Tage Carstensen

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Tage Carstensen var lejrchef på 2. verdensjamboree i 1924 på Ermelunden. Billedet her er fra lejravisen, men er taget i 1920.

Tage Carstensen (8. februar 1897-1985) var spejderleder i Det Danske Spejderkorps i 1920'erne og gjorde sig nok mest kendt, da han som næstformand i korpset i 1932 grundlagde Spejdernes og Væbnernes Frivillige bloddonorkorps i et samarbejde med reservelæge Jens Foged på Bispebjerg hospital og Thorvald Madsen, direktør for Statens Serum Institut. Præcis hvornår donorkorpset blev stiftet er faktisk uvist, men man har valgt at bruge datoen for den første tapning, nemlig 21. maj 1932, hvor Tage Carstensen selv lagde sig på briksen for at levere blod til den allerførste tapning.

Tage Carstensen blev spejder i 1910 og overtog 1. Vesterbro Trop som tropsfører i 1913-1920. Her bød hans arbejdsliv at han flyttede til Aarhus, hvor han hurtigt fik stiftet 2. Aarhus Trop. Her var han tropsfører i to år til han atter måtte flytte til København. Her overtog han igen 1. Vesterbro Trop, som snart blev delt i 1. Vesterbro og 4. Vesterbro. Enkelte kilder[1] nævner at han også var tropsfører for Erik Menveds Trop frem til 1924. Det må senere studier afsløre.

Lejrene

Tage Carstensen var leder af det danske Jamboree-hold til London 1920. Ifølge en af deltagerne, senere politifuldmægtig Vilhelm Leifer, skulle Cay Lembcke have ledet turen, men han havde raget sig uklar med både spejderkorps og hærledelse på grund af sine politiske holdninger[2].

Da det blev tid til 2. verdensjamboree, havde Danmark fået opgaven, og med et nyligt samlet DDS (Spejderstriden) trådte tre unge mænd til: Ove Holm, Jens Hvass og Tage Carstensen. Sidstnævnte tog sig af al international kontakt, og han planlagde den store konkurrence mellem de udvalgte hold fra de 33 deltagende landes spejdere.

Han var tillige lejrchef på korpslejren 1928 ved Gravenshoved

Korpsets ledelse

I 1917 blev han korpsinstruktør, og i 1918 trådte Tage Carstensen ind i Korpsets bestyrelse, hvor han sad med et par års afbrydelsefra 1932-1934 indtil i hvert fald 1946[3]. i 1925 blev han valgt ind i korpsets forretningsudvalg, hvor han sad til ? efter 1942. Han var i en årrække International Commisioner og ledede søspejderarbejdet fra 1939 til 1945. Derudover var han medlem af det 3-mands råd, der var knyttet til korpsets Gilwell-træning. Han redigerede Spejdernes Magasin 1927-1937. Han var International Commissioner for DDS og KFUM-Spejderne (Danish Scout Council) ihvertfald i 1945

Landsretssagfører Tage Carstensen blev Ridder af Dannebrog i 1942.
Tage Carstensen var tropsfører for 2. Aarhus 1921 og Erik Menveds Trop 1924, og var samme år med til at arrangere den 2. verdensjamboree på Ermelunden i København. På korpslejren ved Gravenshoved 1928 var han lejrchef, og han var korpsets søspejderleder i årene 1932 - 1945. Han var landsretsagfører og blev godsejer på Sødringholm ved Randers.

I 30-års jubilæumsnummeret af FDF's medlemsblad Danske Drenge i oktober 1935 skriver Tage Carstensen en hilsen på vegne af DDS. Her roser han samarbejdet mellem de to organisationer og nævner til slut at han selv var FDF'er på Frederiksberg som helt ung.

Tage Carstensen var korpsets søspejderleder fra 1939 til 1. januar 1946, hvor hvervet blev overtaget af orlogskaptajn Thorkil Bjerre.

Bibliografi

  • Det danske Spejderkorps' 1. Vesterbro Trop 1. Maj 1913-18 af Tage Carstensen/Mogens Cold : Udg. med Tropsraadets Sanction 1918.
  • Spejderlovens Paragraf 10 : (det sexuelle Spørgsmaal) : 4 Foredrag af Tage Carstensen. udgivet 1919 af 1ste Vesterbro Trop med Tropsraadets Sanktion og med støtte af Det Danske Spejderkorps.
  • 30 terrænlege. Af Tage Carstensen og Mogens Cold. DDS 1935
  • terrænlege. Af Tage Carstensen og Mogens Cold. DDS 1942
  • Nekrolog over Robert Baden-Powell i Nationaltidende, 1941-01-09
  • Nekrolog over Hans Hartvig-Møller i Nationaltidende, 12. april 1953.


Kilder og eksterne henvisninger

  1. https://www.spejdermuseetaarhus.dk/sotopungo/
  2. Vilhelm Leifer: Min tid, 1987, ISBN 9788726084481
  3. Spejdersport 5/1946