Skønlitteratur med spejdertema

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Gennem tiden er der blevet udgivet en del bøger hvor handlingen har afsæt i spejderlivet. Her søger vi at få nævnt så mange som muligt af dansk-udgivne bøger (også oversatte). De bøger, der endnu ikke er kommet på dansk, kan samles på Fremmedsproget skønlitteratur med spejdertema. Se også Film med spejdertema, Tegneserier med spejdertema og Skønlitteratur med forkyndelsestema.

Skulle du blive nysgerrig, kan de fleste bøger lånes på biblioteket. De står ikke fremme på hylderne, men kan bestilles hjem via www.bibliotek.dk. Enkelte bøger kan ikke lånes, og flere kan kun beses på læsesal (må ikke forlade biblioteket), da der kun er ganske få eksemplarer af dem.

Spejdermuseerne ligger også inde med en større samling bøger, der på anmodning kan beses og læses, men næppe hjemlånes.


Udgivelsesår ukendt

 • Vandreturen af Aage Hermann. Tegneserie/illustreret fortælling med tegninger af Pålsson.
Spring til: 191019201930194019501960197019801990200020102020


1910

1922 svendspejder.png
1911 Svend Spejder af Walter Christmas (Ham med Peder Most-bøgerne). 1.-5.- oplag 1911, 6. oplag 1922. Gyldendalske boghandel - Nordisk Forlag.
 • Fremtidsfortælling - handling foregår i 1916. En spejderpatrulje syd for Nyborg gør nytte i lokalsamfundet i fredstid såvel som i krigstid.
 • Bogen er ment som en støtte for spejderbevægelsen og skrevet på opfordring fra Aage Westenholz, og er en fortælling om, hvorledes forfatteren tænker at spejderbevægelsen udvikles og interagerer med samfundet. Forsvarstanken, der også er repræsenteret i B-P's tidligste tanker om spejderbevægelsen, træder tydeligt frem i bogen, der i passager har et pudsigt 'Jules Verne'-agtigt strejf. Bogen er omtalt i Jeg lover (Vilh. Bjerregaard 1926), hvor handlingen foregår i 1910-11, og hvor hovedpersonerne på et tidspunkt stemmer i med en sang, de har fra Svend Spejder-bogen.
 • Bogen er genudgivet som e-bog i 2022[1]
Blaaløver.png
1913 De Blaa Løver - en spejderfortælling. af Anders J. Eriksholm. H. Hagerups Forlag. Illustreret af Poul Steffensen.
 • En deling af et drengekorps slår lejr ved kysten nær et herresæde, og midt i det skønne lejrliv får de prøvet brandslukning og livredning helt live. Og selvfølgelig også afsløring af et par internationale tyveknægte.
 • Udover at der på titelbladet står en spejderfortælling, er der ikke nævnt ret meget spejderi i historien, skønt drengene virker lejrvante. Ud fra bogens illustrationer af drenge i hvidt sømandsbluser kan man slutte at drengene er FDF'ere eller fra De Unges Idræt. Sidstnævnte er nok mest sandsynligt, da det virker som om huen er sort på tegningerne. Spørgsmålet er så om lejrsporten var så udbredt i DUI dengang.
1948bruhndrenge1.png
1914 Drenge af Rudolf Bruhn, H. Hagerups Forlag.
 • Vi følger en håndfuld drenge fra 3. mellem og deres gavtyvestreger i skolen. En er FDF'er i en hensygnende kreds, men ankomsten af en ny lærer på skolen ændrer en del.
 • Se anden covertegning 1955:Bruhndrenge2.png
 • Se anden covertegning 1958:bruhndrenge3.png
 • Se oprindeligt cover 1914:Brundrenge4.png
1960gredsteddrenge.jpg
1916 Drenge af Torry Gredsted. Hasselbalchs Forlag. Forsidetegning af Axel Mathiesen, senere udgave (1960) med anden tegning af AM.
I sommerlejr.jpg
1917 I Sommerlejr af Rudolf Bruhn. Første udgivelser Danske Drenges Forlag (1917,1918,1924, senere udgivet på Lohses Forlag. Genoptrykt 1942 og 1965 på Lohses Forlag.
1961gredsted.png
1918 Paw af Torry Gredsted. Hasselbalchs Forlag. Illustreret af Karl Rønning, senere udgaver af Axel Mathiesen og Svend Otto S.
 • Paw er søn af en dansk sømand og en sydamerikansk indianerpige. Han ender som barn hos en dansk plejefamilie, der ikke tager sig godt af ham, og han føler sig hurtigt udstødt af samfundet. Mødet med en spejderpatrulje på lejr viser ham at der trods alt er folk, der bekymrer sig om andre.
 • Forside af 17. udgave 1975: 1975pawSvendOttoS.png
 • Forside af særudgave: Gyldendals Værkserie (med efterskrift) 1984: 1984pawspjul1929.png Billede taget fra Spejderjul 1929.
1918?
1919 Spejderminder af Estrid Ott. V. Pios Boghandel - Povl Branner.
 • Glimt af en københavnsk pigespejderpatruljes (vandrepatrulje) liv - mest på ture i Nordsjælland. Den virker meget autentisk. Forfatteren var 19 år ved udgivelsen, og antyder i forordet at hun nu er tropsfører. Det passer fint med de foreliggende biografiske data..
 • Bogen er en samling fortællinger fra Estrid Otts liv i vandrepatruljen. Hun skrev dem som indslag i bladet for Det Danske Pigespejderkorps,Pigespejderne, og samlede dem så til sidst i bogform. Indhold: "Indledning", "Et natligt overfald", "Kartoffelhøst", "Da vi fulgte "Divi" hjem", "En ny Slags Julenisser", "Poesi på et Høloft", "Paw", "En flov Historie", "Menneskestudier" og "Filosofi på en Gravhøj". Ott skrev felere historier i bladene, der ikke kom med, deriblandt "En eventyrlig Nat" (Spejdernes Magasin januar 1918).
 • Bogen er udgivet digitalt og findes på Bogreolen, Storytel og Google Books.
Friefugle.png
1919 Frie Fugle af Gunnar Jørgensen. Nyt nordisk Forlag.
 • Hans Henrik går i fjerde mellem og er spejder sammen med bl.a. flere af klassekammeraterne. I klassen er de også med til at 'holde fest'. De får en ung lærer til at overtage jobbet som tropsfører, og han får bevist at man godt kan styre drenge, selv om de får lang line.
 • Bogen handler om opgøret mellem den klassiske strenge skoledisciplin og det større, pædagogiske albuerum, de livlige unge mennesker behøver. Historien forgår i et uspecificeret forstadsmiljø, hvor de eneste stednavne er en 'Kirkebakke' og 'Frederikkevej'. Gammel Hellerup Gymnasium havde pudsigt nok adresse på Frederikkevej den gang. Bogen antyder samtidig et mindre opgør mellem ikke-spejderligt KFUM-arbejde og det frie spejderliv - dog på en for Gunnar Jørgensen typisk, ikke-fordømmende vis, der mere går på vigtigheden af lederevner og det uheldige i en selvtilstrækkelig klikedannelse kontra 'det åbne sind'. Til gengæld gør forfatteren op med troppe, der fører sig frem med en rå tone og bølleadfærd.
1920Spejderdrengene.jpg
1919 Spejderdrengene og andre fortællinger af Asta Christiansen.E. Jespersens Forlag.
 • En håndfuld korte historier om børnefamilier i ringe kår, hvor fattigdommen ikke udelukker menneskeligheden og den kærlige varme. Den sidste historie benytter en spejderpatrulje med kostskoledrenge som kontrast til en enlig mor, der er lykkelig trods alskens modgang. Med et par illustrationer af Axel Mathiesen.
Drengeliv.png
1919 Drengeliv af H.H. Lüttichau. Danske Drenges Forlag.
 • Egon er sektionsfører for teltetterne, heriblandt hans nære ven Finn, som for nylig er blevet forældreløs. Efter sommerlejren skal Finn på kostskole, og her falder han kun dårligt til. Han er i stadig brevkontakt med Egon og til tider også deres kredsfører, der sammen med Egon prøver af alle kræfter at lette livet for Finn.
 • Bogen foregår mest på kostskolen, men FDF er den gennemgående tråd. At der kommer en spejdertrop gennem handlingen, håndteres loyalt, og teksten til Spejdersangen gengives endda i sin fulde udstrækning, hvorimod resten af bogen er fyldt med halve og hele vers af andre sange, heriblandt et par stykker af Gunnar Jørgensen.
Spring til: 191019201930194019501960197019801990200020102020


