Tage Carstensen

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Tage Carstensen var lejrchef på 2. verdensjamboree i 1924 på Ermelunden. Billedet her er fra lejravisen, men er taget i 1920.

Tage Carstensen (1897-1985) var spejderleder i Det Danske Spejderkorps i 1920'erne og gjorde sig nok mest kendt, da han som næstformand i korpset i 1932 grundlagde Spejdernes og Væbnernes Frivillige bloddonorkorps i et samarbejde med reservelæge Jens Foged på Bispebjerg hospital og Thorvald Madsen, direktør for Statens Serum Institut.

Præcis hvornår donorkorpset blev stiftet er faktisk uvist, men man har valgt at bruge datoen for den første tapning, nemlig 21. maj 1932, hvor Tage Carstensen selv lagde sig på briksen for at levere blod til den allerførste tapning.

Tage Carstensen var leder af det danske Jamboree-hold til London 1920. Ifølge en af deltagerne, senere politifuldmægtig Vilhelm Leifer, skulle Cay Lembcke have ledet turen, men han havde raget sig uklar med både spejderkorps og hærledelse på grund af sine politiske holdninger[1].

Tage Carstensen var tropsfører for 2. Aarhus 1921 og Erik Menveds Trop 1924, og var samme år med til at arrangere den 2. verdensjamboree på Ermelunden i København. På korpslejren ved Gravenshoved 1928 var han lejrchef, og han var korpsets søspejderleder i årene 1932 - 1945. Han var landsretsagfører og blev godsejer på Sødringholm ved Randers.

I 30-års jubilæumsnummeret af FDF's medlemsblad Danske Drenge i oktober 1935 skriver Tage Carstensen en hilsen på vegne af DDS. Her roser han samarbejdet mellem de to organisationer og nævner til slut at han selv var FDF'er på Frederiksberg som helt ung.

Bibliografi

  • Det danske Spejderkorps' 1. Vesterbro Trop 1. Maj 1913-18 af Tage Carstensen/Mogens Cold : Udg. med Tropsraadets Sanction 1918.
  • Spejderlovens Paragraf 10 : (det sexuelle Spørgsmaal) : 4 Foredrag af Tage Carstensen. udgivet 1919 af 1ste Vesterbro Trop med Tropsraadets Sanktion og med støtte af Det Danske Spejderkorps.
  • 30 terrænlege. Af Tage Carstensen og Mogens Cold. DDS 1935
  • terrænlege. Af Tage Carstensen og Mogens Cold. DDS 1942
  • Nekrolog over Robert Baden-Powell i Nationaltidende, 1941-01-09
  • Nekrolog over Hans Hartvig-Møller i Nationaltidende, 12. april 1953.


Kilder og eksterne henvisninger

  1. Vilhelm Leifer: Min tid, 1987, ISBN 9788726084481