Ungarn

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Ungarn er et land i centraleuropa. Siden 1867 dannede landet et dobbelt-monarki sammen med Østrig. Dette ophørte ved starten af første verdenskrig, hvor Ungarn mistede store landområder. Før anden verdenskrig gik landet i alliance med bl.a. Tyskland, Italien og Japan, og blev erobret af Rusland i vinteren 1944-45. Ungarn var under russisk herredømme med indsat marionetregering indtil Ruslands sammenbrud i 1989.


Spejderkorps i Ungarn

Historie

Drengespejderne

Magyar Cserkészszövetség er det største spejderkorps i Ungarn. Det blev grundlagt i 1912 og blev medlem af WOSM i 1922. Efter genetableringen af spejderarbejdet i landet blev det igen medlem af WOSM i 1990. I 2011 havde korpset 8145 medlemmer.

Den første spejderaktivitet i Ungarn var en tømmerflådetur på floden Vag i 1908, og i 1909 skrev aviserne om spejderarbejdet i England, ligesom nogle kapitler af Scouting for Boys blev oversat og bragt i aviserne. Den første uofficielle trop blev startet af István Kanitz og hans venner, og i 1910 blev de første officielle troppe startet på skoler og i kristne ungdomsorganisationer. Spejderkorpset Magyar Cserkész Örszem Szöveség blev stiftet i 1912.

En betydende faktor for spejderarbejdet var ungdomsmagasinet Zaszlónk ("Vores Flag").

På det tidspunkt var kongeriget Ungarn tæt knyttet til Kejserriget Østrig, og spejderarbejdet udvikledes i nært samarbejde i de 2 lande.

Under første verdenskrig tog de ungarske spejdere sig af sårede, og efter krigen blomstrede spejderarbejdet op med dannelse af nye troppe på skoler og endda på fabrikker. I 1920 udkom spejderbladet Cserkész (Den ungarske Spejder). I 1922 valgtes den afgåede premierminister Teleki Pál til spejderchef.

Der blev oprettet luftspejdertroppe og et tambourkorps. Det første Woodbadge-kursus blev afholdt i 1924, og i 1926 blev ledertræningscenteret Hárshegy etableret, ligesom der samme år blev etableret et søspejdertræningscenter ved floden Donau.

De første pigespejdere kom til korpset i 1919 og fik deres eget korps (Magyar Cserkészlány Szövetség) i 1926. De fungerede i tæt samarbejde med drengene.

De ungarske spejdere var med til at stifte WOSM i 1922, og deltog på 2. verdensjamboree i Danmark i 1924, hvor de blev nummer 3 efter de engelske og amerikanske spejdere i konkurrencerne.

Ungarn holdt sin første korpslejr i 1926 med 10.000 spejdere, fik besøg af Robert Baden-Powell i 1928 og var vært for den 4. verdensjamboree i 1933, hvor 46 nationer deltog med ialt 25.792 spejdere. Lejren lå ved det kongelige palads i Gödöllo, ca 15 km øst for Budapest. Denne lejr var den første med en underlejr for luftspejdere, som blev præsenteret for B-P af László Almásy, spejderleder, pilot og i øvrigt den historiske person, der (frit) er skildret i bogen og filmen Den Engelske Patient.

Under anden verdenskrig havde spejderne en vigtig rolle som bl.a. ordonnanser, og spejderkorpsenes linje blev mere militaristisk og nationalistisk gennem krigen, presset hertil fra politisk side. Sidst i krigen blev korpsene officielt beordret til at slå sig sammen med den højreekstremistiske ungdomsorganisation Hungarista Örszem, men det blev aldrig gennemført.

I 1947 deltog ungarske spejdere i fredsjamboreen - den 6. verdensjamboree i Frankrig, og i 1948 blev spejderarbejdet i Ungarn forbudt af det kommunistiske styre. Det fortsatte i det skjulte, og blomstrede kortvarigt op i 1956 under den ungarske revolution, der dog hurtigt blev slået ned. Spejderarbejdet fortsatte i flygtningelejre og i østrigske byer. I 1957 var der registreret 11 ungarske spejdergrupper med ialt 450 medlemmer i Østrig.

Ungarske spejdere deltog i 9. verdensjamboree som medlemmer af den østrigske delegation og i underlejren for spejderkorps i exil.

Efter sovjetunionens perestrojka og jerntæppets fald, gjorde Ungarn endeligt op med kommunismen ved valget i 1990. I 1989 blev spejderarbejdet igen lovligt og spejdergrupper opstod spontant over hele landet. I januar 1989 blev Magyar Cserkészszövetség (drengespejderkorpset) den første registrerede organisation under den nye lov om stiftelse af foreninger, der trådte i kraft 24. januar 1989. Få dage efter opstod korpset Magyar Cserkészcsapatok Svövestege, og sammen dannede de fællesrådet Magyar Cserkészcsapatok Svövestege (medlem af WOSM 1990), som opløstes igen efter interne uenigheder, og Magyar Cserkészszövetség blev i 1992 registreret af WOSM som den nationale spejderorganisation. i juli 1992 havde spejderkorpset 492 grupper med ialt ca 25000 medlemmer.

I 1993 afholdt man en international lejr ved Gödöllo for at fejre 60-året for den 4. verdensjamboree samme sted. Der var en underlejr for International Fellowship of Former Scouts and Guides (sct. Georgs Gilderne), og Betty Clay - B-P's datter - deltog i lejren.

I 1943 - 10 år efter verdensjamboreen samme sted - rejstes en statue af en spejder ved lejrpladsen i Gödöllo, men da spejderiet blev forbudt i 1948, blev statuen fjernet. I 1994 forsøgte man så at finde denne statue igen, men uden held, så i stedet for den forsvundne statue, lavet af Lorinc Siklódi, rejste man en forstørret udgave af en statuette, lavet af kunstneren Zsigmond Kisfaludi Strobl. Den blev afsløret 23. april 1994.

Pigespejderne

De første pigespejdere kom til korpset i 1919 og fik deres eget korps (Magyar Cserkészlány Szövetség) i 1926. De fungerede i tæt samarbejde med drengene og blev WAGGGS-medlemmer i 1928 og igen associeret i 1993 med fuldt medlemsskab i 2008.

De første pigespejdertroppe kom med i drengenes korps i 1919. De fik eget korps (Magyar Cserkészlány Szövetség) i 1921 *************(Kildeclash)************ og blev medlem af International Council (forløberen for WAGGGS) i 1922. I 1928 var korpset vært for den femte pigespejderkonference, hvor WAGGGS blev oprettet. Den første pigespejderverdenslejr (Pax Ting) fandt sted i Ungarn i 1939, hvor omkring 4000 piger fra hele verden deltog.

Under anden verdenskrig hjalp pigespejderne til på hospitaler og tog sig af flygtninge, men korpset holdt op med at fungere ved belejringen af hovedstaden i 1944. De første forsøg på at genstarte korpset fandt sted i 1988, og i 1989 blev korpset dannet igen. En af de første aktiviteter var at nedsætte et udvalg til træning af egnede ledere. i 1996 var der 20 troppe, hvor størsteparten af aktiviteten foregik på skoler. I 2003 var der 512 medlemmer.


Kilder og eksterne henvisninger