Spejderloven

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Spejderloven er sammen med Spejderløftet en af de grundstene, som spejderbevægelsen er bygget op over. B-P formulerede oprindeligt 9 punkter, kendetegnende en spejders karakter. I 1911 tilføjede han et ekstra punkt, og disse 10 punkter udgør Spejderloven. Ligesom tiderne skifter, er også Spejderloven ændret gennem tiden. Ikke meget, og ikke lige meget i alle lande. For eksempel diskuteres i øjeblikket punktet omkring Duty to God i Storbrittanien, hvor f. eks. Det Danske Spejderkorps i lang tid har haft dette punkt omformuleret til At finde sin egen tro og respektere andres.

Du kan læse B-P's oprindelige Scout Law med B-P's egne kommentarer. Han ændrede spejderloven flere gange, ligesom de er tilpasset de forskellige spejderkorps i de forskellige lande.

I Danmark har vi flere korps med hver deres fortolkning af Spejderloven. I 1952 havde man justeret i ordlyden i de dengang 4 korps, så både spejderlov og spejderløfte var enslydende. Siden har alle korps gået i hver sin retning igen:


Det Danske Spejderkorps

Den der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for

 • At finde sin egen tro og respektere andres
 • At værne om naturen
 • At være en god kammerat
 • At være hensynsfuld og hjælpe andre
 • At være til at stole på
 • At høre andres meninger og danne sine egne
 • At tage medansvar i familie og samfund[1]

De grønne pigespejdere

Derfor skal en spejder:

 • tale sandhed
 • stifte fred
 • dele med andre
 • være en god kammerat
 • værne om naturen
 • vise hensyn og hjælpe andre
 • leve i hjem og samfund med kærlighed og omtanke[2]

KFUM-spejderne i Danmark

En spejder:

 • lytter til guds ord
 • er hjælpsom
 • respekterer andre
 • værner naturen
 • er til at stole på
 • tager medansvar
 • finder sin egen mening[3]

De Gule Spejdere i Danmark

 • En spejder er til at stole på
 • En spejder er hjælpsom og en god kammerat
 • En spejder er god mod dyr
 • En spejder tager vanskeligheder med godt humør
 • En spejder er ren i tanke, ord og handling [4]

Danske Baptisters Spejderkorps

Som spejder:

 • vil jeg lytte til Guds ord
 • har jeg medansvar for det samfund, jeg lever i
 • vil jeg være hensynsfuld og hjælpsom
 • vil jeg være til at stole på
 • vil jeg lytte til andres mening og selv tage standpunkt
 • vil jeg lære naturen at kende og værne om den[5]

Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Som spejdere vil vi gøre det bedste for:

 • at lytte til Guds ord,
 • at værne om naturen,
 • at være hensynsfulde og hjælpsomme,
 • at være til at stole på,
 • at høre andres meninger og selv tage standpunkt,
 • at tage medansvar i familie og samfund.

Sct. Georgs Gildernes Gildelov

Enhver gildebroder er pligtig at gøre sit bedste for:

 • at nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling til grundlaget for sin tilværelse
 • at erkende sine fejl og rette dem
 • at nå til beherskelse af sit sind
 • at have respekt for det der har værdi for andre
 • at være venlig og forstående overfor andre
 • at gøre livet gladere og lysere for andre
 • at tage medansvar i familie og samfund
 • at værne naturen og vore nationale værdier
 • at virke for international forståelse
 • at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret[6]

DDS 1940

 1. En spejders ord står til troende
 2. En spejder er tro mod sit land, sine forældre og foresatte
 3. En spejder er ærlig og pålidelig
 4. En spejder er en god kammerat
 5. En spejder er ridderlig og hjælpsom mod alle
 6. En spejder er god mod dyr
 7. En spejder er lydig mod den, der har ret til at byde
 8. En spejder er frejdig og arbejder med liv og lyst
 9. En spejder er sparsommelig og ordentlig
 10. En spejder er ren i tanke, ord og handling

KFUM-Spejderne 1910[7]

 1. En spejders første Pligt er Lydighed.
 2. En spejder er til at stolle paa.
 3. En spejder er præcis.
 4. En spejder er hjælpsom.
 5. En spejder er Dyrenes Ven.
 6. En spejder er sparsommelig.
 7. En spejder er altid i godt humør.

KFUM-Spejderne 1944

 1. En spejder er sand i al sin tale og færd.
 2. En spejder er tro.
 3. En spejder er nyttig og hjælpsom mod alle.
 4. En spejder er en god kammerat.
 5. En spejder er ridderlig i al sin færd.
 6. En spejder er god imod dyr.
 7. En spejder er lydig.
 8. En spejder er frejdig.
 9. En spejder er sparsommelig og nøjsom.
 10. En spejder er ren i tanke,ord og handling.

1952 - samme ordlyd for alle 4 korps

 1. En spejder er til at stole på
 2. En spejder er trofast
 3. En spejder er hjælpsom
 4. En spejder er en god kammerat
 5. En spejder er høflig og hensynsfuld
 6. En spejder er god mod dyr
 7. En spejder er lydig
 8. En spejder tager vanskeligheder med godt humør
 9. En spejder er sparsommelig og ordentlig
 10. En spejder er ren i tanke, i ord og i handling

Ligeledes indførtes samme ordlyd i Spejderløftet

KFUM-Spejderne ~1963

Som i 1952, blot #5: En spejder er ridderlig.[8]

Se også


Eksterne henvisninger

 • Spejderloven på engelsk Wikipedia med mange internationale versioner