SpejderWiki:Afstemningsprocedure

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Yes check.svg Denne side er en officiel politik for den danske SpejderWiki – en bredt accepteret standard, alle brugere skal følge. Du må gerne ændre denne side efterhånden som det bliver nødvendigt, men vær sikker på at det afspejler konsensus. Er du i tvivl, så brug diskussionssiden.

Den vigtigste kilde til beslutninger på SpejderWiki er konsensus. Imidlertid kan de i visse tilfælde være nødvendigt at løse de "gordiske knuder", der kan opstå i diskussioner; dette gøres ved afstemning. Proceduren for disse er angivet nedenfor. Bemærk at afstemninger bør være en sidste udvej, efter at alle forsøg på konsensus eller kompromis er slået fejl.

Forberedelse

Afstemningstema

Afstemningstemaet (som gerne må være et spørgsmål) skal være formuleret således at det er muligt at give en række (altså mindst to) svar på det. Det er praktisk at man opstiller (mindst) to svarmuligheder, når man opretter en afstemning. Der er intet til hinder for at stemmeberettigede i løbet af afstemningen tilføjer andre svarmuligheder, men man skal lade være med at ændre på de svar, som folk allerede har stemt på.

Valgkoordinatorer

Afstemningen styres af en eller flere registrerede brugere. Ønsker man af forskellige grunde ikke at være ansvarlig, for eksempel på grund af habilitetsproblemer, kan man bede en anden bruger være ansvarlig for afstemningen. De(n) ansvarlige bruger(e) annonceres ved afstemningens påbegyndelse.

Opslag

Når afstemningen påbegyndes, annoncerer koordinatoren/-erne dette på de berørte sider og ved Lejrbålet og opretter et afsnit på SpejderWiki:Afstemninger.

Stemmeberettigede

For at have stemmeret, skal man når afstemningen påbegyndes:

  • være registreret som bruger
  • have bidraget til mindst 5 artikler uden at bidraget er blevet fjernet
  • ikke være blokeret eller bandlyst

Afstemningen

Afstemningsperiode

Afstemingen løber mindst en uge. Perioden annonceres ved afstemningens påbegyndelse.

Stemmemetode

Hver stemmeberettiget kan stemme på så mange alternativer, han eller hun ønsker - men kun en gang på hvert alternativ. Bemærk at man således kan stemme både for og imod et forslag, men at dette er ækvivalent med at man ikke stemmer.

Stemmeafgivning består i at sætte sin signatur og en evt. kommentar.

Det forslag, som ved afstemningens afslutning har flest stemmer, er vedtaget.

Afslutning

Når afstemningen afsluttes, annoncerer koordinatoren/-erne resultatet ved Lejrbålet og flytter afstemningsafsnittet fra SpejderWiki:Afstemninger til en underside derunder.

Hvis afstemningsresultatet medfører at nogen skal gøre noget, er det koordinatorens/-ernes opgave at sætte dette i værk.

Anmodning om statusændring

Ved anmodning om statusændring (til f.eks. administrator), skrives anmodningen på den relevante side (f. eks. SpejderWiki:Anmodning om administratorstatus. Her er valgkoordinator fra det øvrige administratorkorps, og afstemningsperioden er her mindst 2 uger. Afstemningen annonceres på forsiden. Stemmemetode er et støtter eller et støtter ikke - meget gerne med begrundelse. De stemmeberettigede er som ovenfor angivet, afstemningen opsummeres af en administrator og denne sørger for at få en bureaukrat til at foretage det nødvendige, såfremt udfaldet er positivt.