Sct. Georgsdag

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Sct. Georgsdag ligger d. 23. april. Sct. Georg (eller Sct. Jørgen) var en ridder, der ifølge sagnet dræbte dragen, frelste byen og reddede prinsessen. Kongen tilbød ham en pengesum som belønning, men Sct. Georg afslog.


Spejderdagen og Sct. Georgsdag

Da Robert Baden-Powell startede spejderarbejdet i England, gjorde han Sankt Georg til spejdernes forbillede udfra hans uselviske handlinger. Verden over holdes dagen højtidelig blandt spejdere og gildebrødre, og dagen, der i Danmark kaldes Spejderdagen, benyttes til at aflægge eller gentage spejderløftet.

Citat "He is also the Patron Saint of Scouts everywhere. Therefore all Scouts should know his story. St. George was typical of what a Scout should be."

"When he was faced by a difficulty or danger, however great it appeared, even in the shape of a dragon - he did not avoid it or fear it but went at it with all the power he could ... That is exactly the way a Scout should face a difficulty or danger no matter how great or how terrifying it may appear. He should go at it boldly and confidently, using every power that he can to try and overcome it, and the probability is that he will succeed.

"St. George's Day is April 23, and on that day, Scouts remind themselves of their Promise and Scout Law. Not that a Scout ever forgets either but, on St. George's Day, he makes a special point of thinking about them. Remember this when April 23 comes round again".

Citat
Robert Baden-Powell, Scouting for Boys.

Sct. Georgsdag i Danmark

Spejderne er fælles om spejderdagsmaterialet, der i 2018 har mottoet Byg en bedre verden. Materialet tager udgangspunkt i FN's 17 verdensmål, der er:

 • 1. Afskaf fattigdom
 • 2. Stop sult
 • 3. Sundhed og trivsel
 • 4. Kvalitetsuddannelse
 • 5. Ligestilling mellem kønnene
 • 6. Rent vand og sanitet
 • 7. Bæredygtig energi
 • 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • 9. Industri, innovation og infrastruktur
 • 10. Mindre ulighed
 • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • 12. Ansvarligt forbrug og produktion
 • 13. Klimaindsats
 • 14. Livet i havet
 • 15. Livet på land
 • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • 17. Partnerskaber for handling

Sct. Georgsdag i andre lande

dagen højtideligholdes i mange lande. I England er det tillige en 'civil' mærkedag, og spejdere deltager i højtideligheder landet over.

Spejderdagen i andre lande

I andre lande og korps fejres forskellige dage som spejderdagen, de kalder den Scouts' Day eller noget på deres eget sprog. Nogle steder er datoen valgt ud fra deres spejderkorps' oprettelse, en religiøs helligdag eller andet.

Se også

Eksterne henvisninger