Spejderbevægelsen

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Spejdere fra forskellige nationer synger til European Jamboree 2005

Spejderbevægelsen er en verdensomspændende ungdomsorganisation, som blev stiftet af Lord Robert Baden-Powell, da han i 1907 tog 21 drenge med på lejr til øen Brownsea Island og bevægelsen havde dermed 100-års jubilæum i 2007. Formålet med bevægelsen er at udvikle og opdrage børn og unge til ansvarlige mennesker. Væsentlige metoder hertil er friluftsliv og patruljesystemet. Den oprindelige spejderbevægelse var kun for drenge, mens den tilsvarende for piger blev stiftet i 1910.

Den internationale spejderbevægelse har tre hovedprincipper:

 • Duty to self
 • Duty to others
 • Duty to God

Spejdere er sædvanligvis fra 6-7 år til 23-25 år og kan herefter fortsætte som leder, hjælper eller i specialenheder for voksne. De fleste spejderkorps optager både piger og drenge, omend enkelte lokale grupper eller hele korps kønsopdeler spejderne. Spejdere tager på spejderlejre hele året. Tit arrangeres der store internationale spejderlejre også kaldet jamborees.

Spejderbevægelsen beskæftiger sig med spejdermetoden, der er et program bestående af uformel undervisning med vægt på praktiske, udendørs aktiviteter, inklusive lejrliv, naturkendskab, vandaktiviteter, hejker, rygsækture og sport. Et anden letgenkendeligt karakteristika er spejderuniformen, som - foruden at være en praktisk beklædning - har til hensigt at skjule alle de forskellige sociale uligheder i et land. Alle spejdere har ligeledes et tørklæde, og i nogle lande bruges også spejderhatte eller lignende hovedbeklædning. På uniformerne er der uniformsmærker , såsom den franske lilje (drenge), trekløveret (piger) og diverse former for duelighedstegn og arrangementsmærker. Antallet af mærkerne kan variere meget, alt afhængigt af korpsets traditioner og den enkelte spejders engagement.

I 2007 var der tilsammen over 38 millioner drenge- og pigespejdere i 216 lande, hovedsageligt i korps, der er medlem af World Organization of the Scout Movement (WOSM), for både drengespejdere og fælleskønnede korps, og World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS), der mest er for piger, men også accepterer korps for begge køn.

Historie

Oprindelse

Denne sten på Brownsea Island er opsat til minde om den første spejderlejr.

Som en militær officer var Baden-Powell udstationeret i Indien og Afrika i 1880'erne og 1890'erne. Siden sin tidlige ungdom havde han været vild med at færdes i naturen og dyrke sport, og derfor viste han senere som officer – som en del af deres træning – sine mænd hvordan de skulle overleve i vildmarken, oplede fjenden og forblive uopdagede. Han bemærkede, at det lærte soldaterne at udvikle selvstændighed i stedet for bare at følge officerens ordrer.[1] Chefen for spejderne i det amerikanske militær, Frederick Russell Burnham, dannede på et tidspunkt makkerpar med B-P i Afrika, og de udvekslede erfaringer og færdigheder i militær spejdervirksomhed. Senere støttede Burnham B-P i at etablere den internationale spejderbevægelse.[2][3].

Under den anden boerkrig i Sydafrika var Baden-Powell belejret i den lille by Mafeking af en meget større Boerhær (belejringen af Mafeking).[4] Mafeking Kadetkorps var en gruppe unge mennesker som aflastede de få soldater, der var, ved at fungere som bl.a. ordonnanser. Kadetkorpset udførte deres opgave godt ved at hjælpe i forsvaret af byen (18991900), og var en af de mange faktorer, der inspirerede Baden-Powell til grundlaget for Spejderbevægelsen.[5][6][7] Hver medlem modtog et emblem som forestillede en kombineret kompaspil og et spydhoved. Emblemets logo lignede den franske lilje, som spejderbevægelsen senere tog til sig som det internationale symbol.

I Storbritannien fulgte befolkningen hans kamp for Mafeking i aviserne, og da belejringen var brudt, var Baden-Powell blevet en nationalhelt. Dette fremskyndte salget af en lille håndbog han havde skrevet omkring militære spejderfærdigheder, Aids to Scouting.

