Welcome to the ScoutWiki Network

Forskel mellem versioner af "Borgerdydgruppen"

Fra SpejderWiki
Skift til: navigering, søgning
(lidt mere fra 25-års jubibog)
(Kilder og eksterne henvisninger: kilde)
Linje 39: Linje 39:
  
 
* ''Borgerdydgruppen 1919-1929'' af [[Torkil Søager]]
 
* ''Borgerdydgruppen 1919-1929'' af [[Torkil Søager]]
 +
* ''Borgerdydgruppen 1919-1944'' af Niels Chr. Østergaard.
 
* ''Borgerdydgruppen 1919-1969'' af Povl Helms m.fl.
 
* ''Borgerdydgruppen 1919-1969'' af Povl Helms m.fl.

Versionen fra 11. jun 2019, 20:52

Borgerdydtroppen var en KFUM-spejdergruppe på Østerbro, en såkaldt skoletrop, der stort set kun havde spejdere fra een skole (Øster Borgerdyd) og havde rekrutteringsgrundlaget dér. Torkil Søager har beskrevet troppens start i sin lille bog, Borgerdydgruppen 1919-1929. Der er senere udgivet en beretning om gruppen i forbindelse med både 25- og 50-årsjubilæet. Det er nok sjældent at en spejdergruppes historie er så nøje beskrevet og lige til at få på statsbiblioteket.

Gruppens start

I skriftet Borgerdydgruppen 1919-1929 skriver Torkil Søager om gruppens oprettelse - Frede Brodtkorb, en lærer med FDF-baggrund, kommer til skolen og vil starte spejderarbejde op, men FDF drev på det tidspunkt ikke friluftsarbejde i tilstrækkelig grad, så det blev en spejdergruppe med tilhørsforhold til KFUM-spejderne, selv om Det Danske Spejderkorps også var på strandhugst blandt skolens elever. ½

Allerede i 1916-17 arrangeredes flere udflugter med de interesserede blandt skolens ældre elever, og i pinsen 1917 deltog 660 elever i KFUMs sommerlejr ved Jægerspris. Endelig i efteråret 1918 lagde man sig fast på at blive tilknyttet KFUM-korpset, og 17. december kom rektors tilladelse, så Brodtkorb og en Valdemar Bang kunne udnævnes til KFUM-spejdere ved nytårsparaden og påbegynde grundlæggelsen af troppen, der blev stiftet den 12. april. Ca 150 drenge mødte op til foredrag, lysbilleder m.m. og 56 meldte sig ind.

Det kommende efterår (1919) var troppen så stor (75 spejdere) at den blev delt i tre troppe[1]. Søager beskriver i det efterfølgende om de første års ture og turneringer, hvor troppene vandt - af og til stort - over de fleste andre.

I februar 1920 hjalp spejderne ved ankomsten af 'wienerbørnene' - ca 600 små drenge og piger, der skulle have 'luftforandring' efter krigens hårde liv. Det blev til en række tjanser med modtagelse af børn, indsamling af tøj til polakker m.m.

I februar 1922 skiftede korpsets 4. division tørklæde fra grønt til skotskternet - hvilken klantern kommer Søager desværre ikke ind på.

12. februar 1923 indstiftede korpset spejderdagen, en slags årligt tilbagevendende fundraisingdag med lodsedler og forestillinger.

Beskrivelsen fra 1924-afsnittet om den 2. verdensjamboree giver lidt ekstra til historien; At Danmark vandt tovtrækningskonkurrencen - og endda pokalen til ejendom, og at de store lejrbål, der blev afholdt i Dyrehaven, blev besøgt af 'tusinder' af københavnere, der var med sammen med drengene.

Efter jamboreen slog en stigende afmatning igennem i troppen; hvor der 2 år før havde været 80-100 spejdere i troppen(e), var der ikke mange møde- og turaktive tilbage, og da man besluttede at udelukke spejdere, der udeblev 3 gange i træk uden gyldig grund, faldt medlemstallet til 20.

