The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

SpejderWiki:Kriterier for biografier

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Genveje
SW:Bio
SW:BIO
Yes check.svg Denne side er en officiel politik for den danske SpejderWiki – en bredt accepteret standard, alle brugere skal følge. Du må gerne ændre denne side efterhånden som det bliver nødvendigt, men vær sikker på at det afspejler konsensus. Er du i tvivl, så brug diskussionssiden.

Denne retningslinje behandler de kriterier, der specifikt kan gælde for biografier – se også SpejderWiki:Selvbiografier. Husk vores motto, når du overvejer en ny artikel:

"Vi kan rumme meget, men der er grænser"

Indledende bemærkninger

Overordnet gælder de samme normer for biografier som for alle andre artikler: den omhandlede skal have interesse for andre end de nærmeste (være notabel), artiklen skal skrives fra et neutralt synspunkt, og den skal være understøttet af kilder.

Notabilitet: At der skal være interesse i en bredere kreds skyldes, at vi ikke ønsker, at SpejderWiki drukner i artikler, som stort set ingen har interesse i at læse. I stedet fokuserer vi på dem, der har opnået noget, nyder interesse i kraft af deres stilling, eller hvor der kan fortælles noget, der ikke også vil kunne fortælles om en masse andre. Bemærk i den forbindelse også, at det ikke er SpejderWikis opgave at gøre en person kendt, en biografi må vente til personen er blevet kendt blandt andre.

Neutralitet er et af SpejderWikis grundprincipper. Artikler skal skrives fra et neutralt synspunkt og skal omfatte både neutrale fakta og såvel positive som negative forhold i passende vægtet omfang. Hvor meget der skal medtages af hvert afhænger af den omhandlede person, men det er vigtigt, at en biografi ikke kommer til at fremstå som ensidig hyldest eller nedrakning. Hvis andre har holdninger til personen så gengiv dem – også hvis de mener noget andet end dig – men hold din personlige opfattelse ude af artiklen.

Kilder er et middel til dokumentation af oplysninger og påstande. At der er kilder gør med enkelte undtagelser ikke i sig selv en person notabel, men de dokumenterer det, hvis vedkommende er det og ikke mindst hvorfor. Derudover og mere vigtigt er at de underbygger artiklerne og borger for indholdet. Ved kontroversielle oplysninger skal der altid angives kilder, noget der navnlig er vigtig ved levende personer, da biografien kan påvirke deres liv. Nogle bruger SpejderWiki som opslagsværk, og vi er derfor nødt til at kunne dokumentere, at det der står i artiklerne faktisk også passer. Undlad i den forbindelse i øvrigt også at fortolke kilderne men overlad den jævnfør ovenstående til tredjepart.

Indhold

Det konkrete indhold af en biografi afhænger naturligvis af hvilken person, det drejer sig om. Men der er nogle ting, der som minimum bør være med:

 • Fulde navn (hvis det kendes) og evt. kendte kalde- og kunstnernavne
 • Fødsels- og evt. dødsdag (med mindre de ikke kendes)
 • Nationalitet
 • Rolle indenfor spejderkorpsene, og gerne civil profession hvis relevant.
 • Det personen er kendt for (hvis personen ikke er kendt, er det nok en god idé at vente med at skrive en artikel)

Derudover kan følgende medtages, hvis det skønnes:

 • Føde- og evt. dødssted
 • Nære familiemedlemmer der selv er notable.