1920

1920 En rigtig Dreng af Einar Borregaard, Danske Drenges Forlag.
I sommersol.jpg
1920 I Sommersol og Blæst af August Klingsey. Danske Drenges Forlag.
 • Jens får omsider lov til at tage med klassekammeraten Svend på sommerferie til dennes fjerne onkel, der er skovrider. Sammen med skovriderens søn Christian nyder de friluftslivet sammen med (og vel mest imod) egnens næsten jævnaldrende drenge.
 • Der nævnes ikke spejdere med eet ord. Svend er i KFUM, det nævnes i en bisætning, og Christian er 'bare' opvokset i naturen på landet. Men de lærer ting af skovrideren, der er et tropsmøde værdigt, og deres lejrslagning i skoven og ærlige udfordringer fra drengene kunne sagtens have været i uniform.
Marchvi.jpg
1921 March - vi vil frem! af Gunnar Jørgensen (ham med Flemming-bøgerne). Steen Hasselbalchs Forlag.
 • En håndfuld (klasse)kammerater får en ny lærer, der tager drengene med storm. Han overtager ligeledes kredsførerjobbet hos FDF.
 • Bogen nævner et par gange de gule spejdere i den samme lille by og nærmest sidestiller disse 2 korps/forbund med den pointe at det er meget afhængigt af ledernes evner og personlighed, der afgør hvor man falder til. Bogen er tilegnet FDFs stifter Holger Tornøe, og titlen er navnet på en FDF-march fra FDF's 5-års jubilæum.
1921paaindianersporet.png
1921 På Indianersporet af Percy Fitzhugh, oversat af G. Holck fra Along the Mohawk Trail (1912). Ny udgave af Spejderdrengene ved Champlainsøen/Paa Mohawk Sporet fra 1917. Steen Hasselbalchs Forlag.
 • Harry og Gordon fra Oakwood-troppen (New York) kommer for sent til toget på grund af en god gerning, hvorfor troppen tager på lejrtur til skovene oppe i Vermont uden dem. De følger efter dagen derpå, og får brug for hele repertoiret af scoutcraft og de fleste punkter i Spejderloven på deres vej gennem skovene, hvor de får ydet førstehjælp, sporet, iagttaget, signaleret, livreddet og iøvrigt opført sig som glade spejdere sammen med en anden trop de møder.
De frygtlose.jpg
1921 De Frygtløse Fem af August Klingsey. Danske Drenges Forlag.
 • Fem klassekammerater på en kost/dagskole danner et broderskab. På et oplevelsesrigt ophold hjemme hos den ene møder de en KFUM-spejdertrop, der får givet dem et skub i den rette retning.
1921 Drenge som de er.jpg
1921 Drenge som de er af Eden Phillpotts, oversat af I.E.Jespersen fra The human boy and the war (få historier udeladt). E. Jespersens Forlag.
 • 9 beretninger fra en kostskole i sydvestengland omkring udbruddet af første verdenskrig. I to af historierne nævnes at et par af eleverne er spejdere, men kun i den ene har det en smule relevans i handlingen.
Høgepatruljen.png
1922 Høgepatruljen - en beretning om K.F.U.M. spejdere af August Klingsey. Danske Drenges Forlag. Forside:Gerda Ploug Sarp.
 • Henrik bliver ved et sammentræf inspireret til at blive KFUM-spejder. Han ender som patruljefører for Høgepatruljen og de oplever en del. Bogen slutter med en tæveøvelse divisionerne imellem.
1922 sønderbyspejderne.png
1922 Sønderby Spejderne: Af en trops dagbog af E. Th. Bjørn. Danske Drenges Forlag
 • På 'Sønderby Kostskole' opdager 2 nye kontubernaler - Svend fra 1.G og Erik fra 4. mellem - at de begge er KFUM-spejdere. De beslutter sig til at undersøge om der er elever nok til at danne en trop på skolen. En nyslået lærer på skolen - hr Høegh - har netop opgivet sit tropsførerjob da han fik ansættelse, og bogen handler om troppens udvikling og genstridigheder med nogle elever, der har valgt ikke at gå med i troppen. Skoleåret ender og troppen tager på en oplevelsesrig sommerlejr.
1951dannyopdager.jpg
1922 Danny som opdager af V. C. Barclay oversat fra engelsk: Danny the detective: a story for wolf cubs til E. Jespersens forlag.
 • Danny er ulveunge og bidt af en gal detektiv. Hans skarpe iagttagelsesevne fører ham ud i lidt af et eventyr, hvor rettidg omhu og betimelig ulydighed redder landet fra fjenden. Forsvarstanken er ret fremtrædende i historien.
Svenspejderjordrundt.png
1922 Med Sven Spejder jorden rundt af Sven Valdemar Knudsen. Steen Hasselbalchs Forlag.
 • Truestory.png Egentlig ikke en skønlitterær bog, men en hyggelig rejseskildring om et spejder-ægtepar, der rejser jorden rundt.
1922 nurankervi.png
1922 Nu ranker vi ryggen af Christian Reinhard, Danske Drenges Forlag.
 • En samling på 10 småhistorier (5 af dem uden spejdertema) tilegnet forfatteren og FDF'eren Rudolf Bruhn.
1922under spejderfanen.jpg
1922 Under Spejderfanen af Joseph b. Aimes. Oversat af Luth Otto. E. Jespersens Forlag.
 • USA 1916: Dale er lige begyndt som spejder og er stadig 'rekrut'. Han går meget op i det, er rådsnar og har pæren i orden og hjertet på rette sted. Han kommer i Rannys patrulje, og denne er en dygtig spejder, men bare ikke lige venligt stemt for 'begyndere'. At Dale også er god til fodbold gør det faktisk ikke nemmere. Først på sommerlejren kommer de to drenge på bølgelængde.
1922knud.jpg
1922 Knud af Georg V. Andersen.Danske Drenges Forlag. Forside af Ingeborg Hyldahl.
 • Fortsættelse af den ny dreng 1921 om Knud, der efter et skoleskift helt falder fra hinanden, kommer i ret dårligt selskab og kommer først på fode igen da han får lejlighed til at vise sit værd.
 • Knud og Børge, der blev bedste venner i Den ny dreng, kommer ved et tilfælde i kontakt med FDF'erne, og falder til som væbnere. De får kammeraten Arvid til at sadle om og få selvtillid, og får nogle gode lejrture og en sommerlejr, der giver et uventet resultat.
Nednestor.png
1922 Patruljefører Ned Nestor af G. Harvey Ralphson. Aschehougs Forlag. På dansk ved Christian Reinhard.
 • Ned Nestor og hans patruljekammerater Jimmie, Frank, Jack og Pat foregiver at være på spejdertur i det bjergrige Washington for at opklare en række mystiske skovbrande. Ned Nestor er med i regeringens 'hemmelige afdeling', og drengene har flere gange løst opgaver for dem. Her møder de smuglere og mordere - og skovbrande.
 • Handlingen er noget springende og til tider lidt for fantastisk. Hvor mange patruljeførere har egen flyvemaskine?
1922 Patruljefører Ned Nestor og hans Venner af G. Harvey Ralphson. Aschehougs Forlag. På dansk ved Christian Reinhard
Hillcourtoen.png
1923 Øen af Vilhelm Bjerregaard. Steen Hasselbalchs Forlag. Illustreret af Axel Mathiesen.
 • Seks skolekammerater føler sig draget af det primitive liv i naturen. De studerer bl.a. indianernes levevis. På en sommerlejr skal deres træning stå sin prøve, og hvilke oplevelser!
 • Bogen nævner faktisk ikke spejdere med et eneste ord, men spejderlivet står malet med bred pensel på alle sider. Bogen følger åbenbart en anden af tidens strømninger - indianerkulturen, inspireret af Ernest Thompson Seton og hans Woodcraft Indians (og sikkert også af det store udbud af indianerromaner af bl.a. Ellis og Cooper). Bogen er tilegnet 'gul patrulje' med en tak for glade spejderår.
Viberne.png
1923 Viberne af Vilhelm Bjerregaard. Steen Hasselbalchs Forlag. Illustreret af Axel Mathiesen.
 • Gul Patrulje - Viberne - tager på pinselejr. Udover at de falder over en anden patrulje med dertil hørende drilleri, får begge patruljer en weekend med oplevelser.
Fritjof.jpg
1923 Fritjof - og andre fortællinger af Gunnar Jørgensen, Steen Hasselbalchs Forlag. Forside Axel Mathiesen.
 • Første side er et digt: Drenge, der beskriver de drenge, fremtiden bygger på, og den frihed, disse drenge behøver, i form af en lejrtur. I fortællingen Kammerater, hvor tre venner går i brechen for klassens nye dreng, er hovedpersonerne spejdere. Der bores ikke i det - handlingen foregår andetsteds. Blot er læseren ikke i tvivl om at spejderne er bedre kammerater end resten af klassen. I fortællingen Ole Henrik svigter hovedpersonen forældrenes tillid og må tage konsekvensen. Først i sidste linje afsløres spejderforbindelsen. Historien Frihedshelte omhandler en uspecificeret spejdertrop og en samling lømler der keder sig.
1923 baaletssønner.png
1923 Baalets Sønner af Christian Reinhard, E. Jespersens Forlag.
 • Erik passerer ved et tilfælde nogle spejderes lejrbål og bliver grebet af stemningen. Han får senere talt med patruljeføreren Helge, der får ham med i patruljen. Erik gror til som en dygtig spejder, men så kommer konfirmationen og en læreplads i en provinsby. Han kommer i skidt selskab, men et skub får ham i rillen igen.
