Bøger om spejder for ikke-spejdere

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Ud over den reklame der ligger i at ungdomsbøger handler om spejdere, er der skrevet bøger, der direkte forklarer hvad spejder er:

  • 2019 - Spejder af Lasse Højstrup Sørensen. Jeg læser-serien. Turbine Forlaget.
    • En bred forklaring af spejdertilværelsen og nogle af de for børn væsentlige punkter med Sommerlejr, dolke, natur. De seks korps er nævnt, FDF er med og en side med det med Gud. Velafvejet når man tænker på at det er en læse-let-bog med ikke så meget tekst.

Se også