The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

SpejderWiki:Lejrbålet/Tanker om kategoritræet

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Lejrbålet/Tanker om kategoritræet

Jeg har over de seneste dage leget en masse med at kategorisere de eksisterende sider, for at forsøge at skabe bedst mulig sammenhæng mellem kategorierne og prøve at gøre kategorisering af fremtidige artikler så logisk og intuitiv som muligt for både læsere og nye skribenter. Om det er lykkedes vil jeg lade andre bedømme... Jeg vil kort skitsere mine tanker om kategorisering, så I andre har en mulighed for at følge tankerækken og komme med input:

  • Top-level kategorien er Kategori:Kategorier. Jeg mener at være stødt på en kode, der markerer kat'en som sådan og regner med at indsætte den, når jeg kommer i tanke om hvor jeg fandt den.
    • Kategori:Uniformerede korps ligger lige under top-level. I starten forsøgte jeg at passe FDF m.v. ind under Kategori:Spejder (se herunder), men det blev mere og mere rodet. Det giver bedre mening at flytte korps-relevante/organisatoriske emner ud i en gren for sig under Uniformerede korps, hvor der ikke behøver være debat om hvad der er spejder og hvad der er ungdomsorganisation.
    • Kategori:SpejderWiki er tiltænkt alle emner, der direkte handler om SpejderWiki, eller som er meta-sider i wiki'en. Det kunne være Lejrbålet, SpejderWiki:Administrator og tilhørende sider, alle vore hjælpesider og så videre.
    • Kategori:Spejder er også lagt lige under top-level. Jeg prøvede oprindeligt at gøre denne kategori til top-level, men det blev noget rod, da der trods alt er en del sider, der ikke direkte har noget med spejderiet at gøre, foruden hele spejder/ikke-spejder debatten (se herover). Jeg har dog ikke tænkt, at FDF'ernes lege, løb m.v. skal have eget, parallelt kategoritræ; dér må vi æde at en dolk er et spejderredskab, uanset hvem der holder den, og at en kimsleg er en spejderleg uanset de deltagende ungers korpstilhørsforhold. Kategori:Spejder er således blevet paraplykategori for rigtigt mange emner, som kan underkategoriseres dérfra.

Lidt yderligere tanker om diverse kategorier:

  • Overordnet set er det fristende at kalde kategorier for "Spejderløb", "Spejderfærdigheder", "Spejderlejre" og en hel masse andre ting, der starter på "Spejder-". Jeg synes, det bliver noget rod. Vi kan godt sortere os ud af det (i hvert fald et stykke af vejen) ved at tilrette sorteringsnøglen så "Spejderløb" rubriceres under "L" og "Spejderfærdigheder" under F, men når man som ny skribent skal vælge en kategori til sin nye artikel tror jeg, det bliver svært at vælge mellem alle de mange "Spejder-"kategorier. Jeg har derfor tænkt mig at flytte i hvert fald en del af "Spejder-"kategorierne til nye navne som "Løb", "Lege", "Lejre", "Færdigheder" m.v. over de næste par dage, med mindre jeg hører jer andre protestere voldsomt. Enkelte kategorier, som f.eks. Kategori:Spejdercentre skal dog have lov til at beholde præfixen, hvor det er naturligt.
  • Flere kategorier indeholder få eller ingen artikler endnu. Jeg har alligevel oprettet kategorierne, idet jeg tænker at det kan være smart at have skelettet for en sammenhængende struktur på plads allerede nu, mens vi trods alt stadig har et begrænset antal artikler, således at vi undgår en grad af kaos senere. Jeg har ikke tænkt at hele kategoritræet skal være på plads allerede nu - det skal selvfølgelig have lov at udvikle sig dynamisk, ganske som vi er vant til fra Wikipedia.
  • Jeg har prøvet at give kategorierne en kort indledning, der beskriver det forventede indhold. Det er en vane, jeg tænker vi lige så godt kan tillægge os fra starten. Det kommer nok ikke til at holde for evigt (og der er garanteret nogle, jeg har overset undervejs), men jeg synes det må være formålstjenstligt at forsøge at sætte det som norm allerede nu.

Mere følger garanteret, efterhånden som arbejdet skrider frem. Dette er, som sagt, tænkt som en orientering samt mulighed for at I andre kan gøre indsigelser, hvis jeg har gang i et eller andet aldeles tåbeligt. Hvis ikke jeg hører voldsomme protester, tænker jeg også at gøre disse tanker til en hjælpeside en af dagene, f.eks. Hjælp:Kategorier. --Medic 20. jun 2013, 12:08 (CEST)

Jeg synes umiddelbart, at det ser fornuftigt ud. Må dog allerede erkende, at jeg ikke har fået tilføjet nogen indledning til de kategorier, som jeg har oprettet. Ups. Men det gør jeg for fremtiden :-) --Laketown 20. jun 2013, 12:23 (CEST)
Meget forstandigt tænkt - specielt den med det evindelige spejder-præfix. Hele sitet er jo noget spejder-noget, så den er helt gangbar uden. Jeg har også tænkt den med at have kategorien SpejderWiki, men har med forsæt ikke kategoriseret alle mine sider endnu - de skal deles ud mellem hjælp og SpejderWiki, og jeg tænkte at det var nemmet at lave det til sidst end at skulle til at lave noget om. --Jørgen - men kald mig bare Kyk 20. jun 2013, 12:54 (CEST)

Tak for de pæne ord. Jeg har i mellemtiden fundet en lille skønhedsfejl i ovenstående model: Til eksempel er det både fristende og (indledningsvist) korrekt at rubricere f.eks. Blå Sommer under Kategori:Lejre, fordi sådan én er det, og Kategori:Det Danske Spejderkorps, da det er det korps, lejren hører under. Så langt, så godt. Problemet opstår først, når alskens artikler mærkes med sådanne dobbeltmarkeringer; "første" kategori virker efter hensigten, men "anden" kategori, i dette eksempel Det Danske Spejderkorps fyldes stille og roligt op af en bunke ikke-sorterede artikler. Jeg mener dog stadig, modellen er brugbar, blot skal vi være mere opmærksomme på at lave underkategorier, således at hele kategorien kommer til at rangere under relevante korps, ikke de enkelte artikler. I eksemplet fra før er problemet (igen korrekt) løst ved at lave kategorien Kategori:Blå Sommer, der er en underkategori til Lejre og Det Danske Spejderkorps. Jeg nævner det her til jeres orientering, samt for at jeg husker det, når jeg opretter hjælpesiden en af de næste dage. --Medic 20. jun 2013, 22:43 (CEST)