The wikis have been moved to another server on 26 January 2021. If you see any problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.

SpejderWiki:Pålidelige kilder

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Pålidelige kilder er et must for en wiki, så man kan stole på informationen. Normalt skal alt kildeangives, når vi taler om (historiske) fakta. Men hvad er en pålidelig kilde?

Bogkilder

Normalt vil officielt udgivne publikationer kunne anses for pålidelige. Det kan være bøger om korpsenes historie, biografier om personer, forskellige håndbøger og opslagsværker. Herunder hører også samtidige kilder som medlemsblade for de forskellige korps m.m. - tit er disse endda mere nuancerede end en bog med et redigeret tilbageblik.

Internettet

Intet er nemmere end at søge gennem Google efter fakta, men her kommer vi nemt ind i en gråzone. Hjemmesider er jo resultatet af en persons arbejde med noget, der præcis modsvarer det, du selv sidder med. Du er sjældent bekendt med denne anden skribents indblik, kildemateriale og sans for fortolkninger. Derfor vil en hjemmeside som regel være en sekundær kilde - hvad enten det er en gruppes hjemmeside, en personlig hjemmeside med erindringer eller en større udenlandsk side med biografier om alle, der har betydet noget for spejderbevægelsen.

Betyder det så at man ikke kan bruge informationer fra Internettet? Nej, men vær sød at skrive med <ref></ref>-kildeangivelse hvor du har det fra, så andre kan klikke videre og selv vurdere om det er information, de kan tage for pålydende. Det sker jo at man har en information, man gerne vil skrive i SpejderWiki, men opdager at der står noget helt andet i forvejen. (Gode eksempler herpå er Semafor og Spejdernes Hjælpekorps). Så kan man gå kritisk i kødet på kilderne i forening og diskutere problemet på artiklernes diskussionsside.

I hvert fald er internettet et godt redskab til at søge informationer. Og når man så har fundet lidt om det emne, man søger efter, får man gerne samlet så meget ekstraviden at man bedre kan målrette sin søgning eller bliver klar over at alt, hvad man søger står i en bog nede på biblioteket. Så er det bare at pudse sit lånerkort af og komme ud af røret.

Personlige beretninger

Ting, du får fortalt af gamle spejdere kan være interessante nok, men kan være forkerte. Enten på grund af erindringsforskydelse eller fordi de stedse har pyntet på en ofte fortalt historie, at den har sluppet jordforbindelsen. Man kan godt bruge disse informationer med forbehold - om ikke andet så har du en masse guf, du kan søge at verificere via andre kilder, og så angive disse når du skriver.

Stridigheder

Normalt er SpejderWikis emneområde forholdsvis fri for konflikter og stridigheder. Kun hvor fundamentale meningsforskelle har ført til kriser og brud, kan man forvente at kilder er belagt med en vis forudindtagethed. Der har været høj bølgegang nogle gange i den danske spejderhistorie, hvor uenighed om enten mål eller metode har givet anledning til en åbenhjertig meningsudveksling, og ført til at kilder kan tage det ene parti frem for det andet.

Det er IKKE SpejderWikis opgave at tage stilling til hvem der er måske har mere ret end den anden - vi skal bare beskrive, hvad der skete. Alle har handlet i deres bedste mening - det har bare været meningerne, der var forskellige. Men det betyder også at vi skal være kritiske ved kilder omkring ømtålelige emner og - udover at skrive neutralt - tage begge siders synspunkter med.