The ScoutWiki Network wikis were upgraded on Sept 28th, 2020. We're currently seeing some problems with the skin. We are working on it. Sorry for the inconvenience!

Grupper under De Gule Spejdere i Danmark

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

De Gule Spejdere i Danmark er et spejderkorps, som blev dannet i 1984. Grundet det lave medlemstal og den spredte geografi, er korpset ikke opdelt i administrative enheder, der samler flere grupper. For nuværende har korpset omkring 720 medlemmer (2014) og 15 grupper: