SpejderWiki:Kildeangivelser

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Yes check.svg Denne side betragtes som en norm på SpejderWiki – den illustrerer standardopførsel, som mange bidragsydere anser for korrekt og benytter sig af. Selvom det kan være anbefalelsesværdig at følge den, så er det ikke en politik. Du skal derfor være velkommen til at rette sidens indhold, men det foretrækkes, at du konsulterer sidens diskussion inden større ændringer.

Denne side er en udvidelse af SpejderWiki:Stilmanual og beskriver normen for kildeangivelser i artikler. Kilder til SpejderWikis indhold ønskes, fordi artiklerne ikke må være original forskning og skal kunne verificeres, jf. også SpejderWiki:Hvad SpejderWiki ikke er. Det betyder, at tekst og materiale uden kilde, som der rejses indvendinger imod, kan diskuteres og i sidste ende fjernes af øvrige bidragydere.

Når dette så er sagt, så er der mere albuerum i SpejderWiki end i de lidt større encyklopædiske opslagsværker som f.eks. Wikipedia. Vi tillader også (læs: Ser meget gerne) at der bidrages med lege, aktiviteter, inspirationsstof m.m. - dér vil kravet til kilder sædvanligvis ikke give mening. Hvis I i din gruppe leger en særlig form for hinketagfat eller har fundet på en nem version af en gammelmandsild, så er det ikke nødvendigt med kilder og andet noteapparat. Omvendt er det sjældent at det er relevant at beskrive i detaljer hvorledes en leg blev udviklet af nød fordi man manglede en egnet bane eller rekvisit.

Kildekritik

For at sikre højere kvalitet af den danske SpejderWikis artikler, går vi ofte i dybden og laver grundigt research på suspekte artikler. Til dette formål benytter vi kildekritik, der skal sikre, at selv små detaljer ikke forekommer at være ukorrekte.

Hvis man vil arbejde på at forbedre en artikel, men savner viden og kilder, skal man være opmærksom på, at det kan være meget svært at sætte sig ind i et emne, man i forvejen ikke ved noget om, og at man risikerer at skrive noget fejlagtigt.

Vær især opmærksom på fejl ved oversættelser. Det kan være uhyggeligt svært at oversætte f.eks. fagsprog korrekt. Hvis man ikke har den nødvendige indsigt i artiklens emne, skal man være forsigtig med at oversætte. Hellere udelade passager, man ikke helt forstår, end forsøge at skrive om til dansk. Du kan evt. sætte sådanne afsnit ind 'skjult', så en anden kan forsøge sig med oversættelse - så går kildematerialet ikke tabt. Dette gøres ved at skrive afsnittet ind imellem en '<!--' og en '-->'. Det er HTML-koder, der gør at det skrevne imellem disse 'tag's ikke bliver vist i selve artiklen, men kun kan ses i redigeringstilstand.

Finder du oplysninger i en artikel, som du har en mistanke om ikke er rigtige, så gør opmærksom på det på artiklens diskussionsside, eller – endnu bedre – undersøg selv sagen, ret artiklen, og angiv i artiklen en god kilde til rettelsen. Både bøger og vedligeholdte hjemmesider kan bruges som kilder.

Dine kilder til de informationer du bidrager med i artiklerne skal angives i selve artiklen. Kilderne angives som en note umiddelbart efter oplysningen efter formen <ref>http://webadresse el. lignende</ref>. Herefter indsættes et note-afsnit under artikelteksten. Normalt slår vi alt sådant sammen i et afsnit, der hedder == Kilder og eksterne henvisninger == I afsnittet skal kun angives teksten {{reflist}}. Herefter indsættes referencelisten automatisk i noteafsnittet. Begge dele kan nemt indsættes nederst i en artikel med koden {{subst:koe}}.

Artikler med et historisk overblik (som f. eks. artiklerne om de forskellige korps' historie) kan godt få et uoverskueligt stort noteapparat med masser af gentagelser, da sådanne artikler normalt består af snesevis af redigeringer, hver med nogle få punkter, når man falder over interessante fakta i en kilde. Her skal man naturligvis angive kilden under Kilder og eksterne henvisninger-afsnittet, og hvis det er en mindre kilde, angives den med <ref></ref> som ovenfor anført.