På sin vej tilbage til England bemærkede han at drenge viste interesse for denne bog, som også var brugt af lærere og ungdomsorganisationer.[8] Han blev af mange foreslået at omskrive denne bog til drenges niveau, og tanken var ham ikke fjern. Han studerede drenges fritidsinteresser, og overværede bl.a. en parade med Boys' Brigade. Denne brigade var en stor ungdomsbevægelse, gennemsyret af militær nøjagtighed. Baden-Powell var imponeret af at drenge mødte frivilligt op en gang om ugen, og endda til noget, der lignede ren excercits. Hans første tanker var at supplere med elementer fra sit skriveprojekt, men valgte at afprøve sine teorier helt fra bunden.[9] Han studerede andre projekter og fandt aspekter, han kunne bruge til spejderbevægelsen.

I juli 1906 sendte Ernest Thompson Seton Baden-Powell en kopi af sin bog The Birchbark Roll of the Woodcraft Indians. Seton, en britiskfødt canadier, som boende i USA, mødte Baden-Powell i oktober 1906, og de delte idéer omkring træningsprogrammer for unge.[10][11][12] I 1907 skrev Baden-Powell et udkast ved navn Boy Patrols. For at teste sine idéer samlede han samme år 21 drenge med forskellig social baggrund, og holdt en ugelang lejr i august på Brownsea Island i Poole havn, Dorset, England.[13] Hans organiserede metode, nu kendt som patruljesystemet, og en del af spejdertræningen, tillod drengene at organisere sig selv ind i små grupper med en valgt patruljeleder.[14]

I efteråret 1907 tog Baden-Powell på en omfattende tur arrangeret af bogens udgiver, Arthur Pearson, for at promovere sin kommende bog, Scouting for Boys. Han havde ikke kun genskrevet Aids to Scouting, men også udelukket militæraspekterne og omskrevet fremgangsmåderne (hovedsageligt overlevelse) til ikke-militære helte: Folk der sjældent kommer til civilisationen, opdagelsesrejsende (og senere sømænd og piloter).[1] Han tilføjede også nyskabende pædagogiske principper (spejdermetoden) som udvidede den tiltrækkende leg til en personlig mental uddannelse.

Scouting for Boys kunne man for første gang se i England i januar 1908 som seks hæfter, udgivet hver 14. dag. De blev udgivet i England som bog senere i 1908. Bogen er nu den 4. mest solgte bog,[15] og samtidig den første udgave af Boy Scout Handbook.[16]

På dette tidspunktet tænkte Baden-Powell at projektet ville blive brugt af anerkendte organisationer, især af Boys' Brigades grundlægger, William A. Smith.[17] På grund af populariteten omkring hans personlighed og de eventyrlystne udendørslege han skrev om, dannede drenge spontant spejderpatruljer og oversvømmede Baden-Powell med ønsker om hjælp. Han opmuntrede dem og som spejderbevægelsen blev større, blev søspejder, luftspejder og andre specielle enheder tilføjet til programmet.

Udbredelse

Drengespejderbevægelsen blev hurtig spredt ud over hele det Britiske Imperium kort efter udgivelsen af Scouting for Boys. Den første anerkendte oversøiske afdeling blev grundlagt i Gibraltar i 1908, hurtigt efterfulgt af en afdeling på Malta. Canada blev det første oversøiske nation med et godkendt drengespejderprogram, efterfulgt af Australien, New Zealand og Sydafrika. Chile var det første land udenfor det Britiske herredømme til at have et anerkendt spejderprogram. Det første spejderstævne, holdt i 1909The Crystal Palace i London, tiltrak 10.000 drenge og en række piger. I 1910 havde Danmark, sammen med Norge, Sverige, Argentina Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Indien, Malaya, Mexico, Holland, Rusland og USA ligeledes drengespejdere.[18][19][20]

Programmet startede med kun at fokusere på drenge mellem 11 og 18 år, men som bevægelsen voksede, blev behovet for ledertræning og programmer for yngre og ældre drenge og piger tydeligt. De første programmer for ulveunger og rovere, i hhv alderen 8-11 og 18+ år, var på plads sidst i 1910'erne. De arbejdede uafhængigt indtil de opnåede officiel anerkendelse i deres landes spejderorganisationer. I USA var der et forsøg på programmer for ulveunger allerede tilbage i 1911, men de fik ikke officiel anerkendelse før 1930.[20][21][22][23]

