The ScoutWiki Network server was upgraded on June 3rd, 2020. We're currently seeing some problems with long page loads on certain pages (for example Recent changes on large wikies). Sorry for the inconvenience!

Standlejre og Vandrelejre

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Standlejre.png

Standlejre og Vandrelejre af Hans Hartvig-Møller og Cay Lembcke er en bog fra 1913 med vejledning i lejrslagning. På forsiden står: Udarbejdet med særligt Henblik på Spejderkorpsets Troppe. I forordet nævnes J.A. Kyle's Tramp Camps and Standing camps som et forlæg, og der bringes en tak til konsul V. Ludvigsen, der har støttet udgivelsen.

Bogen er et skægt tidsbillede - meget er genkendeligt:

 • Standlejren
 1. Indledning med beskrivelse af Tropslejr og Divisionslejr.
 2. Forhåndsforberedelser: Penge, Valg af Lejrplads, Lejrpladsens rekognoscering, tidspunkt for Lejrens oprettelse og De egentlige forberedelser.
 3. Lejrmateriel: Telte, Hytter, Teltudrustning, Tropsudrustning, patruljeudrustning, enkeltmandsudrustning, Øvelæsesmateriel, Kantinekassens Indhold (som er mere et medicinskab med bl.a. æggeolie til forbinding af brandsår).
 4. Forplejning: Omkring de enkelte måltider, Levering af Levnedsmidler og eksempel på Forplejning i en Lejr á 50 mand i 10 dage.
 5. Kommando og Organisation: Lejrchefen, Næstkommanderende, Lejrintendanten, Lejrlægen, Patruljeførerne og Korporalerne.
 6. Lejrens Etablering: Arbejdskommandoet, Arbejder ved Lejrens Rejsning.
 7. Forskellige Forhold i Lejren: Disciplin, Sanitære Forholdsregler, Almindelige Sundhedsregler, Badning, Madlavning (Fordeling, Måltider), Lejrbank, Lejrpostkontoret.
 8. Livet i Lejren: Den daglige Turnus, Lejrvagten, Lejrvagtens Pligter, Øvelser, Lejrens Afbrydning.
 9. Staaende Lejrbefalinger (eksempel), Alarmering, Brandmelding I og II.
 • Vandrelejren
 1. Lejre uden Transportmidler, Lejre med udlagte Depoter, Cyclelejre, Lejre med Trækkærre.
 2. Deltagerne
 3. Forberedelserne
 4. Udrustningen
 5. En Rejsedag
 6. Lejren
 7. Furagering