Spejderbevægelsen i Danmark

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning


Dannebrog på en spejderlejr i Rold Skov 2009.

Spejderbevægelsen i Danmark sås for første gang tilbage i 1909, hvor de første spejderpatruljer dannedes; 2 år efter at Lord Robert Baden-Powell var på lejr med 21 drenge på Brownsea Island i det første forsøg på en spejderlejr.

Starten på spejderiet i Danmark var ikke ret organiseret - grupper af drenge (og piger) fandt selv sammen og prøvede sig frem ud fra tilgængelig litteratur og lokale forhold. Den første strukturerede tilgang skete 19. november 1909 med et foredrag på Gl. Hellerup Gymnasium, hvor der dagen efter dannedes en patrulje af drenge fra 3. mellem. Dette førte til dannelsen af Det Danske Spejderkorps året efter.

De danske korps

I Danmark findes fem WOSM/WAGGGS-tilknyttede spejderkorps. Alle praktiserer en form for pædagogik kaldet patruljesystemet, der kort kan beskrives som "børn leder børn" – naturligvis tilpasset børnenes alder. De fem spejderkorps er:

Der er to mindre korps, Metodistkirkens spejdere i Danmark og Missionsforbundets Spejdere, der har en associationsaftale med KFUM-spejderne og de grønne pigespejdere, og i Kongeriget Danmark er der yderligere Grønlands Spejderkorps og Føroya Skótaráð, der er organiseret direkte i de to fællesråd

De Gule Spejdere er en mindre gruppe udbrydere fra DDS. Bruddet var et opgør med, hvad de oplevede som blød pædagogik og er derfor en tilbagevenden til de traditionelle værdier. Fænomenet er også set i andre lande og viser at spejderarbejdet - ligesom det kan tilpasses vilkårene i alle verdens lande - også kan have forskelligt afsæt i samme land. De Gule Spejdere er tilknyttet World Federation of Independent Scouts (WFIS).

DDS, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere og DBS er medlem af WAGGGS og/eller WOSM, der er internationale spejderorganisationer, mens De Gule Spejdere i stedet er medlem af WFIS.

Forkyndelse

Flere af spejderkorpsene er tilknyttet Folkekirken eller en anden menighed, dog ikke Det Danske Spejderkorps (DDS), og De Gule Spejdere i Danmark, der er såkaldte ikke-konfessionelle korps (uden religiøst tilhørsforhold). DDS har et mindre antal katolske og muslimske spejdergrupper blandt medlemmerne.

Kredsene i Danske Baptisters Spejderkorps er alle tilknyttet en baptistmenighed.

Skoler og uddannelse

I Danmark forefindes Korinth Efterskole samt Brejning Efterskole som spejderefterskoler.

Scout Academy er en uddannelse lavet i samarbejde med KFUM-Spejderne, som skal kunne bruges uden for spejder korpset. Målet med Scout Academy er at gøre en forskel for unge, og vise hvad "morgendagens ledere" har at byde på. Den vil udvikle og synliggøre deltagernes personlige kompetencer og samtidig demonstrere deres handlekraft igennem en stribe af konkrete projekter, udviklet og gennemført af deltagerne selv.

Lignende foreninger

Sct. Georgs Gilderne er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere, som vægter kammeratlige samvær, arbejde med personlig udvikling og deltagelse i opgaver til støtte for spejderarbejdet og humanitære formål. Deres mål er at virkeligøre dette med ordene: Én gang spejder – altid spejder.

Frivilligt Drenge- Og Pige-Forbund (FDF) betragtes meget ofte som spejdere, da de laver mange spejderelaterede aktiviteter, men de er ikke tilknyttet nogen af spejdernes verdensorganisationer, så teknisk set er de ikke spejdere. FDF benytter ikke princippet "børn leder børn".

Adventist-spejdere og B'nei Akiva er alle verdensorganisationer som findes i Danmark. De er ikke tilknyttet spejdernes verdensorganisationener, men har spejder-lignende aktiviteter.

DUI-LEG og VIRKE arbejder med mange af de samme aktiviteter som spejderkorpsene, men da det sker på arbejderbevægelsens idégrundlag, regnes organisationen ikke for en spejderorganisation.

Spejdermuseer

Danmark har en relativ stor mængde spejdermuseer, hvor flere dog er ganske små. Museer knyttet til spejderlignende organisationer medtages også herunder. Spejdermuseerne er sammensluttet i Sammenslutningen af FDF- og Spejdermuseer i Danmark

Tværkorpslige spejdermuseer

Det Danske Spejderkorps

De Grønne Pigespejdere

KFUM Spejderne

På Houens Odde, findes Korps historisk samling. I Gilwellhytten er en interessant samling af mærker og effekter fra KFUM Spejdernes historie.

FDF