Fortunen Gruppe

Fortunen Gruppe
Korps Det Danske Spejderkorps
Division Mølleå Division
By Kongens Lyngby
Mødested Knudepunktet
Lundtoftevej 83, 2800 Kgs Lyngby
Skovhytte Fortet
Start 1917
Klan Black Watch
Hjemmeside http://www.fortunengruppe.dk
Tørklæde gruppetørklæde             
Gruppe              


Navnets oprindelse
Fortunen Gruppe har navn efter skovfogedboligen og traktørstedet Fortunen i Dyrehaven.


Fortunen Gruppe er en gruppe i Mølleå Division under Det Danske Spejderkorps. Gruppen blev resultatet af en sammenlægning i 1976 af Fortunen Flok og Trop (DDS) og 1. Lyngby (DDP), der oprindeligt blev grundlagt 1. november 1917 under navnet Hvidegaard Trop.

Gruppen arbejder med aldersgrupperne fra mikrogrenen og opefter.