The ScoutWiki Network server was upgraded on June 3rd, 2020. We're currently seeing some problems with long page loads on certain pages (for example Recent changes on large wikies). Sorry for the inconvenience!

Spejderen (blad 1911)

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Spejderen var det første blad for spejdere og interesserede drenge. Det udkom første gang i januar 1911, og fortsatte et halvt års tid før det gik ind[1]. Udgivelse var varslet i december i notitser i dagspressen, hvor man bl.a. kunne læse at det udkom på Brinkmann & Richters Forlag, og at man i Lommebog for Skoleelever (skrevet af Hartvig-Møller) kunne læse om dannelsen af den første Spejderpatruille, og i øvrigt finde en blanket, med hvilken man kunne få det første nummer af Spejderen gratis[2].

I Jyllandsposten kunne man læse 6. januar 1911:


'Spejderen' er navnet på et nyt illustreret ugeblad for drenge, der er begyndt at udkomme under redaktion af skolebestyrer Hartwig Møller og premierløjtnant C. Lembcke, og som har til formål at virke i 'spejderbevægelsens' ånd, således at forstå at det vil søge at blive et interessant og sundt blad for alle unge, enten de deltager i spejderbevægelsen eller ej, men ved siden deraf vil bringe en del særligt 'spejderstof'.

Aarhus Stiftstidende skrev 6. februar 1911 at 'Spejderen' udkom i 7000 eksemplarer[3]

I bladet for DDP Pigespejderen december 1968 bragtes en novelle af en af pigespejdernes pionerer Inger Dalhoff-Nielsen fra spejderen nr. 27 fra 7. juli 1911, så det udkom da mindst til juli.


Kilder