Fra andre jubilæumsskrifter

Øster Borgerdydskolen havde en ugle som logo, og troppens lokale kaldtes derfor for uglereden, og tropsbladet hed Strix Bubo. Strix og bubo er latinske betegnelse for to slægter af de egentlige ugler. At det var en skoletrop betød at spejderne gik på samme skole, og at rekrutteringsgrundlaget var skolens yngre elever. Det skete ved at man i begyndelsen af skoleåret agiterede blandt drengene fra 1. mellem. De, der lod sig fange af spejderarbejdet blev så fyldt i en nyoprettet patrulje med en erfaren patruljeleder. Kom der mange et år, måtte der oprettes to patruljer. I Borgerdydtroppens jubilæumsskrift er der år for år nævnt det nye patruljenavn, og det er tydeligt at navne genbruges efter nogle år.

I 1946 var gruppen med i 2. division. Divisionerne blev lagt om omkring 1950, så gruppen kom med i Borgdivisionen sammen med 6-7 andre grupper. I jubilæumsskriftet nævnes flere gange en anden gruppe - Vikingerne, som de dystede imod i den årlige håndboldturnering om Peter Svupstiks Vandrepokal.

Fra andre jubilæumsskrifter

Troppen holdt i de første år møder enten på skolen eller i KFUM's lokaler, og patruljemøderne foregik hjemme hos patruljernes medlemmer. I 1926 rykker troppen ind i nogle kælderlokaler i Ribegade på Østerbro. I 50-års-jubilæumsbogen antydes det at lokalerne (Uglereden) lå i Stockholmsgade - i nogle kælderlokaler, der samtidig var beskyttelsesrum. Det har ikke været på skolens område, da tyskerne tidligt i 1945 overtog skolen, og da de fleste førere og ridderspejdere var i modstandsbevægelsen, var materielkasserne gerne fyldt med våben[2].

Jamboreen ved Liverpool (3. verdensjamboree), hvor man regner med 50.000 deltagere - heriblandt 16 fra Borgerdydtroppen. I jubilæumsskriftet angives bl.a. at gruppen havde tre førere med på den første World Scout Indaba i 1952[3].

Roverne i gruppen dannede en klan - Borgkredsen[4]. De tidligere spejdere i gruppen samledes i en forening - Veteranerne - hvor der i 1969 var knap 100 medlemmer. Veteranerne blev stiftet 21. november 1930 og en af de drivende kræfter i oprettelsen og de efterfølgende 40+ års drift var Torkil Søager, der iøvrigt var foreningens eneste æresmedlem[5].

Gruppen havde indtil 1955 brugsret over et grundstykke på Høje Sandbjerggård, men aftalen bortfaldt ved ejerskifte, så man måtte igen nøjes med skolens lejrskole ved Slagslunde.

Rekrutteringsgrundlaget for gruppen var ideelt fra 1. mellem, hvor skolen optog ca 60 hvert år. Men den nye skolelov fra 1959 afskaffede mellemskolen, så yngste klasse på skolen blev 1. real, svarende til 3. mellem (8. skoleår). Derfor blev man nødt til at rekruttere drenge andetsteds. Da ca 60% af spejderne havde gået på Krebs' skole i den anden ende af Stockholmsgade, fik man lov at agitere dér blandt de nyoprykkede 6.-klasser[6].

Kilder og eksterne henvisninger

  1. Borgerdydgruppen 1919-1944 s. 18
  2. Borgerdydgruppen 1919-1969 side 9
  3. Borgerdydtroppen 1919-1969 side 29
  4. Borgerdydtroppen 1919-1969 side 40
  5. Borgerdydtroppen 1919-1969 side 89
  6. Borgerdydtroppen 1919-1969 side 65
  • Borgerdydgruppen 1919-1929 af Torkil Søager
  • Borgerdydgruppen 1919-1944 af Niels Chr. Østergaard.
  • Borgerdydgruppen 1919-1969 af Povl Helms m.fl.