Er det en tykkere bog, hvor man plukker en del hist og her, kan man nok forliges med at den enkelte redigerings ophav kun anføres i redigeringskommentaren, hvis det ikke er en kontroversiel information (og bogen/kilden anføres under kilder). Så vil man altid kunne oplede kilden med lidt søgning i historikken. Så undgår vi at der er mere arbejde med kildeangivelse end med selve redigeringen.

Hvorfor skal der være kilder?

 • for at sikre, at den enkelte artikel er troværdig, og at enhver læser eller skribent kan kontrollere indholdet.
 • for at forbedre SpejderWikis overordnede troværdighed og autoritative karakter.
 • for at vise, at dit bidrag ikke er førstehåndsforskning, dvs. original forskning.
 • for at mindske risikoen for redigeringskrige eller for at bidrage til at løse dem, såfremt de skulle opstå.
 • for at kreditere en kilde for at have leveret nyttig information og for at undgå beskyldning for plagiering.
 • for at give yderligere information eller anbefaling om yderligere læsning.

Kan man ikke bare henvise til an anden SpejderWikiside, hvor det står?

Interne SpejderWiki-referencer kan ikke bruges til at verificere information. Et wikilink er ingen erstatning for at henvise til en kilde. Hvis informationen i sig selv indeholder link til en kildebelagt SpejderWiki-side er der ingen grund til dobbeltarbejde. For eksempel vores årstalsartikler er ganske uden kilder, for de henviser til artikler hvor begivenheden er beskrevet i detaljer.

Hvornår skal kilder angives?

Stort set altid. Du ved ikke hvornår du har brug for at søge tilbage i dine kilder. En tilsyneladende uskyldig information, du har fra en bog kan vise sig at være i modstrid med en anden kilde.

Når du tilføjer indhold

Hvis du tilføjer information til en artikel, og især hvis denne er omstridt eller har stor sandsynlighed for at blive draget i tvivl, bør du angive en kilde. Hvis du ikke véd, hvordan du formaterer en henvisning, så vil øvrige wiki-brugere gøre det for dig, bare du angiver alt, hvad du véd om kilden. Du kan også bruge en reference-generator, hvor du blot skal udfylde alle de felter du kan. Det er i mange tilfælde overkill, men nu har du linket til den.

I almindelighed gælder det, at selvom du skriver ud fra, hvad du selv husker, bør du aktivt søge efter autoritative henvisninger, som du kan citere. Når du skriver om din egen viden, bør du vide nok til at kunne google emnet og henvise til troværdige referencer, som læseren kan opsøge med henblik på kildeundersøgelse eller videre læsning. Eftersom du ikke altid vil være til stede i SpejderWiki, så du kan besvare spørgsmål om din viden, er det vigtigt at hjælpe læseren og øvrige skribenter med kildehenvisninger.

Behovet for kildeangivelser er særligt stort, når der skrives om meninger og holdninger, som er knyttet til et emne. Undgå upræcise udtryk som "nogen mener", "man", "de", "folk", osv. Gør i stedet dit indlæg kontrollerbart: Find en person eller en gruppe, som har denne mening eller holdning, nævn den ved navn og henvis til et sted, hvor den udtrykker denne mening, mundligt eller skriftligt. Husk, at SpejderWiki ikke er stedet, hvor du giver udtryk for dine egne meninger eller for førstehåndsforskning.

Eftersom dette er den danske SpejderWiki, bør dansksprogede kilder angives, hvor det er muligt, og altid forud for kilder af samme lødighed på øvrige sprog. Men fremmedsprogede kilder kan anføres, hvor det er naturligt eller nødvendigt. I så fald bør kilden anføres på originalsproget med en dansk oversættelse af den i umiddelbar tilknytning til den.

Når du kontrollerer indhold

Du kan tilføje kilder, også for materiale du ikke selv har skrevet, hvis du falder over en kilde, når du kontrollerer en artikels indhold. At tilføje kilder er en udmærket måde at bidrage til SpejderWiki på! Direkte citater kan indsættes (i det format, som artiklen i øvrigt anvender).

