The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Ændringer

Spring til navigation Spring til søgning

DUI-LEG og VIRKEs historie

1.521 bytes tilføjet, 11. feb 2019, 13:16
flere fakta fra Arbejdermuseet
== [[1930]] ==
-->
== [[1931]] ==
* Medlemstallet var steget til omkring 9.000.
* DUI begyndte et samarbejde med Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Formålsparagraffen ændredes derfor til:
** ''De Unges Idræt har til opgave at organisere arbejderklassens børn for derigennem at opdrage dem til bevidste medkæmpere i den danske arbejderbevægelse. De Unges Idræt er et led i den socialdemokratiske arbejderbevægelse. Organisationens opdragelsesarbejde udføres på socialistisk grundlag''
-->
== [[1932]] ==
* Bladet ''[[Rødfalken]]'' begyndte at udkomme.
== [[1934]] ==
-->
== [[1935]] ==
* Organisationens 9 bud blev formuleret:** Vi er Arbejderbørn.** Arbejder- drenge og – Piger holder sammen.** Vi er gode Kammerater.** Vi vil holde Disciplin, og man kan stole paa vort Ord.** Vi forhaaner eller bagtaler ingen.** Vi vil undgaa Alkohol og bekæmpe Nikotinnydelse.** Vi vil læse gode Bøger.** Vi vil holde vort Legeme rent og sundt.** Vi vil lære at forstaa vor Parole: Orden – Solidaritet – Venskab.
== [[1936]] ==
* Der var landslejr i Ålborg
== [[1937]] ==
* Samarbejdet med DSU stoppede. Formålet ændredes derfor til:**''- at udvikle børnenes selvstændighed og ansvarsfølelse, give dem kendskab til kulturelle værdier og sociale forhold samt bibringe dem forståelse for arbejderbevægelsens indsats i nutidens samfundsliv.''* Landslejr i Tønder
== [[1938]] ==
<!--
== [[1939]] ==
== [[1945]] ==
* Medlemstallet havde passeret 13.000
== [[1946]] ==
* International venskabslejr i Roskilde
== [[1947]] ==
<!--
== [[1950]] ==
* DUI har 152 afdelinger med 9.729 medlemmer
-->
== [[1951]] ==
-->
== [[1968]] ==
* Uniformen afskaffesafskaffedes.* Navnet ændredes til DUI-LEG og VIRKE.
<!--
== [[1969]] ==
== [[1980]] ==
* Efterskolen Blykobbe på Bornholm etableredes.
== [[1981]] ==
== [[1982]] ==
* Efterskolerne Bisnapgård ved Hals og Billeshave ved Middelfart blev etableret.
== [[1983]] ==

Navigationsmenu