1923 Toms Ære af Percy Fitzhugh. Steen Hasselbalchs Forlag.
 • Tom er en skidt gadedreng, der tit pjækker fra skole for at lave smårapserier og terrorisere byens folk. Toms far er intet værd og da de bliver sat på gaden, får Tom problemer. Han møder den lokale tropsfører, der går i brechen for ham overfor myndighederne, og Tom lægger roret om og får nogle gode kammerater i troppen. Han fanges i et dilemma i spejderloven: Skal han handle efter loven og sit hjerte, eller skal han adlyde sin far?
 • Bogen omtaler en bogserie om spejderen Peter Undervandsbåd, der oplever fantastiske ting. En biperson i bogen får massive vrangforestillinger om spejderlivet, og dette viser sig ikke at være sundt. Beskrivelsen af disse bøger leder tankerne hen på bøgerne om Ned Nestor. Mon der hintes til disse eller muligvis en anden bogserie? Eller er det fri fantasi?
1924dasvend.png
1924 Da Svend blev Spejder af Gunnar Jørgensen. Steen Hasselbalchs Forlag. Illustreret af Axel Mathiesen
 • Svends far vil ikke have at han deltager i det spejderpjat. Et par af Svends kammerater fra klassen har travlt med forberedelserne til deres deltagelse med troppen i den store jamboree i 1924, og Svend er dybt ulykkelig. Men så kommer onkel Torry til hjælp.
 • Bogen er en opdigtet historie, der foregår på den rigtige verdensjamboree. Hovedpersonen Svend og hans far er inspireret af forfatterens ven Axel Mathiesen og dennes søn Svend. Familien var ret kristne og søndagene skulle bruges på kirkegang og ikke på spejderture. Derfor var tegneren Axel Mathiesen ikke meget for at hans søn morderlig gerne ville være spejder. Erkendelsen af at man nok kunne undvære en gudstjeneste en gang imellem, fik omsider Axel til at lade Svend blive spejder.
Ungdommensjulebog1924.png
1924 Ungdommens Julebog 1924 på Chr. Erichsens Forlag bringer 12 sider af Klavs Vedel om begrebet Spejdersport. Han gør op med billedet af spejderen som en fejlfri engel - og fortæller om lejrlivet og om de forventninger, man kan have hvis man vil være spejder.
Denhemmelighedsfulde1.png
1925 Den hemmelighedsfulde Landstryger af V. C. Barclay, oversat fra engelsk: The mysterious tramp 1920 af Aage Jørgensen. E. Jespersens forlag. Andet oplag 1952 på Jespersens og Pios forlag.
 • Tre børn på herregården er ret uvorne, men deres nye barnepige søger hjælp hos Danny, der nu er patruljeleder.
 • Se anden covertegning 1952:Denhemmelighedsfulde.png
1925flyvendefaner.png
1925 Vi gaar under flyvende Faner af Christian Reinhard, Danske Drenges Forlag.
 • Thyge er væbner og patruljeleder, men mener at han har mistet gejsten og melder sig ud af kredsen på trods af kammeratskabet.
  • Bogen giver et godt billede af FDF anno 1925 - og titlen er første linje af en sang af Axel Buchardt/Svend Rehling, sunget første gang ved FDF's 20-års fest i 1922.
Paaegenhaand1.png
1925 Paa Egen Haand af Christian Reinhard. E. Jespersens Forlag. Forsiden af Axel Mathiassen.
 • Troppen skal på sommerlejr til Bornholm, og de to patruljekammerater Carsten og Frank finder på at blive væk fra afrejsen og selv tage derover, så de kan lave lidt løjer med troppen. Det får de i fulde drag gjort, og får skaffet sig et eventyr eller to på halsen. De kommer også ud i at skulle tænke over hvad en god kammerat og en god spejder egentlig er.
 • Bogen fortæller intet om hvilket korps vi har mellem hænderne, men drengene mindes lejren ved Trelde Næs. Her havde KFUM-Spejderne korpslejr i 1925, men det er jo bogens udgivelsesår. Til gengæld havde Dansk Spejderforbund korpslejr dér i 1923, så det er en DDS-trop med en periode uden for DDS. Forfatteren var også tilknyttet DSF. Troppen havde en tropsassistent Vilhelm Jensen. Der fandtes i 1924 en tropsfører i gruppen Vedels Egne med navnet Vilhelm Hans Bjerregaard-Jensen.
Krøllepng.png
1926 Tropsfører Krølles Trop af Sigurd Strangen, Gyldendals Boghandel, Nordisk Forlag.
 • En jævn beretning om livet i en trop i Sorø.
 • Med Krølle paa Langfart (1928) er en bog om Krølles ophold i Sydamerika efter hans soldatertid. Bortset fra et afsnit på første side nævnes spejdere ikke med eet ord. Ikke spejderrelevant.
1926onkelogtage.png
1926 Onkel Jørgen og Tage af Christian Reinhard. E. Jespersens forlag.
 • Tage har det egentlig godt derhjemme, men sætter stor pris på sit venskab med en fjern slægtning, for nemheds skyld kaldet Onkel Jørgen. Denne forstår Tage og de problemer, en teenager har. Tage er også FDF'er og består væbnerprøven, hvilket betyder meget for ham.
Jeg lover.jpg
1926 Jeg lover af Vilhelm Bjerregaard. Steen Hasselbalchs Forlag. Illustreret af Axel Mathiesen.
 • Tilegnet dem, som ikke svigtede, men kæmpede og vandt - den danske Spejderbevægelses Pionerer og deres Mødre. Vilh. Bjerregaard.
 • December 1910: 2. mellems nye elev - Preben - får en bog til jul: Patrouilleøvelser for Drenge. Snart er der dannet en patrulje blandt klassens drenge. De lærer spejderlivet ved selvstudium af bogen og bladet Spejderen og kommer gradvist videre ved learning by doing og learning by failing, dels i de praktiske ting, men i høj grad også i deres tilgang til Spejderideen.
1941dabittenblev.jpg
1926 Da Bitten blev Spejder af Aase Guldbrandsen. Chr. Erichsens Forlag. Ill. af Sven Brasch.
 • Den unge Bitten har i en omtumlet periode af sit liv svært ved at finde sig selv; skal hun gå med sine pyntesyge veninder med de overfladiske venskaber, eller skal hun følge sin lillebrors opfordring og blive spejder? Svaret synes indlysende, men Bitten må selv gøre sig sine erfaringer.
1927 Søspejderliv af Albert Eriksen. Forlag ukendt. Med forord af kaptajn Ejnar Mikkelsen og forfatter Gunnar Jørgensen. Illustreret med 16 fotos.
 • Truestory.png Søspejdertroppens tropsfører beskriver her i detaljer, hvorledes Københavns 2. Søspejdertrop drog på sommertogt i sejlskibet Gry i 1924. De bruger et par uger på turen Skudehavnen-Hornbæk-Mölle-Yderby Havn-Aarhus-Sælvig-Agersø-Kallehave-Skudehavnen. De lå et par dage i Mölle, hvor de besteg Kullen, og i Aarhus, hvor de var sammen med Aarhus Søspejdere, der i øvrigt forærede dem klokken til skibet.
Dentusendemand.png
1927 Den Tusende Mand af Christian Reinhard. E. Jespersens Forlag.
 • Bogen er en slags fortsættelse af Paa egen Haand; vi følger her patruljelederen i Falkepatruljen, Erling, der gerne vil have sin allerbedste kammerat Børge med i patruljen, nu han er flyttet til byen. Det går ikke lige som ønsket, og vi introduceres til begrebet Privatspejder, der er forfatterens oversættelse af Lone scouts.
  • Vi introduceres ganske kort til John Hargrave og hans Lone Craft. Bogens titel er taget fra et digt af Rudyard Kipling:The Thousandth Man, der refereres til nogle gange gennem bogen. Budskabet i digtet går på at en ud af tusinde mennesker man møder, kunne være en 'soulmate' og blive en ven for livet.
1928 Den ensomme ulv af Christian Reinhard. Jespersen og Pios Forlag.
 • En fortsættelse af Baalets Sønner - Erik er kommet på rette bane igen og gør sit til at hjælpe Aage, der er kommet i samme dumme situation som han selv var i. Det koster en fæl konflikt med byens udskud.
Spejderhenrik.png
1928 Spejder-Henrik af R. Jørgen Nielsen. Hasselbachs Forlag.
 • Henrik er spejder og løber lidt sur i skolen. Han søger luftforandring ved at rejse en periode til sin far, der leder en arkæologisk udgravning i Mexico. Her bliver han viklet ind i den evige revolution.
 • Hans spejderliv nævnes sporadisk i indledningen og kun flygtigt undervejs i bogen, og har ingen betydning for handlingen.
1928palle.jpg
1928 Jorden rundt i 44 dage Hasselbalchs Forlag 1928 (genudgivet 2012 på People's Press ISBN 987-87-710-8866-3). Med forord af Jules Vernes barnebarn og i 2012-udgaven tillige af Troels Kløvedal.
 • Truestory.png En rejsebeskrivelse af Palle Huld, spejderen der som 15-årig blev udvalgt til at rejse jorden rundt. Bogen er fortalt af Palle selv på basis af hans dagbog fra rejsen.
Tre spejdere.jpg
1929 Tre Spejdere i Afrika af Robert Dick Douglas, David R. Martin og Douglas L. Oliver. Gyldendal. Oversat af Iver Gudme fra Three boy scouts in Africa. Illustreret med egne fotos.
 • Truestory.png De tre drenge deltager i en safari med naturfotograferne Martin og Osa Johnson. Bogen er deres fortælling om oplevelsen.
Spring til: 191019201930194019501960197019801990200020102020