Piger ville være en del af bevægelsen stort set lige fra begyndelsen. Baden-Powell og hans søster Agnes Baden-Powell præsenterede pigespejderbevægelsen, en tilsvarende bevægelse for piger, i 1910 og Agnes Baden-Powell blev den første præsident for pigespejderne på en anmodning fra de piger, som var med på stævnet på Crystal Palace. I 1914 startede hun Rosenknopper – senere omdøbt til blåmejser – for de yngre piger. Hun stoppede som præsident for pigespejderne i 1920 til fordel for Roberts kone Olave Baden-Powell, som havde betegnelsen overhoved for pigespejderne (for England) siden 1918 og blev overhoved for verdens pigespejdere i 1930. På det tidspunkt var det forventet at piger skulle forblive adskilt fra drenge pga. de sociale normer, selv om der fandtes skoler for unge af begge køn. I 1990'erne var to tredjedele af spejderorganisationerne under WOSM for begge køn.[24]

Baden-Powell kunne ikke på egen hånd give råd til alle de grupper, som ønskede hans hjælp. De første tropsleder træningslejre blev derfor holdt i London i 1910 og i Yorkshire i 1911. Baden-Powell ønskede at træningen blev så pratisk som mulig, for også at skabe interessen for andre voksne til at tage lederroller. Derfor blev woodbadgeforløbet udviklet for at kunne træne de voksne til lederskabsrollen. Udviklingen af træningen blev udsat af 1. verdenskrig, så det første forløb blev ikke holdt før 1919.[25] Woodbadge bliver brugt af spejderforbund (både for drenge og pige) i mange lande. Gilwell Park tæt på London blev købt i 1919 på vegne af Spejderforbundet som et sted for voksentræning og spejderlejr.[26] Baden-Powell skrev, foruden bogen Aids to Scoutmastership, der skulle hjælpe spejderledere, andre håndbøger til de nye spejdersektioner, som fx ulveunger (Ulvebogen)og pigespejdere. En af disse var Rovering to Success, skrevet til roverne i 1922. En bred række af ledertræninger findes stadig fra grundlæggende til specifikke emner, deriblandt Gilwell-kurser.

Indflydelse

Den amerikanske præsident, Calvin Coolidge, hilser 1500 drengespejdere på valfart til Washington DC, 1927

Vigtige dele af de traditionelle spejderfærdigheder har deres oprindelse i Baden-Powells erfaring fra undervisning og træning af sine mænd, da han var officer. Han var en 50-årig afgået general fra hæren, da han grundlagde spejderbevægelsen, og hans revolutionerende idéer inspirerede tusindvis af unge mennesker fra alle dele af samfundet til at blive involveret i aktiviteter, de fleste ellers aldrig havde tænkt på at deltage i. Sammenlignelige organisationer i den engelsk-talende verden er Boys' Brigade og de ikke-militaristiske Woodcraft Folk; dog kunne de aldrig måle sig med udviklingen og væksten af spejderbevægelsen.[27]

Dele af spejderøvelserne er blevet kritiseret for at være for militaristiske.[28] Militærlignende uniformer, emblemer efter rang, flagceremonier, og hornorkestre var naturligt accepteret tidligere pga. at de var dele af det normale samfund, men er siden da formindsket eller helt afskaffet i både spejdersammenhænge og samfundet. Ligeledes var de første tanker om spejderbevægelsen gennemsyret af forsvarstanken - at spejderne skulle vokse op som fornuftige og selvstændige borgere med en parathed til at forsvare landet. B-P modificerede holdningen til dette, og efter første verdenskrig lå det ham meget på sinde at spejderbevægelsen var en fredsorganisation.

Lokale indflydelser har også være en stærk del spejderbevægelsen. Ved at indføre og omforme lokale ideologier, blev spejderbevægelsen godkendt i en masse forskellige kulturer. I USA bruger spejderne billeder tegnet ud fra den amerikanske ødemark. Dette indbefatter ikke kun valget af dyreemblemer til ulveunger, men den underliggende formodning er at de oprindelige amerikanere er mere tætte forbundet med naturen, og de specielt gode evner de har til at overleve i ødemarken, kan bruges som en del af træningen. Til sammenligning bruger de britiske spejdere billeder forestillende det indiske subkontinent, fordi dette område var et betydningsfuldt fokus i spejderbevægelsens tidlige år. Baden-Powells personlige oplevelser i Indien førte ham til at tage Rudyard Kiplings Junglebogen op som den vigtigste indflydelse for ulveunger; fx er navnet for en ulveungeleder, Akela, samtidig lederen på ulvekobbelet i bogen.[29]