I øvrigt:

 • Selv om ovenstående ting er vigtige at have med både af hensyn til læserne og for at underbygge notabiliteten, så kan det godt blive lidt tørt, hvis en artikel bare er ren CV-opremsning. Så prøv gerne at komme lidt mere kød på. Har vedkommende været involveret i en eller anden sag, der kan omtales? Eller har andre skrevet et portræt, der kan bruges som kilde til andet end de tørre fakta?
 • Hvis en person repræsenterer en virksomhed, forening, myndighed eller lignende (som er spejderrelevant), er det prisværdigt, hvis der i forvejen findes en artikel om denne. Ting der primært vedrører virksomheden etc. skal desuden omtales i artiklen om denne og ikke (i det mindste ikke i større omfang) i artiklen om personen, med mindre vedkommende er ansvarlig for de pågældende ting.
 • SpejderWiki-artikler er hverken fansider eller hadesider. Uanset om du synes, at en given person er verdens ottende underværk eller verdens største skurk, så skal vedkommende behandles med almindelig respekt og jordnærhed. Biografier skal som alle andre artikler skrives fra et neutralt synspunkt med passende inddragelse af godt og ondt og baseret på fakta og kilder. Husk endvidere at folk ikke er stjerner før andre mener det, og at de ikke anses for skyldige, før de er dømt.
 • Hvis en person er involveret i en retssag, hvor der er nedlagt navneforbud, skal dette respekteres, så længe sagen står på, uanset om navneforbudet omfatter den biograferede eller andre. Overtrædelse er et brud på Retsplejeloven og kan medføre bøde.

Personer, der pr. definition er notable

Det er ikke alle personer, der har gjort eller opnået noget, der gør at der skal være en SpejderWiki-artikel om dem, men det lader sig næppe gøre at trække en klar grænse. Man kan dog fremhæve en række mennesker, som pr. definition er notable, og som man derfor ikke behøver diskutere enkeltvis.

Bemærk at nedenstående oplistning på ingen måde er komplet. Der er adskillige andre personer, der også er notable.

National ledelse

International ledelse

 • Generalsekretærer i WOSM, WAAGSS samt andre lignende stillinger.
 • Komitémedlemmer i førnævnte organisationer.

Prismodtagere og andre hædrede

Ikke nok

Genvej
SW:IKKE NOK

Ligesom der er en række personer, der pr. definition er notable, så er der også mange, der ikke er det, simpelthen fordi de ikke har gjort sig bemærket nok. Sat lidt på spidsen er det for eksempel ikke nok at stå i telefonbogen eller være begravet på kirkegården. Der skal noget mere til, og selv da er det ikke nødvendigvis nok. For mange befolkningsgrupper gælder nemlig af dets medlemmer skal tælles i tusinder, hvis ikke millioner, hvorfor det at være medlem simpelthen ikke er noget særligt og normalt ikke giver anledning til interesse i en større kreds.

Følgende er pr. definition ikke notable nok, med mindre de er blevet endog usædvanligt kendte på det (for eksempel som talsmænd). Det kan dog være værd at nævne, hvis de er blevet notable af andre årsager.

Bemærk at heller ikke denne liste er komplet. Der er adskillige andre personer, der heller ikke er notable nok.

 • Spejderleder – selvom vi alle sætter pris på dit arbejde, er det desværre ikke nok at være leder i din lokale gruppe.
 • Gruppeleder, Divisions/Distriktschef o.l.
 • Løbsdeltagere og -vindere, ej heller for de største løb. Dels er der hvert år så mange forskellige løb og konkurrencer rundt om i verden, at det ville en umådeligt lang liste hvis alle skulle skrives om, dels er det en meget lidt spændende artikel, hvis den væsentligste oplysning er, at man vandt Sølvøksen som 15-årig.

Gråzoner – dem der ikke er nævnt

Selvfølgelig er det en stor ære at modtage sin kommunes lederpris, men det er ikke nok til at få sig en artikel på SpejderWiki. Det kunne give 98 nye artikler om året. Men de, der får lederprisen, kunne meget vel have noget notabilitetsgivende på samvittigheden - en god anledning til at bore lidt i det.


Selvbiografier og tæt på

Uanset om en person er notabel eller ej, må vedkommendes biografi ikke skrives af vedkommende selv eller af en, der er tæt på vedkommende. Det er bl.a. for at sikre SpejderWikis neutralitet og uafhængighed, men også fordi mange erfaringsmæssigt overvurderer sig selv eller tager kritik meget personligt.

Dette er beskrevet nærmere i normen SpejderWiki:Selvbiografier.