1930

Buenos aires.jpg
1930 Buenos Aires - New York til fods af Augusto Flores. Gyldendal. Oversat fra My Hike af Asger Frydendahl.
 • Truestory.png Fem spejderkammerater drager fra Buenos Aires til New York til fods - et projekt, der giver mange strabadser gennem jungle og ørken. Det er bestemt ikke en ufarlig færd.
  • Bogen er autentisk - forfatteren er den eneste af de fem, der når New York[2], og hans fotografier fra rejsen illustrerer bogen fint. Deres tur var delvist sponseret af Admiral Brown Club. På deres vej samlede de stempler/underskrifter fra borgmestrene i de byer, de passerede, og supplerede løbende deres pengebeholdning ved at holde foredrag om turen. En noget farefuld færd med mange landevejsrøvere, vilde dyr og uvejsom natur.
1930troldbjerget.png
1930 Troldbjergets Hemmelighed af Nils B. Hansson. Gyldendal. Overat fra svensk: Trollberets Hemlighet af Gunnar Ipsen.
 • De tre klasse- og spejderkammerater Bjørn, Sten og Hans holder weekend i de store skove ved Granhult hos Bjørns far, skovrideren. De skal hjælpe ham med at fange nogle krybskytter, men de falder ved et tilfælde også over ting, der viser at det gamle sagn om Troldbjergets Hemmelighed var sandt.
  • Bogen er en spændingsbog, hvor spejderlivet ikke er nævnt voldsomt meget, men vises tydeligst i drengenes forudsætninger for at færdes i skovene.
1931SpejderNiels.png
1931 Spejder-Niels af J. C. A. Carlsen-Skiødt. O. Lohses forlag (Indre mission)
 • Den nye lærer i den lille by får drengene med i spejderiet. Niels er ivrig og dygtig, og som de fleste andre i Troppen fra et småkårshjem. Det forhindrer ham ikke i at gå op i spejderlivet med krop og sjæl, og i en redningsaktion er det ham, der fører an. Resten af bogen er andre småhistorier uden spejderindhold. En bog, der sikkert var en oplagt julegave, båret af titelhistorien.
1931bobogtop.png
1931 Bob og Top af Helene Hørlyck. E. Jespersens forlag.
 • En samling historier, hvor Bob og Top er den første og de er tegnet på omslaget med uniform, tørklæde og spejderhat. Historien handler om 2 - eerrh - frit opdragne drenge, der skal passes en uge hos deres tante. Hvorfor de lige skal have spejderuniform på i historien kan undre - spejderbevægelsen nævnes ikke med et ord og deres adfærd afslører ingen forbindelse til korpset.
  • Selve historien Bob og Top blev bragt i Børnenes Julebog allerede i 1917.
Siplebyrd.jpg
1931 Med Byrd til Sydpolen af Paul Siple. Gyldendal. Oversat af C. Hammerich fra A Boy Scout with Byrd, Putnams forlag.
 • Truestory.png Ved en udvælgelse lig den fra Tre Spejdere i Afrika blev Paul Siple, en Eagle Scout og søspejder, udvalgt til at deltage på admiral Byrds første ekspedition til Antarktis. Han fortæller om turen derned, om opholdet og de videnskabelige undersøgelser, de udførte. Selv tog han sig mest af studier af pingviner, men gik til hånde hos de andre videnskabsmænd, og som disse, deltog i den krævende opgave bare at holde sig i live i det barske klima. De tilbragte et år (fra sommer til næste efterår) på Antarktis, og som en biting nåede nogle af ekspeditionens medlemmer sydpolen med fly. Hjælpeskibet havde problemer med at komme gennem isen for at hente ekspeditionen igen, så der var fare for at de skulle tilbringe endnu et år på isen, men det lykkedes i sidste øjeblik. Pauls spejderbaggrund omtalte han kun korvarigt, da ekspeditionen havde et helt andet fokus, og om hjemrejsen nævnte han blot at han blev gæstfrit modtaget og fejret af spejdere alle steder de lagde til.
Robinson oen.jpg
1932 Spejderne paa Robinson Øen af F. Haydn Dimmock. Gyldendal (oversat fra engelsk af E. Th. Bjørn)
 • Peter er patruljeleder for Vibepatruljen. Han vædder med sin onkel om at de sagtens kan leve 14 dage i lejr på onklens ubeboede ø på samme primitive måde som Robinson Crusoe. Der sker mystiske ting, og lige som de mener at have løst mysteriet, kommer der eet til.
1932pawiurskoven.png
1932 Paw i urskoven af Torry Gredsted, Hasselbalchs forlag. Illustreret af Axel Mathiesen
 • Vi møder Paw, hvor vi forlod ham i Paw, og følger ham i kampen for overlevelse. Han lærer sin slægts vilkår at kende på godt og ondt, og ringen sluttes på mere end een måde.
 • Se andet cover fra flere senere oplag:1959 pawurskov.png og fra 12. udgave 1978: 1978pawiuSvendOttoS.png
1932 Peter Ulveunge af Aase Guldbrandsen. Chr. Erichsens Forlag. Ill. Axel Mathiesen.
 • Karl Peter ønsker sig brændende at blive ulveunge. Hans kammerater vil også meget gerne have ham med, men hans overbeskyttende forældre vil ikke give ham lov. Så tager flokfører Bumse sagen i egen hånd, og hun får Karl Peter med i flokken. Men der er meget, der skal læres.....
1932Storbjornens land.jpg
1932 En Spejder i Storbjørnens Land af Robert Dick Douglas jr. Nordisk forlag, Gyldendal.
 • Truestory.png Forfatteren bliver kontaktet af den forlægger, der fik ham og to spejderkammerater til Afrika (1929 Tre Spejdere i Afrika) med tilbuddet om en rejse alene. Den gik gennem Canada til Alaska, hvor han fik oplevet den lokale befolkning, jaget Kodiak-bjørne og været på hvalfangst. Illustreret af forfatterens egne fotografier. Robert Dick Douglas blev spejder i 1924 og Eagle Scout i 1925. Han døde i 2015, 103 år gammel, som den ældste eagle scout nogensinde[3].
1932isommerlejrebba.jpg
1932 I Sommerlejr af Ebba Munch-Sørensen. De Unges Forlag, Århus.
 • En samling på 10 kortere historier, mest med kristent tema ud fra en KFUK-vinkel.
1933modjul.png
1933 Mod Jul redigeret og udgivet af A.C. Hoppe og S.M. Sørensen. Eget Forlag.
 • I denne samling julehistorier er en - Held i Uheld - hvor Frode bliver lokket til en drengestreg af en kammerat, og får gjort sig uheldigt bemærket overfor en nytilflyttet mand. Denne kalder ham en 'køn spejder' udfra hans jakkeemblem. De forliges omsider, og på sigt er det en fordel for spejderarbejdet i Horsnæs.
  • Novellen afsluttes med en lille vignet af KFUM-Spejdernes logo.
Sechs jungens indien.jpg
1933 Seks Drenge traver til Indien af Hans Queling. Jespersen og Pios Forlag. Oversat fra Sechs Jungens tippeln nach Indien.
 • Truestory.png 1929: Fire unge mænd (20-30 år) møder to andre i egnen omkring Wien og beslutter sig for at vandre til Indien. På vejen lever de mest af gæstfrihed og småmønt, de tjener ved at spille og synge. Bogen er illustreret med billeder fra deres tur.
 • Drengenes tilhørsforhold er ikke nævnt i bogen med et ord, men et billede (s32) viser en stander, de medbringer, og den afslører at de er fra Nerother Wandervogel. Tysk Wikipedia fortæller at forfatteren og flere af hans ledsagere (Peter Wolters, Fred Harmsen og Robert Oelbermann) er med i Nerother Wandervogels, sidstnævnte var endda grundlæggeren. I Indien møder de 'rigtige' spejdere i lejr. Bogen handler kun om rejsen og nævner ikke deres ophold hos Mahatma Gandhi[4].
Sechs Jungens himalaja.jpg
1934 Seks Drenge traver til Himalaja af Hans Queling. Jespersen og Pios Forlag. Oversat fra Sechs Jungens tippeln zum Himalaja.
 • Truestory.png 1929: De seks Wandervogeln fortsætter deres eventyr gennem Indien og til Nepal, hvor de ender turen med udsigt til Mount Everest. På vejen møder de mange lokale spejdere, generelt stor gæstfrihed og besøger Mahatma Gandhi og digteren Rabindranath Tagore. Bogen er illustreret med billeder fra deres tur.
1935fritidensjulebog.jpg
1935 Fritidens Julebog/Min egen Julebog, redigeret af Erna Damgaard. Chr. Erichsens Forlag.
 • En samling historier som julebøger er flest. En af historierne er Den første Begyndelse af Mogens E. Kragh. Den tager udgangspunkt i spejderbevægelsens 25-års jubilæum, og fortælleren beskriver sine år som spejder i 1910, hvor man gik i korte bukser og ikke ville indrømme at man frøs, og hvor materiellet ikke var egnet og kundskaberne ikke på plads (og det var mange penge den gang!) - i forhold til spejderne nu om dage. Det hele holdt i en humoristisk stil.
1935 Dreng øver Daad af Ukko Kivistö. O. Lohses Forlag. Bearbejdet oversættelse af Gunnar Ipsen.
 • Einar er lidt svagelig og tit sengeliggende - måske opildnet af sin tante. Ret sent flytter de til byen og han kommer i rigtig skole og får et par gode kammerater. De tre vil gerne være spejdere, og bliver optaget i Havørnetroppen. De gror til som gode spejdere, men Einar må igennem en længere indlæggelse på børneafdelingen, hvor han får bragt spejderarbejdet til gavn. Det giver en slags belønning senere.
1936Drengeundervaaben.png
1936 Drenge under våben af Torry Gredsted. Hasselbalchs Forlag. Illustreret af Axel Mathiesen
 • En europæisk dreng drages ind i det håbløse forsvar af Abessinien (Etiopien) i krigen mod Italienerne i 1935-36. Spejderne nævnes kortvarigt i begyndelsen - et spejderkorps, der er tilpasset et land i en trængt position.
Minegenjulebog1936.png
1936 Min egen Julebog, redigeret af Erna Damgaard. Chr. Erichsens Forlag.
 • En samling historier som julebøger er flest. En af dem - Du skal være villig, flink og hjælpsom' af Mogens E. Kragh - fortæller om en spejder (Svend), der er så optaget af at gøre en daglig god gerning at han tilsidst får tilsidesat alle andre hensyn og pligter.
1937Falkene.png
1937 Falkene af Tage Hølund. Chr. Eriksens Forlag
 • KFUM-spejderpatruljen Falkene klarer sig fint i divisionsturneringen, men der er kurrer på tråden mellem to af de dygtigste i patruljen. Når de at blive forenet inden landspatruljekonkurrencen??
Digets bygmester.jpg
1937 Digets Bygmester af William Heyliger. Oversat fra amerikansk af S. A. Klubien. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag.
 • En nyuddannet ingeniør byder ind på et dæmningsprojekt. Hans spejderbaggrund giver ham visse forudsætninger, og sammen med sine kammerater møder han mangen en udfordring.
Rask spejderdaad.jpg
1938 En rask Spejderdaad - og andre fortællinger for børn af E. og C. Engholm, Jespersen og Pios Forlag.
 • En samling på 8 småhistorier, hvor en af hovedpersonerne i den første er spejder. De fleste af historierne har et juletema, og alle handler de om ærlighed, mod, retskaffenhed og happy endings.
1939Skolehistorier3.png
1939 Skolehistorier (tredie samling) af Gunnar Jørgensen. Hasselbalchs forlag.
 • En samling skolehistorier som Gunnar Jørgensen og i øvrigt Holger Buchhave laver dem bedst. Dog er den første historie - Frihedshelte lidt atypisk, da den ikke foregår i et skolemiljø, men på en dag i skoven, hvor en gruppe lokale drenge har dannet en indianerbande, der - af mangel på mål og med - hærger hvor de kan komme af sted med det, og gerne vil banke de der dydige spejdere. De møder i skoven en sær allieret, der får glattet en del stridigheder ud.
Spring til: 191019201930194019501960197019801990200020102020