Når der er diskussion om fakta

Omdiskuterede redigeringer kan fjernes og istedet placeres på artiklens diskussionsside, hvor diskussion og redigeringsforslag kan fortsætte. Denne fremgangsmåde er konstruktiv og vil ikke skade selve artiklens indhold, men diskussionerne foregår.

En anden mulighed er, at du indsætter {{kilde mangler}} efter den pågældende sætning, som savner kildehenvisning og dermed belæg for påstand eller udsagn. Dette bør dog kun bruges i begrænset omfang, da det ikke er meningen, at artikler skal "overklistres" med denne skabelon. Mangler artiklen som helhed kilder – eller er det allerede angivne kildemateriale meget mangelfuldt i forhold til artiklen generelt – kan skabelonen {{kilder}} indsættes i slutningen af artiklen, hvor man normalt ville lede efter kildemateriale. Endelig kan skabelonen {{ingen kilder}} indsættes, ligeledes på kildematerialets vanlige plads, i artikler som ikke er underbygget af kilder overhovedet.

Når der ikke er diskussion om fakta

Tænk fremad: Forsøg at forudse, hvor læseren kunne betvivle, hvad du skrev, og have behov for mere information om det. At understøtte det, der er skrevet i SpejderWiki med en klar og troværdig kilde, vil gøre sit til, at dit bidrag bliver stående.

Særligt for årstalsartikler

Vores artikler om årstal peger rundt i Wikien på ting, der er sket det pågældende år. Det er ikke nødvendigt at tilføje kilder her - de skulle gerne være i de enkelte artikler, der linkes til. Men er det en information, du selv sætter ind, og som ikke er skrevet om endnu, må du meget gerne anføre kilde. Så kan andre måske bruge kilden som springbræt til at skrive artiklen.

Hvordan citeres kilder

Uddybende artikler: SpejderWiki:Stilmanual og Hjælp:Redigering.

Måden at præsentere kilder på i en SpejderWiki-artikel kan ændres i tidens løb; derfor er det vigtigere at opnå klarhed og konsistens i en artikel end at opfylde et eller andet bestemt system.

Sommetider – når for eksempel en artikel omhandler et ukontroversielt eller simpelt emne eller baseres på få, bredt accepterede kilder – er det nok at anføre en sektion med "henvisninger/kilder" i slutningen af artiklen med en liste over generelle referencer og oversigter (som bøger eller artikler). I andre tilfælde vil det ikke være nok, så der kan være behov for at indsætte citater i artiklen eller forsyne den med fodnoter.

Men husk, at det vigtigste er at give omfattende information om kilder – det vil sige tilstrækkeligt til, at en læser kan finde den originale kilde uden særligt besvær.

Dette kan opnås på flere måder.

 • Når du skriver en ny artikel eller føjer kilder til en eksisterende, så forsøg at følge den etablerede praksis for det område eller den disciplin, artiklen vedrører (hvis en sådan findes og ikke er omstridt).
 • En artikels tidligere bidragydere kender ofte den etablerede praksis – så hvis det er muligt, bør du følge den samme, hvis artiklen allerede har kildeangivelser.
 • Hvis denne praksis ikke fremgår eller er omstridt, så beslut dig til en stil, som du mener bedst muligt vil være afbalanceret mellem hensynet til at bevare tekstens læselighed og til at angive kilder så præcist og tilgængeligt som muligt.
 • Lad tidligere bidragydere være en vigtig del af beslutningen om, i hvilken stil nye kilder tilføjes.
 • Er der uenighed mellem vigtige bidragydere, så bør stilen følge den, der først har bidraget væsentligt til en artikel.

Er du usikker på, hvilket system eller hvilken stil du skal benytte, så husk stadig, at det vigtigste er ikke formen, men at den tilstrækkelige information er til stede til at identificere og finde kilden. Om nødvendigt kan informationen indsættes på diskussionssiden eller i en kommentar på artikelsiden, hvor du anmoder andre om at formatere den korrekt.

Se også