Navnet "spejder" lader til at være inspireret af den vigtige og romantiske rolle spillet af militærspejdere, der udfører rekognoscering under krige. Faktum er, at Baden-Powell skrev sin originale militære træningsbog, Aids To Scouting, fordi han så et behov for en forbedret træning af britiske militære spejdere, der melder sig som soldater, især indenfor færdigheder som at tage initiativ, selvstændighed og observation. Bogens popularitet hos unge drenge overraskede ham. Da han gav den nye bog navnet Scouting for Boys, var det naturligt at bevægelsen tog navnet spejder til sig.[30]

100 års jubilæet

Hovedindgangen ved den 21. Verdensjamboree

I anledningen af at det i 2007 var 100 år siden, at Baden-Powell tog 21 drenge med på lejr til Brownsea Island, blev der afholdt mange både store og små arrangementer, såvel internationalt og nationalt, rundt omkring på hele kloden. Dette var arrangementer som foregik gennem hele 2007, men de fleste fandt sted omkring sommerferien, som fx Sunrise, der var et arrangement, hvor spejdere hele kloden rundt stod op til solopgangen d. 1. august, ligesom spejderne havde gjort på Brownsea Island 100 år tidligere.

Det største af arrangementerne på verdensplan var den 21. verdensjamboree, som blev afholdt i Storbritannien, hvor en del af lejren ligeledes var på Brownsea Island. Der deltog over 38.000 spejdere og ledere fra 158 lande og foregik i slutningen af juli og starten af august, hvilket vil sige på omkring samme tidspunkt som den første spejderlejr blev afholdt.

I Danmark blev der også afholdt en række tværkorpslige arrangementer, hvoraf det største var Reload07 (med over 10.000 deltagere), som samlede de danske spejdere en weekend i august til en række spejderrelaterede aktiviteter og udstillinger i Roskilde. Arrangementet blev afsluttet med sceneoptræden på Roskilde Dyrskueplads, hvor der også var mulighed for overnatning.

Verden rundt

Verdensorganisationer

Spejderbevægelsen har i dag spredt sig ud over hele kloden og der findes et drenge- og/eller pigespejderkorps i stort set alle lande. Disse er alle selvstændige korps, men arbejder internationalt sammen med mange andre korps, gennem en række organisationer. På verdensplan findes, som de største, paraplyorganisationerne World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) (som er pigespejderorganisationen) og World Organization of the Scout Movement (WOSM) (som er drengespejderorganisationen), der binder spejdere i hele verden sammen i et stort netværk. Begge disse organisationer (hovedsageligt WOSM) har dog også korps med medlemmer af begge køn. WOSM startede tilbage i 1922 som en styrelse af politikken for nationale drengespejderorganisationer. Da WOSM var i rollen som international styrelse, blev verdensjamboreen oprettet og afholdt (omtrent) hvert 4. år.[31]

Ud over WOSM og WAGGGS findes der andre organisationer, som varetager forskellige andre interesser. Dette er bl.a. World Federation of Independent Scouts (WFIS), som er politisk og religiøst uafhængig organisation, oprettet i 1996 og er i dag repræsenteret i 32 lande.

Drenge og piger i korpsene

Drenge- og pigespejdere fra forskellige lande til World Scout Moot, Sverige, 1996

Verden rundt er det meget forskelligt, om landene har korps med piger og drenge samlet. Lande som USA har længe holdt ved adskilte spejderorganisationer for denge og piger.[32], men særligt Boy Scouts of America har haft en intens debat internt om at lukke piger ind, og efter at de i en kortere årrække har tilladt piger i den ældre gren, har de i 2017 vedtaget at der også kan komme piger i den yngre del af korpset fra 2018. I andre lande, især i Europa, er drenge- og pigespejdere sammen, og der er dermed færre organisationer, som dog samtidig også ofte er medlem af både WOSM og WAGGGS.[33][34] I andre, fx Australien og Storbritannien, er det nationale spejderkorps både for drenge og piger, men er kun medlem af WOSM, mens det nationale spejderkorps for piger er et adskilt korps og medlem af WAGGGS. I Grækenland er det en smule anderledes, da de nationale drenge- og pigespejderkorps har både drenge og piger, men arbejder som to adskilte organisationer. I andre lande, som Slovenien og Spanien, er det noget lig Grækenland, hvor der er adskilte korps for drengespejdere (medlem af WOSM) og pigespejdere (medlem af WAGGGS), men begge korps lukker drenge og piger ind.