1940

Yang.png
1940 Yang-Hui-Ming - en kinesisk spejderpige af Aage Hermann. Jespersen og Pios Forlag.
 • Yang-Huimin er leder for pigespejderne i Zhabei-distriktet i Shanghai, og leder sine spejdere i modstanden mod Japanerne under invasionen af Manchuriet i 1937. Vi følger hende under angrebet på et varehus, hun er med til at befæste, og den efterfølgende japanske besættelse af det østlige kina.
 • Truestory.png Skønt udsat for lidt skønlitterær pynt i bogen var Yang Huimin en virkelig person[5], og der er lavet flere film om kampen om varehuset[6], hun deltog i.
Yang Huimin.
1940mystiske farm.jpg
1940 Den Mystiske Farm af H.B. Davidson. Frederik E. Pedersens Forlag.
 • Peter er ulveunge og bor nær en større herregård. Hans bedstemor bor nede ved stranden, og fortæller nogle gode historier fra gamle dage om smuglere. I nærheden ligge en øde og forfalden gård, og Peter fornemmer at der sker mystiske ting dér. Men det er svært at få tid til mysterier ved siden af sine møder i flokken, træning til svømmestævne og alle andre gøremål.
1940nalle.jpg
1940 Nalle i Spejderlejr af Gerda Frellesvig og Inge Sylvest Petersen. Fotos af Else Knuthsen. Tryk og forlag: Aug. Olsen, Hellerup.
 • En bog for de mindste, med en historie i vers på 23 sider, hver med et opstillet foto af en bamse i tøj og omgivelser, der matcher stedet i historien. Nalle er en spejderpige, der deltager på en spejderlejr og laver de ting, man nu laver på lejr.
 • Bogen er beregnet på de mindste - måske yngre søskende? Om bogen er udgivet af Det Danske Pigespejderkorps fremgår ikke, men på den ellers blanke bagside er korpsets logo anbragt i midten. Udover Gerda Frellesvigs virke som børnebibliotekar og redigering af Højtlæsningsbogen 1959, er de implicerede i skabelsesprocessen aldeles uden yderligere referencer på internettet.
1941Bardunerne.png
1941 Bardunerne dirrer af Orla Ulstrup. H. Hagerups forlag. (FDF) Illustreret af Axel Mathiesen
 • En trop væbnere tager på sommerlejr med alle de oplevelser, man kan forvente.
1941falkepatruljen.jpg
1941 Falkepatruljen af Gunnar Madsen. Carl Allers Bogforlag
 • Falkepatruljen i Kærby har en god tropsgrund og et meget stærkt sammenhold, der overlever både familietragedier og børnehjemsanbringelse. Vi oplever patruljen støtte op om de enkelte spejdere, og vi følger dem på patruljetur og sommerlejr.
1942falkepatruljen og komtessen.jpg
1942 Falkepatruljen og komtessen af Gunnar Madsen. Carl Allers Bogforlag
 • Vi genser Falkepatruljen i foråret, hvor de har mange ting om ørerne, specielt Svend, hvis hest Komtessen er blevet 2 år og skal trænes til travløb. Patruljen tager på patruljesommerlejr til Sønderjylland, hvor de møder de lokale spejdere i Rødekro. Venskaber knyttes, og lidt drama oplever vi da også. Og jamboreen i England (1929, Birkenhead) blinker forude.
1942sytten spejderhistorier.jpg
1942 Sytten Spejderhistorier , Spejderforlaget.
 • En samling korte historier, der før har været udgivet i Væbneren eller Spejderjul i perioden 1916-1935.
Enspejderdaad.png
1942 En Spejderdaad af Finn Falk. Dansk Ungdoms Forlag.
 • Jørgen er patruljefører for Lyn-patruljen i troppen De Blaa Ulve i Søby. Troppen dyster konstant med 1ste Fjordby Trop, og på årets store terrænøvelse i efterårsferien får de skovlen under fjordbydrengene, men så er der lige en smuglerhistorie, der også skal klares.
Falketopform.png
1943 Falkepatruljen i topform af Gunnar Madsen. Carl Allers Bogforlag
 • Falkepatruljen er groet op og med ankomsten af en ny lærer til skolen ser det ud til at der kan dannes en ny trop i Kærby. Der skal rejses penge til udstyr og uniformer, så drengenes sommer kommer til at gå med fundraising.
 • I forordet til denne tredje og sidste bog underskriver forfatteren i Gylling, hvilket forklarer at historien foregår på de kanter ifølge enkelte stednavne i bøgerne (Tynd Ege ligger på Gyllingnæs). Andre stednavne er opdigtede. Forfatteren er muligvis afbildet her.
1943mettesfoerste.png
1943 Mettes første lejrtur af Cecilie Lütken. Hernovs Forlag.
 • En jævn fortælling om Mette og hendes veninder, der danner en trop, da der ikke findes pigespejdere i byen. De tager på sommerlejr ved Kullen med enkelte problemer.
1943dennyehytte.png
1943 Den nye spejderhytte af Cecilie Lütken. Hernovs Forlag.
 • Troppen er træt af at skulle mødes hjemme hos de forskellige spejdere, de vil have en hytte. Der skal rejses penge, og stedet skal findes. Alle hjælper til, men Mette får ved et tilfælde banet vejen.
1943 spejderlivijunglen.png
1943 Spejderliv i junglen af Per Westerlund. Oversat fra Svensk Villes och Valles Äventyr i Indien af Holger Mathiassen. De Unges Forlag.
 • To svenske brødre, Per og Poul, var spejdere i Sverige, men nu er familien flyttet til Indien, hvor drengene oplever meget i junglen, både på jagt og på spejderture med de lokale spejdere.
1943hasse.png
1943 Hasse, Splint & Co af Jack Geller. Oversat fra svensk: Scoutpatrullen klarer skivan af Vilh. Kolthoff Nielsen. De Unges Forlag.
 • Vi er i Stockholm under 2. verdenskrig. Hasse keder sig en vinteraften - og får den ide at han vil være spejder. Han får sin gode ven og klassekammerat Splint med på den, og de får kammeraterne Hjalle og Georg med også. Tot fra klassen er patruljeassistent i Lækattepatruljen, og de får ham overtalt til at de kan være med. Og så begynder løjerne med at lære spejderlivet og aflægge prøverne. På nær PL Gunnar og patruljekammeraterne Erik og Ole, går resten af patruljen i samme klasse. En del af bogen følger vi klassen, men vore hovedpersoner deltager i alt sportsligt og redder skolens ære et par gange. Patruljen bruger hele næste sommer på beredskabstjeneste på en gård vestpå, og placerer sig også fint i den indledende runde i landspatruljekonkurrencen. Finalen herpå i efteråret bliver ikke uden modgang.
1943 erikseventyrlige.png
1943 Eriks eventyrlige Orientering af Waldemar Hammenhög. Spejderforlaget. Oversat fra svensk: Erik Skogsluffaren af Gunnar Ipsen. Forsidetegning Axel Mathiesen.
 • Eriks familie er flyttet til den lille mineby og han får ingen venner i skolen. Han kaster sig ved et tilfælde over orientering, og får derigennem to gode venner, som han oplever en rigtig røverjagt sammen med.
 • Bogen er lidt speciel, for den er skrevet, så man samtidig lærer en del om kort og kompas. Erik går på et aftenkursus i terrænsport i den lokale idrætsklub. På holdet er der også et par spejdere, men de nævnes kun denne ene gang.
1943 sønafenhelt.jpg
1943 Søn af en Helt af Aage J. Chr. Pedersen. H. Hagerups Forlag. Forside: Axel Mathiesen.
 • Bogen tager udgangspunkt i 7 drenges kammeratskabskreds med en leder i tyverne, kaldet Fætter Søren, der ikke helt kan glemme sin spejdertid. Gruppen kalder sig Falkene, og vi følger dem fra en vandreferie allersidst i 1930'erne til et par år ind i Besættelsen. Bogen handler i bund og grund om kammeratskab, medgang og modgang.
 • Skønt man henledes til at tro at det er en spejderpatrulje, hentyder navnet Falkene sandsynligvis til begrebet vandrefalk/vandrefugl, for bortset fra 2 hentydninger til spejderlivet (bålregler m.m.), er der ingen koblinger til spejderlivet.
Historiebogen1943.png
1943 Historiebogen - Børnenes Julebog. Udgivernes Forlag.
 • Blandt en del historier i denne julebog er der to med spejderindhold:
 • Digtet Den lille spejderdreng vasker op; om en spejder, der som god gerning gerne tager opvasken hjemme - og gør arbejdet til en leg: En fisketur med bid hver gang. Af Elmer Dalsgaard.
 • Historien Søren klarer den af Dines Skafte Jespersen. Den fattige Søren bliver drillet i skolen, men da en spejdertrop slår lejr nede på engen, oplever han accept, hjælpsomhed og kammeratskab. Men efter ferien begynder drillerierne jo igen.
1948sysser.jpg
1944 Sysser af Astrid Hald Frederiksen. H. Hagerups forlag (Hagerups Pigebøger).
 • Sysser har mistet sin far, og familien har måttet flytte og Sysser skifte skole på grund af det ændrede forsørgelsesgrundlag. Det får dog ikke helt has på hendes gode humør, kammeratskab og vilje til at hjælpe andre med deres problemer. Det ender med en for mange uforglemmelig sommerlejr.
1944Mettepatr.png
1944 Mette bliver patruliefører af Cecilie Lütken. Skandinavisk Bogforlag.
 • Mette er blevet lidt ældre og mere erfaren. Hun skaber sig udfordringer, bl.a. blander hun og Ulla sig i drengespejdernes tæveøvelse. Hun bliver forbigået til at blive patruljefører, men får mulighed for at bevise sit værd.
Svupstik1944.jpg
1944 Peter Svupstiks Spejderskrøner 1 og 2 af Torkil Søager. Spejderforlaget. Genudgivet 1959 og 2007.
 • To bøger, hvor den navnkundige Peter Svupstik fortæller om sine fantastiske spejderoplevelser med Bøffelpatruljen.
1945elses forste.jpg
1945 Elses første spejdertur af Helle Holm. Frederik E. Pedersens forlag
 • En hurtigt overstået bog om Else, der lever i små kår med sin syge mor og sin lillebror. Hun får hjælp på sin byplads af Jørgen, der er spejder, og gennem ham kommer hun ind i spejderlivet. Sommerlejren går bl.a. til Fyn, hvor hun betages af Brahetrolleborg.
I kamp med lapmarkens marodører.jpg
1945 I kamp med lapmarkens Marodører af Martin Wahl.
1945Drengebogen.png
1945 Drengebogen 1. Antologi. De Unges Forlag.
 • Blandt 14 historier handler een om patruljeføreren Tom Randle, der får til opgave at få lidt frisk luft og humør i en jævnaldrende konvalescent. Der sker mystiske ting på ejendommen, men spøger det mon?
Vennerilivogdød.jpg
1945 Venner i liv og død af Aage Hermann. Barfods Bogforlag.
 • Jens er på vej med toget til verdensjamboreen i Vogelensang i Holland i 1937. På turen bliver han venner med svenskeren Gösta, nordmanden Hakon og finnen Paovo. De kalder sig Drengen, Gossen, Gutten og Pøjken. De nyder jamboreen sammen og bliver gode venner. Efter lejren holder de kontakten, og får i stand at de alle mødes i Finland hos Paovo et par år senere. Men da russerne invaderede Finland, gør de sig nyttige i finsk tjeneste.
1946 drengebogen.jpg
1946 Drengebogen 2. Antologi. De Unges Forlag.
 • Blandt 11 historier er der to med spejdertema. De er begge bragt senere i antologien Spejderhistorier:
  • Walter Rhoades: Deres livs eventyrligste sporjagt. To spejdere på svampejagt opdager et par forbrydere, og hele patruljen kommer på forbryderjagt.
  • L. B. Thoburn-Clarke: Den gyldne hule. En trop besøger en maoristamme, og en af spejderne følger ikke stammens regler.
Akelapatruljen.jpg
1946 Akelapatruljen af Annesofie Hermann. Gyldendal
 • Vi møder Akelapatruljen i Vordingborg, nok i første halvdel af 1920'erne med Fniseras, Korporalen, Divi, Vera Vips, Wikkelvejr, 'de to små' og så fortælleren, der er patruljefører. Vi følger dem på ture og til turneringer, og den evigt tilbagevendende Good-Turn. Flere enkeltheder får bogen til at virke selvbiografisk, bl.a. at det er Annesofies barndomsby, og hun har virkelig boet på et hospital, da hendes far var hospitalsforvalter.
1946 Kit opdager verden - en bog for de 7-8-årige Inger Buchardt, J. Frimodts Forlag 1946. Med illustrationer af Vibeke Mencke.
 • En samling småhistorier om Kit, en 8-årig pige.
Ingaisland.png
1947 Ingas Islandsfærd af Estrid Ott. Grafisk Forlag. Forside: Axel Mathiesen.
 • Inga bor på Lofoten under besættelsen og flygter til Island med sine brødre. Her tilbringer hun resten af krigen + et par år til for at gøre sin skolegang færdig. Hun bor hos en dansk familie og deltager i den lille bys ungdomsliv, der også inkluderer pigespejderne. Inga og veninderne Ruth og Runa er piger med ben i næsen og gå-på-mod, og vi følger dem på deres færd rundt på Island. Bogen tager tilstedeværelsen af spejderbevægelsen som en selvfølge og nævner den kun pletvist.
1947 Sekskanten af Elly Reiner Pedersen. Frede og L.C. Lauritzens Forlag. Omslag af Vibeke Mencke.
 • Inge og Vips opsøger den unge tilflytter, kontorpigen Karen, for at lære at spille blokfløjte. Karen var spejder i sin hjemby og de to piger bliver grebet af tanken. Sammen med tre andre piger danner de en patrulje, men der er ikke andre pigespejdere i byen, så de skaber en uafhængig patrulje med ternet uniform (man skulle sy en uniformsbluse for at blive 1. klasses spejder). Karen er en god læremester, og da pigerne kommer i kontakt med byens drengespejdere, får de lejlighed til at vise hvad de kan.
 • Ud fra stednavne og eksistensen af etagebyggeri samt pigernes møde med Niels Ebbesens trop kan byen fastslås til at være Randers. Hvornår kom der pigespejdere til Randers? Måske er historien endda delvis selvbiografisk??
Ingasfinmarkstogt.jpg
1948 Ingas Finnmarkstogt af Estrid Ott. Branners Forlag. Forside: Axel Mathiesen.
 • Vi møder Inga, Ruth og Runa et par år senere, da de bruger et par sommermåneder på at rejse Finmarken igennem på kryds og tværs med skib, bus og hvad der ellers er af transportmidler. De rejser i 'spejderdragt' det meste af tiden og møde da også nogle spejdere, men det er slet ikke i fokus. Derimod er der megen fokus på efterkrigstidens Finmark, hvor alt er ødelagt og der er mangel på alt - undtagen dårligt vejr.
Dannysflok.png
1948 Dannys Flok af V. C. Barclay - udgivet af Det Danske Spejderkorps. Fra Engelsk: Danny's pack 1928.
 • Danny er blevet voksen og er selv flokfører. Bogen rummer 4 historier om flokkens oplevelser på egen hånd, hvor de årvågne ulveunger får fanget æbletyv, reddet blåmejser m.m.
Dannysfloknye.jpg
1948 Dannys Flok, nye eventyr af V. C. Barclay - udgivet af Det Danske Spejderkorps. Fra Engelsk: Danny and the Rattlesnakes: Yarns for Scouts and Cubs 1931.
 • Igen er Dannys flok på eventyr, og de vakse ulveunger afslører smuglere og meget andet.
Syssersol.jpg
1948 Sysser i Sol og Blæst af Astrid Hald Frederiksen. H. Hagerups forlag.
 • Skæbnen sender Sysser og hendes søskende til fasteren i Jylland et lille års tid. Sysser er ellers blevet ridderspejder og patruljefører, men må undvære sin patrulje. Eller kan hun? Hun finder altid steder at sprede sit gode humør og folk, hun kan hjælpe.
1949syssersp.png
1949 Sysser som spejder af Astrid Hald Frederiksen. H. Hagerups forlag.
 • Bogen falder handlingsmæssigt ind som nummer 2 i serien. Troppen er for stor. Sysser og Sisse bliver patruljeførere, deler deres patrulje imellem sig og er med til at starte en ny trop. En ny pige i klassen viser sig at være spejder - men grøn spejder. Det bliver hurtigt til et godt grøn/blåt samarbejde.
1949gladespejderdage.png
1949 Glade spejderdage - Akelapatruljens oplevelser af Annesofie Hermann. Gyldendal
 • Vi genser Akelapatruljen, der er blevet en smule ældre, har været ude at møde andre spejdere til turneringer, og stadig holder gejsten trods skiftende lederkræfter. Og den evigt tilbagevendende good-turn.
Arenreddet.png
1949 Æren reddet af Emanuel Bassing. O Lohses forlag
 • Mogens er patruljeassistent og inde i en periode, hvor gejsten mangler. Han svigter sit ansvar og kan ikke vinde sine kammeraters tillid igen. Først flere år senere lykkes det - og det i en langt alvorligere situation.
Spring til: 191019201930194019501960197019801990200020102020


