The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Tage Carstensen

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Tage Carstensen var lejrchef på 2. verdensjamboree i 1924 på Ermelunden. Billedet her er fra lejravisen, men er taget i 1920.

Tage Carstensen (1897-1985) var spejderleder i Det Danske Spejderkorps i 1920'erne og gjorde sig nok mest kendt, da han som næstformand i korpset i 1932 grundlagde Spejdernes og Væbnernes Frivillige bloddonorkorps i et samarbejde med reservelæge Jens Foged på Bispebjerg hospital og Thorvald Madsen, direktør for Statens Serum Institut.

Præcis hvornår donorkorpset blev stiftet er faktisk uvist, men man har valgt at bruge datoen for den første tapning, nemlig 21. maj 1932, hvor Tage Carstensen selv lagde sig på briksen for at levere blod til den allerførste tapning.

Tage Carstensen var leder af det danske Jamboree-hold til London 1920. Han var tropsfører for 2. Aarhus 1921 og Erik Menveds Trop 1924, og var samme år med til at arrangere den 2. verdensjamboree på Ermelunden i København. På korpslejren ved Gravenshoved 1928 var han lejrchef og korpsets søspejderleder 1932. Han var landsretsagfører og blev godsejer på Sødringholm ved Randers.

I 30-års jubilæumsnummeret af FDF's medlemsblad Danske Drenge i oktober 1935 skriver Tage Carstensen en hilsen på vegne af DDS. Her roser han samarbejdet mellem de to organisationer og nævner til slut at han selv var FDF'er på Frederiksberg som helt ung.

Bibliografi

  • Spejderlovens Paragraf 10 : (det sexuelle Spørgsmaal) : 4 Foredrag af Tage Carstensen. udgivet 1919 af 1ste Vesterbro Trop med Tropsraadets Sanction og med Støtte af Det Danske Spejderkorps.
  • 30 terrænlege. Af Tage Carstensen og Mogens Cold. DDS 1935