SpejderWiki:Kriterier for artikler

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Yes check.svg Denne side er en officiel politik for den danske SpejderWiki – en bredt accepteret standard, alle brugere skal følge. Du må gerne ændre denne side efterhånden som det bliver nødvendigt, men vær sikker på at det afspejler konsensus. Er du i tvivl, så brug diskussionssiden.

Vi kan rumme meget, men der er grænser

Der er nærmest ubegrænsede muligheder for at oprette sider på SpejderWiki, men det er en naturlig grænse for, hvad der er fornuftigt at skrive herinde. Det skal jo være noget, der har en ret bred interesse, og som forbliver aktuelt.

Det nok værste man kan gøre er at skrive f. eks. en side, der hedder Vejret og med indholdet Det regner udenfor. Folk får ikke at vide, hvor det regner, og de er iøvrigt temmelig ligeglade. Og senere på dagen er det meget sandsynligt at det ikke regner mere.

Derfor har vi nogle grove retningslinjer for, hvad der er smart at skrive om herinde. Der vil altid være en gråzone, men vi vil nok med tiden finde en nærmere afgrænsning.

  • Har emnet almen interesse? Det behøver langt fra at have interesse for alle, men hvis artiklen kun har interesse for ens egen gruppe, eller for det kvarter man bor i, kan det næppe kaldes almen interesse.
  • Hvor meget er der at skrive om? Hvis man opretter meget kort artikel, bør man overveje om der er "potentiale" i emnet til, at man selv eller andre kan bygge videre på artiklen. Hvis to-tre sætninger kan beskrive emnet, så bør man overveje om ikke emnet formidles bedre sammen med lignende emner i en oversigtsartikel, eller kan flettes ind i en artikel om et lidt mere "overordnet" emne.
  • Hvor "unikt" er emnet? Et eksempel: Hvis man skriver om ét ganske almindeligt pizzeria, hvorfor så ikke en artikel om ethvert pizzeria i Danmark eller hele verden? Omvendt, hvis der er noget virkelig unikt ved stedet, noget de er de eneste i Danmark der gør, eller var de første til at starte en "trend", kan en artikel måske være berettiget.
  • Er SpejderWiki artikler nået til det "detaljeringsniveau"? Er alle eller de fleste "overordnede" artikler skrevet? I eksemplet med pizzeriaer: Der bør nok være en artikel om pizza, pizzeriaer, pizzavarianter, typer af pizzeriaer osv., inden man begynder at skrive om et specifikt pizzeria.

Notabilitet

Kort sagt: Hvad er det relevant at have på SpejderWiki, og hvad er ikke. Som udgangspunkt er alle spejderemner interessante, men når vi kommer til lejre, arrangementer og specielt personer, så er der nogle faste normer, der bør overholdes:

Personer
Skal være notable, dvs. folk, der har betydet noget for spejderbevægelsen. Her tænkes på pionererne, igangsætterne (både nationalt og internationalt), og folk, der har været af stor betydning for spejderarbejdet. Spejdercheferne og verdensspejdercheferne er der plads til, men at sidde som formand for lovudvalget eller divisionschef giver ikke alene ret til at blive biograferet her.
Store lejre
(jamboreer, korps- og landslejre) kan beskrives hver især, mens Kong Eriks Trops kanotur på Gudenåen i 1975 er meget uinteressant. Divisionslejre kan nævnes på divisionens side.
Spejdergrupper
De er en vigtig del af korpsene og dermed har de ret til en artikel - men dens afdelinger må blive på gruppens side. Klaner hører også hjemme på gruppens side, medmindre den har et særligt formål (f. eks tilflytterklaner).
Spejderløb
Kun årligt tilbagevendende begivenheder større end på divisions/distriktssbasis, og så selvfølgelig jubilæumsarrangementer i samme regi. Enkeltstående forbunds- og korpsarrangementer skal selvfølgelig med
Kurser
Igen skal det strække sig ud over divisions/distriktsstørrelse og være en tilbagevendende begivenhed, men både kurser for unge og for ledere er ok.

Der vil nok være ting, der ikke er indeholdt i denne norm, men gråzoner afvejes i hvert enkelt tilfælde.

Lidt tanker om relevans:

  • Personligt kendskab og interesse: At du ikke kender til eller ikke interesserer dig for et givent emne er ikke ensbetydende med, at andre heller ikke gør. Og omvendt: at du synes noget er vældig spændende eller relevant er ikke ensbetydende, at andre også gør. Du kan ikke bruge dig selv som målestok men er nødt til at se tingene i et bredere perspektiv.
  • Arbejdet på artiklen: At du har oprettet eller arbejdet meget på en artikel giver dig hverken specielle rettigheder eller ejerskab. Tværtimod gør det dig farvet i forhold til artiklen og gør det sværere for dig at vurdere relevans og indhold.

Andre ting der kan spille ind

Udover nærværende norm kan flere andre politikker og normer også spille ind, når en artikel skal vurderes. De er som udgangspunkt uafhængige af, om emnet er relevant, men i praksis er der ofte et vist overlap:

  • Skriv SpejderWiki fra et neutralt synspunkt: Neutralitet er et grundprincip for SpejderWiki. Artikler skal ikke bruges til at hylde eller rakke ned på et givent emne. I stedet skal der være plads til forskellige synspunkter, også dem man ikke selv bryder sig om.
  • Hvad SpejderWiki ikke er: SpejderWiki er en håndbog og opslagsværk. Det er hverken beregnet som ordbog, dagbog, talerstol, reklamesøjle eller opremsning af alt mellem himmel og jord.
  • Selvbiografier: Lad være med at skrive om dig selv og emner du har et nært forhold til. Dels er du ikke neutral, og dels har vi erfaring for, at folk ofte overvurderer sig selv, skriver ensidigt positivt og/eller tager kritik og påpegelser meget personligt.
  • Lister: Løs opremsning af ting uden uddybning har ingen glæde af. Klart definerede lister med uddybede punkter er derimod meget mere interessante og informative.

Sletning af artikler

Mener du at en artikel ikke bør være på SpejderWiki, og at den ikke opfylder kriterierne, indsætter du {{slet}} eller {{notabilitet}} skabelonen på siden. Skriv dit argument i beskrivelsesfeltet inden du trykker på gem.

Hvis en artikel er oprettet med ren nonsens, kan du sætte skabelonen {{hurtigslet}} i toppen af artiklen. Så vil en administrator kigge på det. Bemærk at hærværk også kan forekomme på eksisterende artikler - her kan man som regel gå ind på sidens historik og fjerne den seneste redigering.