1950

1950syssersisse.jpg
1950 Sysser og Sisse af Astrid Hald Frederiksen. Branner og Korchs Forlag.
 • Sysser og Sisse bliver studenter, og følger hver deres vej ud i livet. Sysser går lidt død i spejderlivet til hun møder den rette inspirator, og kaster sig over seniorarbejdet.
1951herkommerpigespejderne.jpg
1951 Her kommer pigespejderne af Annesofie Hermann. Gyldendal.
 • Akelapatruljens piger er blevet et år ældre, har opdaget det andet køn og det har opdaget dem. Bogen er lidt mere et tilbageblik med enkelte referencer til 'nutiden', men de er stadig på ture, løser alskens problemer - og good-turn.... Bogen runder elegant af med et gensyn, hvor de mindes deres patruljetid med ture
1951olepaaspionjagt.png
1951 Ole på spionjagt af Houmann Andersen. O. Lohses forlag, eftf.
 • Oles far har indbrud på fabrikken. Pelle, Oles spejderkammerat, holder op som spejder. På sommerlejren kommer eventyret rigtigt i gang.
Minegenjulebog1952.jpg
1952 Min egen Julebog redigeret af Dines Skafte Jespersen på Chr. Erichsens Forlag.
 • Blandt 15 andre historier er En Spejderdreng af Kamma Creutz-Nathansen: Bent er noget svagelig, men får lov til at blive spejder da han fylder 11. På hans første overnatningstur i skoven får han lært at ikke alle er glade for spejdere. Men når uheldet er ude, er det dem, der træder til.
1954modjul.png
1954 Mod Jul, Børnenes ny julebog af I.P. Jensen. Eget forlag, i kommission hos O. Lohse.
 • 20 fortællinger, 1 med spejdere: En Jule-Good-Turn af Ingvar Bach. Fjordby grønne spejdertrop planlægger en jule-good-turn. I forberedelsene kommer Glentepatruljen på sporet af nogle krybskytter.
1943tinka.jpg
1957 Tinka gennem tykt og tyndt af Thora Lund, Det Danske Pigespejderkorps.
 • 26 sider med hver 2 små tegnede striber med fortællinger om en blåmejse, der tit kommer galt afsted. Teksten til tegningerne er på verseform.
1957historiebogen.png
1957 Historiebogen - Børnenes Julebog. Grønvald-Fynbos Forlag.
 • I denne julebog er der 14 historier, 1 om spejdere: Mors Hemmelighed af Elly Reiner Pedersen. Lotte er med troppen på lejr i Norge og får brev hjemmefra. Her fortæller hendes mor om sin egen lejrtur til Norge i sin tid, og om, hvordan hun dummede sig. Det lærer Lotte af og kommer ud for et pudsigt sammentræf.
Spring til: 191019201930194019501960197019801990200020102020


1960

Spejderhistorier.png
1960 Spejderhistorier en antologi med 21 historier af forskellige forfattere, redigeret af Hans Røpke. Carit Andersens forlag.
 • En antologi med mest tidligere udgivne småhistorier, alle med spejdertema.
 • Samme forlag udgav i de år en lang række tematiserede antologier.
1961minegenjulebog.png
1961 Min egen julebog, en antologi med 13 historier af forskellige forfattere, redigeret af Dines Skafte Jespersen. Chr. Erichsens forlag.
 • En enkelt af historierne handler om spejdere: En spændende lejrtur af P. J. Petersen handler om Kallerup Trop, der skal i pinselejr, og kommer på smuglerjagt om natten
Gronsmuttekvidder.jpg
1961 Grønsmuttekvidder af Gudrun Due Jensen, med vignetter af Thora Lund. Udgivet af KFUK-Spejderne
 • De små dyreunger, der er for små til at klare sig selv, oplæres omsorgsfuldt af grønspætten. Med denne dyreanalogi fortælles om livet som grønsmutte og de ting man skal lære før man rykker op til de store spejdere.
Uglegoodturn.png
1964 Uglepatruljens Good-Turn. af Povl Tolderlund Hansen. Skandinavisk Bogforlag.
 • Leo, den nye dreng i klassen virker opvakt, men der er noget mystisk over ham. Kan de lokke ham med i Uglepatruljen?
Ugleturnering.png
1964 Uglepatruljens Turneringsdyst af Povl Tolderlund Hansen. Skandinavisk Bogforlag.
 • Patruljefører Erik supplerer patruljen med 3 gadedrenge. Finder de sig til rette inden divisionsturneringen?
  • Begge bøger om Uglepatruljen findes også samlet i eet bind, udgivet i 1982. Se cover her: 1982 2xugle.png
1964modjul.png
1964 Mod Jul. Forlaget Mod Jul.
 • Blandt andre historier i denne julebog findes historien Da spejderne holdt julegudstjeneste for tyvene af B.S. Lundsgård
 • Kaj og Erik er sønner af skovfogeden, og ved et tilfælde opdager de at de mænd, der stjal juletræer i skoven, var brudt ind i den lokale kirke. De får dem fanget ved list, og julen er reddet for flere end skovfogedens og godsejeren.
1965historiebogen.png
1965 Historiebogen - Børnenes Julebog Grønvald-Fynbos Forlag.
 • Blandt andre historier i denne julebog findes Aldrig giv op af Kaj H. Funch. Under Besættelsen skal Anders på tropstur, men det går ikke så nemt som forventet, og han står med et stort ansvar.
1967børnenesjulebog.jpg
1967 Børnenes Julebog
 • Blandt andre historier er der dette år to historier med spejdertema:
  • Natpatrulje af Georg v. Bengtsson, hvor vi møder troppen fra Spejderhistorier igen. På deres fjeldtur bliver nogle af spejderne overfaldet og eftersøgningen er i gang.
  • Rævehalen af Aage J. Chr. Pedersen, hvor vi møder spejderne fra Skellerup og Broby i deres indbyrdes konkurrence, hvor samvittigheden er den hårdeste dommer.
1968 vierborn.png
1968 Vi er Børn af Sol og Sommer af Carin Cederblad. Oversat fra svensk:Det låg et läger vid sjön. Illustreret af Thora Lund. Ungdommens Forlag.
 • Pigetroppen skal i lejr sammen med et par andre troppe. Vi følger nogle af pigerne før og under lejren.
Spring til: 191019201930194019501960197019801990200020102020