WOSM har organisationer repræsenteret i 169 lande, hvoraf 135 kun hører til WOSM og 34 hører til både WOSM of WAGGGS. Af disse 135, som hører til WOSM, har de fleste korps for både drenge og piger, mens ca 20 kun er for drenge. Alle 34 som hører til både WOSM og WAGGGS er åbne for piger og drenge.[35] WAGGGS har 150 repræsenterede lande og ud af disse, er 49 for både drenge og piger.[36][37]


Der er kun få lande, hvor spejderbevægelsen ikke er repræsenteret: Andorra og Vatikanet, mest på grund af det lave befolkningstal, og Cuba, Nordkorea og Laos. Selv Kina har fået spejder igen siden 2008[38]kilde .

I Danmark

Uddybende artikel: Spejderbevægelsen i Danmark.

I Danmark findes fem anerkendte spejderkorps, som alle praktiserer [pædagogikken kaldet patruljesystemet, der kort kan beskrives som "børn leder børn", dog tilpasset børnenes alder. De fem spejderkorps i Danmark er Det Danske Spejderkorps (DDS), KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere (tidligere kaldet KFUK spejderne), Danske Baptisters Spejderkorps (DBS) og spejderkorpset i den danske folkedel umiddelbart syd for grænsen, Dansk Spejderkorps Sydslesvig (DSS). Dette hører formelt med under Tyskland som en association, men anerkendes i Danmark som et af de danske korps, da det samtidig er medlem af de danske Fællesråd (Pigespejdernes Fællesråd og Danish Scout Council). De grønne pigespejdere er det eneste korps, som udelukkende består piger, mens resten har medlemmer af begge køn. Derudover findes De Gule Spejdere i Danmark som udsprang af primært DDS, da de ikke mente at spejderarbejdet længere fulgte Baden-Powells principper.. Fire ud af de fem korps er medlem af WAGGGS og/eller WOSM, mens De Gule Spejdere i Danmark i stedet er medlem af WFIS. Derudover findes en række mindre korps, primært med religiøs tilknytning til forskellige kirkeretninger. de fleste af disse er associeret til WOSM/WAGGGS gennem fællesrådene. Der er også spejdere andre steder i rigsfællesskabet; der er indtil flere korps på Færøerne, og selv om Grønlands Spejderkorps blev nedlagt ca 2015, er der stadig en smule spejderarbejde i Grønland. Se oversigten over uniformerede ungdomsforeninger i Danmark her: Portal:Spejdere i Danmark

Forkyndelse

Duty to God et af principperne for spejderbevægelsen, men er anvendt på forskellige måder i forskellige lande.[39][40] Boy Scouts of America (BSA) tager et stærkt standpunkt ved at udelukke ateister.[41] Spejderforbundet i Storbritannien kræver at voksne leder fører forbundets religiøse politik ud i livet hvilket, blandt andre ting, opmuntrede medlemmerne til at høre til samme religiøse gruppe.[42] Scouts Canada definerer stort set pligten til Gud udtrykt som "troskab til spirituelle principper" og overlader det til det individuelle medlem eller leder om de kan følge et spejderløfte som medtager pligten til Gud.[43]. I Danmark er nogle af korpsene tilknyttet Folkekirken, f.eks KFUM, mens andre ikke er tilknyttet nogen bestemt religiøs instans, eksempelvis DDS.

Andre organisationer

Pigespejdere fra polske ZHR, der har tilknytning til CES

15 år gik mellem den første udgivelse af Scouting for Boys og stiftelsen af den største internationale spejderorganisation, WOSM, og millioner af kopier er blevet solgt på dusiner sprog. På det punkt, var spejderbevægelsen rammen om verdens ungdom, men svær at bevare som den enerådige.

