvulven

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Første udgaven af Sølvulven

Sølvulven var DDS' og senere DDP's fornemste æresbevisning [1].

Ifølge DDS’ Æresrulle mv. blev der i perioden fra 1912 til 1972 uddelt 58 sølvulve (inkl. én til udstilling i Gilwell Park). Ifølge DDP’s Æresrulle mv. blev der i perioden fra 1912 til 1950 uddelt 16 sølvulve.

Allerede fra de første optegnelser er Sølvulven omtalt som den fornemste hædersbevisning. Den blev uddelt en gang om året til den spejder, der ”i årets løb havde udmærket sig særligt i patrouilletjenesten”. Sølvulven blev uddelt af Spejderchefen efter Distriktschefernes indstilling[2].

Det skal bemærkes, at spejderbogen fra august 1910 blev skrevet på et tidspunkt, hvor DDDS ikke formelt var stiftet endnu, og at mange af beskrivelserne, herunder illustrationer, var direkte kopieret fra BP’s Scouting for Boys, hvorfor det ikke kan læses som et udtryk for den gældende tilstand, snarere som et håb om en fremtidig tilstand, og altså at emblemer og medaljer ikke var indført endnu. Eksempelvis eksisterede der hverken Spejderchef eller Distriktschefer…

Anden udgaven af Sølvulven (DDS)

At dømme efter Æresrullernes lister er Sølvulven dog ikke uddelt til almindelige spejdere. Den der kommer nærmest, er Frants Blom TF fra 1. Nykøbing Falster, der modtog den i foråret 1912. Han var imidlertid adjudant for BP under dennes besøg i 1911 og med til at danne Tropsførerforeningen samme år. Præcis hvorfor han fik Sølvulven, udestår indtil videre.

Senere beskrives det, at Sølvulven tildeles for ”særlig fortjenstfuld Spejdervirksomhed” [3].

Sølvulven er i hvert fald udkommet i to udgaver. Hvornår skiftet præcist sker er usikkert, men det vurderes, at skiftet er sket efter maj 1926, men før 1930 [4].

Sølvulven blev båret i et bånd om halsen. Første gang båndet omtales, beskrives det som lyseblåt[3]. I 1914 beskrives båndet som mørkegrønt silkebånd med gul stribe i midten [5]. I 1916 beskrives båndet så endeligt som mørkegrønt, hvidbræmmet silkebånd [6]. Denne farvekombination bibeholdes for drengespejderne (DDS) frem til 1973, idet det i 1926 anføres, at båndet er grønt med to hvide striber [7].

For så vidt angår DDP ændres båndfarven til hvidbræmmet, rødt bånd i 1921 [8], ligesom Sølvulven også betegnes som ”Sølvliljen”. Hvad dette præcist dækker over, er uvist. Det anføres, at den er det højeste udmærkelsestegn, der i almindelighed kun tildeles aktive førere, der har en ”lang, fortjenstfuld arbejdstid bag sig”.

Anden udgaven af Sølvulven (DDP)

I 1921 anføres det, at Sølvulven i DDS kun kan tildeles Ridderspejdere, der ved deres spejder-virksomhed har indlagt sig ganske særlig fortjeneste (f.eks. ved at udvise gentagne eller ganske særlige beviser på mod, udholdenhed eller selvopofrelse) [9]. Samtidig lyder det, at Sølvulven (og i øvrigt Fortjenstmedaljen og Fortjenstkorset) tildeles for: ”særlig fortjenstfuld spejdervirksomhed i Trop, Kolonne, Division eller Korps og kan kun tildeles aktive førere”.

Fra 1928 bestemmes det at Sølvulven gives for ”Udmærket Spejderarbejde”, uden at dette nærmere defineres, idet også Fortjenstmedalje og Fortjenstkors gives for udmærket spejderarbejde [10].

Medaljen udgår i forbindelse med sammenslutningen med DDP i 1973. Sidste DDS Sølvulv uddeles i 1972.

I 1949/1950 erstattes Sølvulven hos DDP af en ny medalje kaldet et Sct. Georgsmærke eller blot Sct. Georg.

Modtagere af Sølvulven

Det Danske Spejderkorps

Hvor anden kilde ikke er anført, stammer oplysningerne fra DDS' Æresrulle

1912                Oberst Liljefalk, Spejderchef

1912, 17/3       Frants Blom, 1. Nykøbing F. [11]

1912                Frk. I. Dalhoff Nielsen, 4. Frederiksberg (Pigespejder)

1912, 15/9       Løjtnant G. Svendsen, Frederiksberg division [12]

1913, 11/5       Torry Gredsted, 1. Viborg Trop [13] (anført i Æresrullen til 1919 og Midtjyske-Nørredivision)

1913, 15/7       Premierløjtnant C. Lembcke

1913, 15/7       Rektor Hans Hartvig-Møller

1916, 18/3       Kontorchef Fr. Steenberg

1916, 20/5       DC Hartvig Møller, Nørrejyske Division [14]