1970

1970borneneslillejulebog.png
1970 Børnenes Lille Julebog. Grønvald-Fynbos Forlag.
 • Denne julebog har 8 små historier; een af dem om spejdere: Spejdergangen af Kurt Haurvig Juhl: Fortælleren og hans kammerat Aage er i samme patrulje, i samme klasse og bor overfor hinanden. De laver alting sammen, og i denne historie skal de bestå spejdergangen sammen. De går en beskrevet rute, men går forkert og lærer på den hårde måde at man ikke skal løbe over en mark med køer.
1970femminutter.jpg
1970 Fem minutter over bar arm af Ole Henrik Kock. Borgens Forlag.
 • Bogen har intet med spejderiet at gøre - er nærmest en impressionistisk fortælling om en fortabt barndom og et råt og åndeligt forarmet liv i et hæsligt miljø. Blandt så mange andre løsrevne ting ved dette - erhh - værk, har man fundet på at tegne en spejder på forsiden.
  • Faktisk er forsiden en plakat, der reklamerer for salg af krigsobligationer i USA under første verdenskrig. Det var tredie oplag obligationer (3rd Liberty Loan Act), der faktisk primært blev solgt af amerikanske drenge- og pigespejdere[7].
BSA USA bonds WWI poster.jpeg
1970plokhusker.png
1970 Så vidt Pløk husker af Berit Lynge Nielsen. Lademanns Læseheste.
 • Stritter og Pløk sættes til at lede en ny patrulje i troppen - med 3 nyoprykkede blåmejser og en nytilkommen.
1971 balladesæl.png
1971 Ballade i Sælhundepatruljen af Berit Lynge Nielsen. Lademanns Læseheste.
 • Et gensyn med Pløk, Stritter, Loppe, Gnask, Fluks og Klemme til patruljemøder,tropsture og om hvordan de lige akkurat overlevede spejderhjælpsugen.
1972 seksskore.png
1972 Seks skøre sælhunde af Berit Lynge Nielsen. Lademanns Læseheste.
 • Et gensyn med de 6 pigespejdere, der (næsten) altid prøver at gøre det rigtige.
1973 pløkfransk.png
1973 Pløk på fransk visit af Berit Lynge Nielsen. Lademanns Læseheste.
 • Jule-goodturn, økseløb og en spændende sommerlejr i det sydfranske er blandt sælhundepatruljens oplevelser her i den sidste bog.
1977 Solister af Henning Mortensen. Forlaget Borgen.
 • Denne bog er en samling af småhistorier om folk, der pludselig står alene med problemerne - og i nogle tilfælde en vej ud.
 • I fortællingen Spejder på 5 sider er jeg-personen en gammel spejderleder - fuld af kærlighed til naturen, til Gud og til spejderne. En hændelse på en tur får ham til at vende blikket indad, og han bryder sig slet ikke om det, han ser.
Spring til: 191019201930194019501960197019801990200020102020


1980

1982 Løb Leo af Kjeld Koplev. Forlaget Borgen.
 • Leo er i bund og grund umoden og gider ikke danseskolen mere. Han får besnakket sine forældre til at han kan begynde som spejder, men dér falder han heller ikke helt til. Han får dog et par lejroplevelser.
 • Bogen er en ud af 3-4 stykker om Leo, og vist den eneste, der berører spejderne.
1988 Natpatrulje af Georg V. Bengtsson. Gyldendals Dingo-serie:Rød Dingo ••.
 • Man har støvet tre fortællinger (Guldfeber, Mysteriet i højfjeldet og Natpatrulje) af Georg V. Bengtsson af og skrevet dem sammen til een. De to første historier har før været bragt i antologien Spejderhistorier fra 1960. Oprindeligt foregår de to historier på to af hinanden følgende juleferier i Norge for en dansk trop. Natpatrulje er en historie i samme trop, bragt i Børnenes Julebog fra 1967. I den aktuelle bog er de skrevet sammen til at foregå på samme ferie, og teksten er bearbejdet for læsbarheden.
Spring til: 191019201930194019501960197019801990200020102020


1990

1996 Esben i det fremmede af Knud Erik Pedersen. Gyldendal.
 • En serie med 7 bøger om Esben i en lille nordjysk landsby i midten af 1900-tallet. Esben var engang grøn spejder i sin lille by, men nu er gruppen nedlagt. I denne 6. bog bliver Esben spejder i Danske Baptisters Drengespejderkorps i nabobyen. Dels fordi hans bedste ven Mikkel er spejder dér og dels fordi deres sommerlejr foregår på kongreslejren lidt nord for København, og Esben vil gerne opleve hovedstaden. På dén tur lærer han også en del om livets facetter.
Spring til: 191019201930194019501960197019801990200020102020


2000

2001 Skid i fred, Kalle! af Anna-Marie Helfer. Gyldendal . Lille Dingo for begynderlæsere. ISBN 87-02-00315-5
 • Kalle er blå spejder og han skal på sin første spejderlejr. Toiletterne er blot en latrinrende med en rafte at sidde på, så Kalle finder helt selv ud af at gå på spadetur.
2005 Varulve hyler af Jørn Jensen. Forlaget Egmont/Alinea. ISBN 87-23-01738-4
 • Adam er lille spejder, og skal på et spejdermøde på aftenløb. Han er makker med Freja, og i mørket i parken møder de en varulv.
 • En læs-let-bog (lix 3-5) på 22 sider.
2005 Volvo Lastvagner af Erlend Loe. Forlaget Gyldendal.
 • I denne anden bog om nordmanden Doppler, der har meldt sig ud af samfundet og bor i skoven, kommer han til Sverige og træffer Maj Brit og von Borring, to ældre mennesker, der ligeledes bor alene hver for sig og har en alternativ tilgang til tilværelsen. von Borringer har været spejder hele sit lange liv og bruger elementer fra scoutcraft til en hjemmestrikket terapi overfor Doppler.
 • Selv om bogen dukker op ved en søgning på 'spejder' på bibliotek.dk, er der intet spejderfagligt i den. Forfatteren viser dog et pænt indblik, bl.a. i spejderloven og von Borrings deltagelse på 2nd World Rover Moot på Ingarö.
Spring til: 191019201930194019501960197019801990200020102020


2010

2010 Skumle skiderikker og lyserøde skyer - af Gitte Winter Graugaard. Forlag: Siesta. ISBN 978-87-92539-12-0
 • Amalie og Emma er bedste veninder. De har sommerferie. Emma har så småt kærestedrømme, men tager alligevel med på sommerlejr. Dér oplever de noget, der får stor indflydelse på resten af sommeren.
 • Bogen handler lige så meget om pubertet og ungdomskærlighed, som om spejderlivet og kriminalhistorien. Den tager afsæt i en troværdig sommerlejr på Toggerbo - det virker ret meget som om forfatteren selv har været spejder.
2010 Be ready af Oliver Morgan. 30 sider. Forlaget Gullhoj.
 • Ann skal på spejderlejr. Hendes far 'underholder' med hvor barske de var da han selv var spejder. På lejren ligner det slet ikke fars historier, men de kommer dog til nytte.
 • Læse-let-bog til engelskundervisningen
2011 Kugler over Nørrebro - af Ellen Holmboe. Dingo Ung Roman. Forlag: Gyldendal. ISBN 978-87-02-10428-8
 • Jay Jay, der bor på Nørrbro, får besøg af sin fætter Bo fra Ho nær Esbjerg. Han er ikke meget for det, og så er Bo endda også spejder! Han viser Bo rundt i kvarteret, og de oplever et banderelateret drive-by skyderi. De får raget sig uklar med den ene bande, og må stikke af, men så viser det sig at det vist ikke er tossede ting, spejdere kan.
2011 Dødens Tur af Mikkel Messer og Christina Muhs Nielsen. Forlaget Elysion. letlæst bog, Giga Gys nr 4 med Lix 6. ISBN 978-87-7719-439-9
 • Emma og Emil er ulve(unger). De skal på tur og samle svampe, men deres leder får fat i en forkert svamp.
 • Denne gang har tegneren valgt at tegne KFUM-uniform, ganske vist uden mærkerne..
2011 Mikkel og en mørk nat af Ole Svarre. Forlaget Gullhoj.
 • Mikkel og Emil er spejdere. De tænder bål til mødet og bager snobrød. Der aftaler de at tage ud at sove i skoven om lørdagen.
 • En læs-let-bog med lix på 7,9 - superlet. 16 sider, så der er ikke plads til meget handling, når tegneren også skal fylde nogle sider. Synd at denne ikke har set en rigtig spejder.
2011 Asta og Malte på lejr af Birthe Kot. Forlaget Gullhoj.
 • Asta og Malte er på lejr med 18 andre børn. De bor i teltlejr og tager afsted et døgn på bivuak-hike.
 • En læs-let-bog med lix på 5 - superlet. 16 sider; halvdelen med tekst, resten tegninger.
2012 The scout trip af Oliver Morgan. 30sider. Forlaget Gullhoj.
 • Gary tager på lejr med sin spejdergruppe. De bygger i rafter og tager på hike.
 • Læse-let-bog til engelskundervisningen
2013 Vitello gør en god gerning - af Kim Fupz Aakeson. Forlag: Gyldendal. Læs-let-bog.
 • Vitello keder sig og bruger tiden på at kaste sten mod naboens flagstang. Møgungen William kommer forbi i spejderuniform, og Vitello kunne godt tænke sig at kunne gå med kniv, så han vil da godt være spejder og gøre gode gerninger. Han sætter nogle klistermærker på sin skjorte, og så går de to knægte ud for at gøre gode gerninger. Ånden er redebon, men kødet er skrøbeligt, så det går ikke helt som beregnet.
2016 Palle som spejder - af Jørn Jensen. E-bog. Forlag:Alrune. Læs-let-bog.
 • Palles far henter ham fra spejdermøde. Ifølge tegningerne er Palle grøn spejder. På vejen hjem kommer de forbi et træ med en kat i. Det troede de at de nemt kunne klare.
2016 Ravne i fuld fart af Jørn Jensen. Lindhardt og Ringhof. Læs-let-bog. Gennemillustreret af Gunhild Rød.
 • Ravnepatruljen med Buller, Filip, Anna, Stine og Benny skal tage naturmærket. De skal finde spor og lave mad på egen hånd, og det går lidt galt.
2017 På sporet - af Kirsten Sonne Harild. Politikens Forlag 2017.
 • 9-årige Siverts forældre forsyner ham med computer og gamingstol for det er jo det, børn vil have. Sivert vil hellere være ude i naturen, og er der tit i sin drømmeverden. Men så får han lov til at snuse til spejderlivet, og på hans første weekendtur får han brug for, hvad han kan - og lært en masse.
 • Bind 1 i serien Natuglerne med foreløbigt kun 1 bog i serien. Sivert bor i storbyen, og adressen på spejderne passede faktisk i virkeligheden til fornyligt[8]. Bogen slutter med en opfordring til at søge mere om spejdere, og angiver de fem danske WOSM/WAGGGS-korps som muligheder. Bogen er for samme alder - ca 3. klasse, og et godt indslag parallelt til drengebøgerne 'i gamle dage'. Nogle få praktiske aspekter ved spejderlivet er ikke helt korrekt, men hvad? Bogen er en god ambassadør.
2017 Ravne på vildspor af Jørn Jensen. Lindhardt og Ringhof. Læs-let-bog. Gennemillustreret af Gunhild Rød.
 • Buller, Filip, Anna, Stine og Benny er spejdere, og skal på sporløb. Det er de gode til, men alligevel går der kludder i det.
2018 Mænds Hjerter af Nickolas Butler. Forlaget Klim. Oversat fra The hearts of Men (2017) af Ninna Brenøe. En roman for voksne på 407 sider.
 • Nelson er en fagligt dygtig spejder med en høj moral. Han er ikke ret høj og har meget svært ved at finde venner. Dette gør ham til lejrens prügelknabe. Kun een af de lidt ældre spejdere, Jonathan, viser ham hensyn og venlighed. Lejrchefen ser Nelsons kvaliteter og investerer i hans livsforløb. Vi følger de to drenges venskab, der afbrydes af uddannelse og udsendelser. Når næste generation vokser til, er Jonathans søn spejder og Nelson den nye lejrchef. Her krydses deres veje igen, og med tredie generation endnu en gang.
 • Grundlaget for historien er Camp Chippewa, der virkelig eksisterer. Detaljer i lejrlivet, de mekanismer, der virker på en lejr og de onde ting, drenge kan gøre ved hinanden, viser det indblik forfatteren har i spejderlivet.
2018 Arlo Finch i Flammernes Dal af John August. Forlaget Alvilda. Oversat fra engelsk af John Lysmand. 270 sider, ISBN 9788771659078, 1. del af trilogi.
 • Arlos mor flytter med Arlo og hans søster tilbage til hendes barndomsby - en lille by oppe i Colorados skovrige bjerge. Arlo kommer hurtigt med i den lokale rangergruppe og falder til, selv om han er helt ukendt med rangerlivet. Han vænnes hurtigt til møderne, weekendturene og turneringerne.
 • Bogen er en fantasy-bog, og i skovene omkring byen er tingene ikke helt som i andre skove. Ranger-duelighedstegnene og -rangordningen er lidt som vi kender det fra spejderne, men pensum går også på det magiske og kendskab til de mange underlige (og farlige) skabninger, der lever omkring byen i grænselandet til et parallelunivers. Rangernes overlevelsestræning er på Harry Potter-niveau.
2018 Vi er Bæverne! af Line Rasmussen. Forlaget Alinea. Læs-let-bog Blå Læseklub middel - lix11,8. ISBN 978-87-23-53069-1
 • Bæverne er på hyttetur i skoven, og vil prøve hvor god lederen Eriks hund er som sporhund. Men der er krybskytter i skoven....
 • Bæverne er selvfølgelig tegnet med grønne uniformer.
2019 Ny Spejder af Søren S. Jakobsen. Forlaget Tellerup.
 • Læse-let-bog Spejder-drengen 1. Asger er ret ugidelig hjemme og hænger bare på sofaen. Mor vil have ham til fodbold, men han har ikke lyst. Asgers morfar foreslår at han bliver spejder, og det første spejdermøde føler han skræmmende, men de andre er søde og han falder til ved lejrbålet.
2019 På Lejr af Søren S. Jakobsen. Forlaget Tellerup.
 • Læse-let-bog Spejder-drengen 2. Asger er faldet til som spejder og er med på sommerlejr. De har det sjovt, og natløbet bliver ikke helt som forventet.
2019 En god Spejder af Søren S. Jakobsen. Forlaget Tellerup.
 • Læse-let-bog Spejder-drengen 3. Spejderhytten skal repareres, og spejderne skal ud at sælge lodsedler. Hermed hjælper de også børn i et land med krig. Asger får hjælp af sin morfar, men han falder altid i snak med dem, der skulle have købt en lodseddel, så de får ikke solgt nogen. Men så kommer hjælpen fra en uventet side.
2019 Ib og An må gå af Kirsten Ahlburg. Forlaget Turbine. Læs-let-bog lix3. ISBN 978-87-406-5309-0
 • Ib og An og deres otte kammerater i flokken er på vandretur, beskrevet med enstavelsesord.
 • De er blå spejdere.
2019 Nora af Louise Roholte. Forlaget Elysion. 94 sider, ISBN 978-87-7214-584-6
 • Nora er vild med naturen, til forskel fra sin familie, der evig og altid hænger i mobilen. Hendes weekendtur med spejderne er ved at gå i vasken, men hun får manipuleret sine forældre til at træde hjælpende til.
 • Bogens pointe er at man ikke skal være online konstant. Spejderlivet er beskrevet fint og reelt nok - hvis man altså kan snuppe at det konsekvent kaldes en spejdertrup.
2019 Arlo Finch i Fuldmånens Sø af John August. Forlaget Alvilda. Oversat fra engelsk: Arlo Finch in the lake of the moon. 354 sider, ISBN 978874150547-1, 2. del af trilogi.
 • Mange 'ting' søger stadig at komme Arlo til livs. Sommerlejren står for døren, og troppen tager afsted for at være på lejr med troppe fra andre egne af landet - men alle rangere, og vant til lidt anderledes farer i naturen.
Spring til: 191019201930194019501960197019801990200020102020


