Standlejre og Vandrelejre

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Standlejre.png

Standlejre og Vandrelejre af Hans Hartvig-Møller og Cay Lembcke er en bog fra 1913 med vejledning i lejrslagning. På forsiden står: Udarbejdet med særligt Henblik på Spejderkorpsets Troppe. I forordet nævnes J.A. Kyle's Tramp Camps and Standing camps som et forlæg, og der bringes en tak til konsul V. Ludvigsen, der har støttet udgivelsen.

Bogen er et skægt tidsbillede - meget er genkendeligt:

 • Standlejren
 1. Indledning med beskrivelse af Tropslejr og Divisionslejr.
 2. Forhåndsforberedelser: Penge, Valg af Lejrplads, Lejrpladsens rekognoscering, tidspunkt for Lejrens oprettelse og De egentlige forberedelser.
 3. Lejrmateriel: Telte, Hytter, Teltudrustning, Tropsudrustning, patruljeudrustning, enkeltmandsudrustning, Øvelæsesmateriel, Kantinekassens Indhold (som er mere et medicinskab med bl.a. æggeolie til forbinding af brandsår).
 4. Forplejning: Omkring de enkelte måltider, Levering af Levnedsmidler og eksempel på Forplejning i en Lejr á 50 mand i 10 dage.
 5. Kommando og Organisation: Lejrchefen, Næstkommanderende, Lejrintendanten, Lejrlægen, Patruljeførerne og Korporalerne.
 6. Lejrens Etablering: Arbejdskommandoet, Arbejder ved Lejrens Rejsning.
 7. Forskellige Forhold i Lejren: Disciplin, Sanitære Forholdsregler, Almindelige Sundhedsregler, Badning, Madlavning (Fordeling, Måltider), Lejrbank, Lejrpostkontoret.
 8. Livet i Lejren: Den daglige Turnus, Lejrvagten, Lejrvagtens Pligter, Øvelser, Lejrens Afbrydning.
 9. Staaende Lejrbefalinger (eksempel), Alarmering, Brandmelding I og II.
 • Vandrelejren
 1. Lejre uden Transportmidler, Lejre med udlagte Depoter, Cyclelejre, Lejre med Trækkærre.
 2. Deltagerne
 3. Forberedelserne
 4. Udrustningen
 5. En Rejsedag
 6. Lejren
 7. Furagering