Alternative organisationer startede op efter den originale dannelse af "Boy Patrols". Dette kunne være resultater af grupper, som ikke ønskede at følge de originale spejderidéer, men stadig gerne ville deltage i spejder-lignende aktiviteter. Andre fastholder, at WOSM stadig er meget mere politisk og mindre et ungdomsbasis end Baden-Powell forudså det skulle blive. De tror på, at spejderbevægelsen har fjernet sig fra dets originale hensigt, pga. politiske komplotter der tog sted ved gamle organisationer, og ønsker at vende tilbage til de første og mest simple metoder.[44][45]

Der er mindst 520 adskilte nationale eller lokale spejderforeninger verden rundt. De fleste har følt det nødvendigt at lave internationale spejderorganisationer for at sætte standarder for deres færden og for at koordinere aktiviteter mellem foreningerne. Seks internationale spejderorganisationer har 437 af verdens nationale foreninger som medlemmer, og de største to, WOSM og WAGGGS, har 362, hvilket er langt størstedelen af verdens spejdere.[46]

Som eksempler på verdensorganisationer, der ikke har tilknytning til spejderorganisationerne, men som alligevel har spejder-lignende aktiviteter, kan Metodistspejderne, Adventistspejderne og B'nei Akiva nævnes. I Danmark kan FDF nævnes som den største.

Støtter og protektorer

I Danmark er HKH Prinsesse Benedikte formand for Pigespejdernes Fællesråd og protektor for De Grønne Pigespejdere og Det Danske Spejderkorps[47], og hun har ofte været æresgæst på landslejre og jamboree'er afholdt i Danmark.

USA's tidligere præsident Franklin Roosevelt var en stærk tilhænger af spejderbevægelsen allerede fra bevægelsens tidlige år, i 1915. Han blev i 1924 præsident for spejderne i New York og var medvirkende til opbygningen af Ten Mile River Boy Scout Camp. I 1930 blev han tildelt Silver Buffalo Award, der er den højeste udmærkelse til voksne, for fremragende støtte til ungdommen på nationalt niveau. Senere, under hans præsidentperiode, blev Roosevelt æresmedlem af spejderne, og han deltog på den første nationale jamboree, der blev afholdt i Washington D.C. i 1937.

Diverse

I flere spejderkorps er "rover" eller "ranger" betegnelse for en ældre spejder. Disse betegnelser er internationale, og bruges over det meste af verden. Rover er primært brugt i organisationer tilknyttet WOSM og ranger primær i WAGGGS organisationer.

Oprøret i Libyen 2011

Under oprøret i Libyen 2011 oplevede landet et massivt sammenbrud af offentlige tjenester, herunder også sundhedsarbejde; visse steder i landet samledes tusinder af spejdere for at yde den hjælp, staten normalt havde taget sig af, indtil en ny regering igen kunne overtage opgaven.