2020

2020 Den lille trop - Sømærket af Sten Platz. Forlaget Tellerup. Læs-let-bog lix 8 - for folk med læsevanskeligheder. Stort billede og lidt tekst på hver side.
 • Anja og Bob er spejdere. De skal tage Sø-mærket ved at bygge en bås og sejle over søen. Deres båd kan ikke sejle så godt, men de får hjælp fra en ny ven.
 • Vi er nærmest i et Disney-univers; Anja er en ræveunge og Bob er et næsehorn. De får hjælp til at bestå mærket, men det er intet problem i bogen at det rent faktisk er groft snyd.
2020 Den lille trop - Fuglemærket af Sten Platz. Forlaget Tellerup. Læs-let-bog lix 8 - for folk med læsevanskeligheder. Stort billede og lidt tekst på hver side.
 • Anja og Bob tager fuglemærket, men først skal de finde ud af hvor alle fuglene er blevet af.
2020 Den lille trop - Snemærket af Sten Platz. Forlaget Tellerup. Læs-let-bog lix 8 - for folk med læsevanskeligheder. Stort billede og lidt tekst på hver side.
 • Anja og Bob skal tage snemærket. De skal lave en snemand. De kommer i klammeri med en heks, men bliver gode venner til sidst.
2020 Arlo Finch i skyggernes rige af John August. Forlaget Alvilda. Oversat fra engelsk:Arlo finch in the kingdom of shadows. 297 sider, ISBN 9788741510620, sidste del af trilogi.
 • Arlo får den fine ide at hente sin far hjem fra udlandet gennem de lange skove. Det gør ikke hans tilværelse mindre farefuld.
 • Denne bog er ifølge forfatterens efterskrift den sidste om Arlo Finch. Han skriver yderligere lidt om sin ungdom i troop 177 i Colorado, hvilket forklarer at han har kunnet beskrive Arlos rangerliv så tæt på et reelt spejderliv.
2021 Fønikspatruljen af Benny Bang Jensen. Forlaget Flint, ISBN 978-87-973394-0-4.
 • Sylvester er 12 år og han er på oprykningstur med Jungletroppen. Han har sat sig et mål sammen med spejderkammeraterne HC og Ziggy - de vil prøve at finde ud af, hvad der skete med en spejder, der forsvandt på en tur til samme hytte for over 30 år siden. Vi kastes ud i et hæsblæsende zombielignende eventyr, hvor Sylle får hænderne fulde, for der skal jo også være tid til en spejderkæreste.
 • Bogen er en god ambassadør for spejderne, for bag historien ligger alt det spejderlige som en selvfølgelighed med kammeratskab, spejderværdier m.m. Man får endda spejderloven præsenteret bag i bogen, hvis man har været for tungnem til at greje den ud fra oprykningsweekenden. Forfatteren er selv spejder, så hele dynamikken i troppen er på plads.
2022 Ulve på Asfalten af Annette Bjørg. Forlaget Gyldendal, ISBN 978-87-02-34476-9. Læs-løs-bog med lix=16. 100 sider.
 • Bue og Pil er et sæt tveæggede tvillinger. De trænger til lidt udfordringer, så forældrene beslutter at de skal gå til spejder. Det er de i begyndelsen ikke meget for, men det ændrer sig hurtigt da de finder sig til rette blandt de andre ulveunger i Stenbroens Spejdere.
 • Bogen er vel en fin ambassadør overfor børn, og den tager også praktisk fat i lidt By-kontra-natur-problematik, naturforståelse og de sociale masker, børnene har overfor hinanden. Set med spejderøjne rammer den næsten i plet - men spejdergruppen omtales konsekvent som 'klubben'. Måske med vilje overfor ikke-spejdere? Ellers er der rigtig mange aspekter, der beskrives troværdigt. Spejderne er ulveunger, der går med grøn uniform, tørklædet beskrives som grønt og rødt, men er tegnet gult på illustrationerne. Nogle af kapitlerne er afsluttet meget fikst med en lille vignet i form af et KFUM-duelighedstegn med et motiv, der matcher kapitlets indhold. Illustratoren har bestemt gjort sin research, bl.a. med firknob på nogle af tørklæderne.
2022 Kaj er sej - med en dolk af Trine Løve Østerbye. Forlaget Elysion. ISBN978-87-7401-405-8, Bogen er en læsletbog med et lix på 17. 27 sider.
 • Kaj er møgdårlig til fodbold, og bliver bebrejdet at de taber. Det er lidt skidt, da han godt vil imponere en pige i klassen. Så finder hans far på at han skal prøve at være spejder, og han har åbenbart flair for snitning og båltænding.
 • Spejderne har grøn skjorte og rødt tørklæde. De er ved at tage knivmærke og bålmærke, så de er muligvis ulveunger, men bliver sat til at tænde bål ved at gnide to stykker træ mod hinanden. Og det er endnu en af de bøger, der kalder det for en spejdertrup. Bogen er nummer to i en serie om Kaj er sej. De andre bøger handler om karate og el-bas.
2023 Storm er SPEJDER af Pia Aagesen og Sanne Haugaard . Forlaget Carlsen. ISBN 978-87-2706-041-5 , bogen er en 'God Læsestart'-bog niveau 2, lix=12. 38 sider.
 • Storm er spejder og skal på sin første lejr.
 • Bogen viser et fint kendskab til spejderlivet og 'sælger varen godt'. Den viser endda med tegninger lidt af spejderens udstyr. Uniformerne er blå med rødt tørklæde, men mærkerne er anonyme, kun uklart skitseret og anbragt uden relation til kendte uniformer.

Se også

B-P i skønlitteraturen

1946mafeking.png
1943 Drengene fra Mafeking S. N. Holck 1943, 2. udg. 1946 3. udg 1954 med anden forside. Carl Allers Forlag.
 • En fiktiv fortælling om belejringen af Mafeking med afsæt i det virkelige hændelsesforløb. Det er sikkert kun B-P og lederen af kadetkorpset, den 13-årige Warner Goodyear[9], der ikke er opdigtede personer.
1954drengeneframafeking2.jpg

Kilder og eksterne henvisninger