Alverdens Drenges Dag

Alverdens Drenges Dag var en søndag i marts, hvor FDF, KFUM-spejderne og det 'civile' KFUM hvert år markerede at der var andre drenge i verden, der måske sad i ringere kår. Man samlede ind på forskellig måde denne dag for at støtte missionsprojekter og sågar oprettelse af FDF-kredse i 3-verdenslande. Projektet begyndte i 1924, og løb til engang i 1970'erne, hvor missionsarbejdet blev omlagt.

Der fandtes andre parallelprojekter andre steder, for eksempel havde Norge All verdens gutters dag.