SpejderWiki:Lejrbålet/Opstartsdiskussion - afgrænsning af indhold

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Opstartsdiskussion - afgrænsning af indhold

Nu har jeg skudt projektet lidt bedre i gang. Jeg har lavet en forside og en forside for skribenter. Jeg er også i gang med at lave lidt hjælpesider med vejledninger.

Nu kommer vi så til det evige problem: Hvad skal vi fylde i SpejderWiki: Det er klart at vi skal have data om korps, divisioner og grupper, og fyldt kød på det skelet, jeg har skitseret til højre på forsiden. Det er også klart at SpejderWiki ikke er et sted, hvor man skriver gruppe- og klanhjemmesider, laver en artikel om sig selv eller det patruljemøde, hvor man bare ikke kunne lade være med at grine.

Et sted i midten ligger grænsen. Den skal vi sammen finde og definere.

Mit oplæg vil være:

  • Personer: Skal være notable, dvs. folk, der har betydet noget for spejderbevægelsen. Her tænker jeg på pionererne, igangsætterne (både nationalt og internationalt). Spejdercheferne? Men at sidde som formand for lovudvalget eller divisionschef giver ikke alene ret til at blive biograferet her.
  • Store lejre (jamboreer, korps- og landslejre) kan beskrives hver især, mens Kong Eriks Trops kanotur på Gudenåen i 1975 er meget uinteressant. Divisionslejre ligger i gråzonen
  • Grupper er fint - men dens afdelinger må blive på gruppens side (og afdelinger er gerne flygtige i sammensætning, så en udredning af, hvem der er ledere bliver hurtigt forældet). Klaner hører også hjemme på gruppens side, medmindre den har et særligt formål (f. eks tilflytterklaner).
  • Af spejderløb vil jeg foreslå at vi kun medtager årligt tilbagevendende begivenheder større end på divisionsbasis, og så selvfølgelig jubilæumsarrangementer i samme regi.

Lad os få diskussionen igang. --Jørgen 8. jun 2013, 08:38 (EEST)

Enig. Der er ingen grund til at drukne wiki'en i biografier, så spejderchefer synes umiddelbart notable, mens divisionschefer og "mindre" må dømmes ude. Vi skal også huske, at vi ikke er begrænset til danske forhold - andre landes notable spejdere skal også optræde her, hvorfor dette virker som et rimeligt kriterium. Jeg tænker at landslejre og internationale jamboréer kan inkluderes under en lignende argumentation; set i internationalt perspektiv er Søndre Bøvelses minilejr i '82 ikke særligt notabel, mens Blå Sommer og Spejdernes Lejr bør have egne artikler. Jeg tænker dog ikke nødvendigvis at hver enkelt Blå Sommer bør have sin egen artikel; lad dem starte som afsnit under Blå Sommer, og hvis afsnittet bliver for langt og/eller detaljerigt kan noget tekst skilles ud i en uddybende artikel senere. Jeg finder det rimeligt at omtale hver enkelt gruppe fra hvert korps; det er trods alt en basal del af spejderarbejdet og spejdernes verden, men som ovenfor anført skal der betragtelige mængder relevant og detaljerig tekst til, før der kan oprettes underartikler om grene, klaner, gruppeaktiviteter osv. Og endelig vil jeg mene at kriteriet for løb er fornuftig; vårfluer skal ikke omtales (ud over (måske!) som en enkelt linie i relevante divisions- eller gruppeartikel), mens årligt tilbagevendende løb med f.eks. mere end fem års levetid kan nævnes, hvis de når en størrelse der strækker sig ud over egen division. En sidste tanke kan gå til f.eks. knob og knuder, materiel eller andet, hvor man kunne fristes til at oprette en hob af korte artikler næsten uden indhold... Jeg er klart fortaler for at starte med at oprette artiklen Knob, hvor hvert enkelt knob har sit eget afsnit. Når detaljerigheden og/eller tekstmængden efterhånden når en størrelse hvor det virker naturligt kan pågældende afsnit forkortes til et resumé, mens hoveddelen af teksten bliver til en selvstændig artikel. Dén model tænker jeg giver mindst vedligehold for os skribenter, samtidig med de mest informative og spændende artikler for læseren. --Medic 12. jun 2013, 21:04 (EEST)