1918, maj        Kontorchef I. Ulrich

1918, dec        Fabrikant Black, Odense

1919, 9/9         Direktør Westenholz

1920, januar    Sir Robert Baden-Powell of Gilwell

1920, januar    Adjunkt Klavs Vedel

1920                Tage Carstensen, Jamboree

1921, forår      Hendes kgl. Højhed Prinsesse Margrethe, Æreschef

1923, 2/12      Grosserer Christian Holm, Formand for Korpsraadet [15]

1923, 2/12      Professor Lindhard, Formand for Bestyrelsen [15]

1924               Ingeniør Ove Holm, Jamboree

1924               Forstkandidat Jens Hvass, Jamboree

1926, 16/5      Kaptajn K.V. Høyer (gl model)

1927, juli        Major Ebbe Lieberath, Svensk Spejderchef

1930, marts   Fr. Palm Greisen, 1. Kbhvns. Divisionschef (ny model)

1932, 9/10      P.A. Madvig, Kongeaa Divisionen

1935, 24/3      Fritz Lerche, Forretningsudvalget

1938               Borges Andersen, divisionschef

1938               Erik Dahl, distriktschef

1938               Kay Lundby, Forretningsudvalget

1941               Frk. E. Platou, leder af Ulvearbejdet

1944               K. Krebs, divisionschef

1944               Svend Buhl, divisionschef

1946               Mogens Cold, distriktschef

1947               Fru Inger Holm, 1. Ordrup

1948               Thorkild Glad, DCC

1951               Erik Østergaard, korpsledelsen

1957               Michael Hansen, distriktschef

1957               N.V. Lundby, divisionschef

1957               Kay Lauritzen, korpsledelsen

1957               Henning Valeur Fausbøll, divisionschef Hertug Knud (post mortem) (skulle være uddelt til nytårsparaden 1958)

1958               Johan Magnussen, divisionschef

1958               Ruth Olsen, Akelaleder

1959               Ejvind Draiby, arkitekt

1961               Johan Kromann, korpsledelsen

1962               Erik Jessen, korpsledelsen

1963               Jørgen Einer Raaen Rasmussen, DC Odense division

1963               Svend Ranvig, TF og Førertræningen, red. af ”Spejdersport”

1966               Niels Svith

1968               Jørgen Kringelbach, DC Sydhav (medlem af korpsledelsen 1962-66)

1968               Mogens Jensen, medl af korpsledelsen, vicespejderchef

1968               Jørgen Skotte Hansen, medl. af korpsledelsen

1969               Hartvig Nielsen, Ny Hedebylejren (afleveret igen)

1970               Mogens Kring

1970               Jørgen Weirsøe, formand f. korpsets PR udvalg

1970               John Grevy, Spejderchef

1970               Henning Mysager, medlem af korpsledelsen, NTC

1970               Peter Viggo Mørck, medlem af korpsledelsen, vicespejderchef

1971               Gilwell Park, London til udstilling

1972               Niels Vilhelm-Andersen, 1. Klampenborg

Det Danske Pigespejderkorps

Hvor anden kilde ikke er anført, stammer oplysningerne fra DDP's Æresrulle

1912                  Inger Dalhoff Nielsen

4/4 1920           Agnete Brockenhuus-Schack, Spejderchef [16]

7/8 1921           Johanne Marie Petersen, Spejderchef [17]

7/8 1921           Elisabeth Flagstad, Souschef [17]

24/10 1922      Lucie Marie Reventlow, formand for bestyrelsen [18]

18/8 1924         Lady Baden Powell [19]

1930                 Ida Thorbek, Slagelse

1933                 Inge Ehrenskjöld, København

1933                 Naka Haugwitz [20]

1935                 Hanna Lund

1935                 Grethe Meisner

1940                 Märta Stjernswärd, København

1942                 Poul Guildal, København

1944                 Merete Kloch, Hjørring

1948                 Grete Lund, Fredericia

1948                 Gerda Boeck, Roskilde

 1. Den primære hovedkilde til artiklen er Stenlændernes Spejdermuseums artikel om Medaljer, hædersbevisninger mv på www.spejderstaven.dk
 2. Patrouilleøvelser for Drenge, 1910
 3. 3,0 3,1 Spejderkorpsets Prøver og Duelighedstegn, 1912/13
 4. Stenlændernes Spejdermuseums artikel om medaljer mv www.spejderstaven.dk
 5. Foreløbigt Udrustnings- og Påklædningsreglement, Spejderliljen nr. 5, 1914
 6. Uniforms- og Udrustningsreglement for Spejderkorpset (Drengespejderne), 1/9-1916
 7. Uniforms- og Udrustnings-Reglement, 1926
 8. Haandbog for DDP, 1922
 9. Nordisk Spejdersport, juni 1921
 10. Haandbog for Førere, 1928 (Love for DDS vedtaget 22/4 1927)
 11. Nationaltidende 16/3 1912
 12. Spejdernyt, okt. 1913 og Avisen København 16/9 1912
 13. Nørrejyske Division 1912-1947 og Viborg Stifts-Tidende 13/5 1913
 14. Nørrejyske Division 1912-1947
 15. 15,0 15,1 Nordisk Spejdersport, dec 1923
 16. Pigespejderne, april 1920
 17. 17,0 17,1 Pigespejderne, aug. 1921
 18. Pigespejderne, nov. 1922
 19. Pigespejderne, sept. 1924
 20. Pigespejderne, febr. 1933