Eksterne henvisninger

Kilder og fodnoter

 1. 1,0 1,1 Baden-Powell, Robert. “Chapter X”, Lessons from the varsity of life. Hentet 04-02-2007.
 2. Baden-Powell, Robert. Scouting for Boys: A Handbook for Instruction in Good Citizenship. Hentet 1908.
 3. van Wyk, Peter. Burnham: King of Scouts. Hentet 2003.
 4. The Siege of Mafeking. British Battles.com. Besøgt 11-07-2007.
 5. The Mafeking Cadets. btinternet.co.uk. Besøgt 04-02-2007. “Fra "Scouting Milestones"”
 6. The Mafeking Cadets. Scout Web South Africa. “Fra "The African Seeds of Scouting"”
 7. Webster, Linden Bradfield. "Linden Bradfield Webster's Reminiscences of the Siege of Mafeking". . The South African Military Society (Military History Journal) 1 (7). 
 8. Robert Baden-Powell: Defender of Mafeking and Founder of the Boy Scouts and the Girl Guides. National Portrait Gallery. “Fra "Past Exhibition Archive"”
 9. Jeal, Tim (1989). Baden-Powell. Yale University Press, s. 360–362, 371. Hentet 04-02-2007.
 10. Woo, Randy (Aug 1996). Ernest Thompson Seton. Randy Woo. Besøgt 07-12-2006. “Fra "The Ultimate Boy Scouts of America History Site"”
 11. Ernest Thompson Seton and Woodcraft. InFed. Besøgt 07-12-2006.
 12. Robert Baden-Powell as and Educational Innovator. InFed. Besøgt 07-12-2006.
 13. Woolgar, Brian; La Riviere, Sheila (2002). Why Brownsea? The Beginnings of Scouting. Brownsea Island Scout and Guide Management Committee.
 14. Walker, Johnny. Scouting Milestones - Brownsea Island. Besøgt 07-07-2006.
 15. The birth of an idea. The Scout Association. Besøgt 12-12-2006. “Fra "The History of Scouting"”
 16. Baden-Powell, Robert (1998). Baden-Powell, Scouting for Boys, 1908. Pinetreeweb.com. Besøgt 09-12-2006.
 17. Peterson, Robert (Okt 2003). Another youth organization, the Boys' Brigade, was flourishing when the first official troops of the Boy Scouts of America appeared in 1910. Boy Scouts of America. Besøgt 22-05-2006. “Fra "Scouting Magazine"”
 18. Snowden, Jeff (1984). A Brief Background of Scouting in the United States 1910 to Today. Troop 97. Besøgt 22-07-2006.
 19. Woo, Randy. The Ultimate Boy Scouts of America History Site. Besøgt 22-07-2006.
 20. 20,0 20,1 The History of Scouting. ScoutBaseUK. Besøgt 22-07-2006.
 21. The Evolution of Cubbing, A 90 Year Chronology. Cubbing through the Decades. Besøgt 22-07-2006.
 22. Cub Scouting History. San Francisco Bay Area Councils. Besøgt 22-07-2006.
 23. Rover Scouts - Scouting For Men. Scouting Milestones. Besøgt 22-07-2006.
 24. (1990) Scouting 'round the World. Facts and Figures on the World Scout Movement, 11., World Organization of the Scout Movement. ISBN 2-88052-001-0.
 25. Block, Nelson R. (1994). The Founding of Wood Badge. Woodbadge.org. Besøgt 20-07-2006.
 26. Rogers, Peter (1998). Gilwell Park: A Brief History and Guided Tour (på English). London, England: The Scout Association, s. 5–46.
 27. Scout-like Organizations. Troop 97. Besøgt 05-12-2006.
 28. MILITARISM AND THE SCOUT MOVEMENT. Scout History Association. Besøgt 04-12-2006. “Fra "Scout History"”
 29. Dowling, Darren (1993). Jungle Book. Scouting Resources. Besøgt 04-12-2006.
 30. Walker, "Johnny" (2006). Scouting for Boys - the Influences, the Means, the Process and its Success. Scouting Milestones. Besøgt 05-12-2006.
 31. World Scout Jamborees History. WOSM. Besøgt 05-12-2006.
 32. BSA and Girls in Scouting. BSA Discrimination.org. Besøgt 04-12-2006.
 33. Scouts Canada Policy on Girls. BSA Discrimination.org. Besøgt 04-12-2006.
 34. Scouting in Germany. 50megs.com. Besøgt 04-12-2006.
 35. https://www.scout.org/worldwide https://www.scout.org/worldwide
 36. https://www.wagggs.org/en/our-world/
 37. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_World_Association_of_Girl_Guides_and_Girl_Scouts_members
 38. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_World_Organization_of_the_Scout_Movement_members#Countries_with_no_Scouting_organization
 39. What was Baden-Powell's position on God and Religion in Scouting?. Faqs. Besøgt 03-12-2006.
 40. Baden-Powell, Robert (1912). Baden-Powell on Religion. Inquiry.net. Besøgt 03-12-2006.
 41. Duty to God. Boy Scouts of America. Besøgt 03-12-2006. “Fra "BSA Legal Issues"”
 42. POR: Chapter 2: Key Policies: The Equal Opportunities Policy. The Scout Association. Besøgt 21-06-2007.
 43. STANDARD OPERATING PROCEDURES, SECTION 5000 – SCOUTS CANADA’S PROGRAMS. Scouts Canada. Besøgt 31-05-2007.
 44. Traditional Scouting. American Traditional Scouting. Besøgt 04-12-2006.
 45. The Baden - Powell Scouts' Association. The Baden - Powell Scouts' Association. Besøgt 04-12-2006.
 46. All Scouting Associations in Every Country. Troop 97. Besøgt 04-12-2006.
 47. Kongehuset – Kongehuset – HKH Prinsesse Benedikte – Æreshverv