Greve Gruppe

Greve Gruppe
Korps KFUM-Spejderne i Danmark
Distrikt Ole Rømer Distrikt
By Greve
Mødested Fellowship
Ved Rævebakken 64b, 2670 Greve Strand
Hjemmeside http://kfum-greve.gruppesite.dk/
Facebook Gruppen på Facebook


Greve Gruppe er en spejdergruppe i Ole Rømer Distrikt under KFUM-Spejderne i Danmark.